เรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนา 60 Minutes Future Talk ครั้งที่ 2

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร มจธ. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา 60 Minutes Future Talk “อนาคตอาชีวไทยในยุคประชาคมอาเซียน : มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวะต้องทำปีนี้” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “บทบาทของ STEM กับอาชีวไทยใน 60 นาที” จัดโดย TVET CONNEX 2017 ในวันที่ 22 มีนาคม 25...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม PLC.06 "การจัดการในห้องเรียน" โดย ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง

ศูนย์ CELT จัดกิจกรรมสนทนาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการพัฒนาการเรียนการสอน ในโครงการ PLC ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "การจัดการในห้องเรียน" โดย ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง จากคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้นำวงสนทนา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมก...

Read More