ขอเชิญร่วมงาน Make learning great again and again and again

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 - 12:30 น. ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์ (อาคาร CB2)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube live สถาบันการเรียนรู้: https://youtu.be/3ZUYQ0jkC20 YouTube live KMUTT: https://youtu.be/GdsmelewO0c สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...

Read More