ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม PLC.04: Fun-gible Approach เรียนให้สนุก เล่นให้จับต้องได้

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (Center for Effective Learning and Teaching : CELT) สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม PLC.04: Fun-gible Approach เรียนให้สนุก เล่นให้จับต้องได้ วิทยากรโดย ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล จาก สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIB...

Read More