ขอเชิญเข้าร่วม workshop "วาดเล่นให้เป็นรูป"

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร มจธ. เข้าร่วม workshop "วาดเล่นให้เป็นรูป" ฝึกทักษะการจับประเด็นและสื่อสารเป็นภาพ วิทยากรโดย คุณไพฑูรย์ อนันต์ทเขต นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ และคณะ ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศูนย์ CELT สถาบั...

Read More