กิจกรรมเสวนา Learning Platform for Working Adults

Short URL http://bit.ly/2MEvVI2 เอกสารประกอบกิจกรรมเสวนา Learning Platform for Working Adults ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อ...

Read More