ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม CoPs ในหัวข้อ เรื่องเล่าจากครู...การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ออนไลน์

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม CoPs ในหัวข้อ เรื่องเล่าจากครู...การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ออนไลน์ ร่วมเรียนรู้หลักการวัดและประเมินผล พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง สาขาวิชาการวัดและประเมินผลก...

Read More