ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Empowering Communication การสื่อสารเพื่อเรียนรู้และเสริมสร้างพลัง

เรียนเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Empowering Communication การสื่อสารเพื่อเรียนรู้และเสริมสร้างพลัง กระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยคลี่คลายข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสาร ขอเชิญชวนมาร่วมกันเรียนรู้ 1. ทำความเข้าใจแนวคิด ...

Read More