PLC.05 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในหัวข้อ "Active Learning ศูนย์ถึงก้าว

ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ CELT ได้จัดกิจกรรม PLC.05 ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ในหัวข้อ "Active Learning ศูนย์ถึงก้าว" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย พลวิเศษ จาก ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มาร่วมสนทนาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการพัฒนา...

Read More

LEGO betagro workshop 17-19 สิงหาคม 2559

สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO แก่พนักงานโครงการ C-FEPS-Betagro เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้...

Read More

ศูนย์ CELT เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม PLC.05 “Active Learning ศูนย์ถึงก้าว”

ศูนย์ CELT ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรชาว มจธ. ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม PLC ครั้งที่ 5 บรรยายในหัวข้อ “Active Learning ศูนย์ถึงก้าว” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิชัย พลวิเศษ จากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมแชร์ประ...

Read More

Learning Outcome คืออะไร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) คืออะไร มีวิธีการเขียนอย่างไร วันนี้เรามี VDO สั้นๆ เพื่อเสริมความเข้าใจกันค่ะ   บทบรรยายและเสียงภาษาไทยโดย...อินทรี http://youtu.be/F3I_zLiXnkA[embed]http://youtu.be/F3I_zLiXnkA[/embed] ...

Read More