ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา Learning Platform for Working Adults

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มจธ. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา  Learning Platform for Working Adults ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากครูผู้สอน, Facilitator และศิษย์เก่าจากโครงการทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ โดยวิทยากร ทั้ง 4  ท่าน ได้แก่ 1.ผศ.ดร.ปา...

Read More