ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 9

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 9 โดยเปิดที่นั่งเพิ่มเติม ประกอบด้วย 3 กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้ วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 01:00 PM – 04:30 PM หัวข้อ TEACHING SPIRIT & STUDENT DIVERSITY โดย ผศ.อรรถพล อนันตวร...

Read More

ประกาศรับสมัครนักวิจัย สถาบันการเรียนรู้

เอกสารการรับสมัคร รับสมัครนักวิจัย-สถาบันการเรียนรู้-จำนวน-1-อัตรา สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลในตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติงานภายในสถาบันการเรียนรู้ รับสมัครตั้งแต่ วัน...

Read More