ต้อนรับคณะดูงานจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. สถาบันการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเข้าร่วมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ ของทางสถาบันการเรียนรู้ ตามแนวทางกา...

Read More