โครงการสอนเสริม Board game เพื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรม Board game เพื่อการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนในโครงการสอนเสริมปรับพื้นฐานในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ณ science learning space กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ ในรูปแบบ Game based...

Read More