ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม PSI Talk ครั้งที่ 4 หัวข้อ The Engineering of Computer

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้!! กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ The Engineering of Computer ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง CB 2406 อาคารเรียนรวมสอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 13:00 - 14:30 น. โครงการ LI PSI Talk เป็...

Read More