เชิญชวนเข้าร่วมงาน CELT OPEN HOUSE ภายใต้ concept "TRANSFORMATIVE TEACHER TOWARDS KMUTT 3.0"

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (Center for Effectiveness Learning and Teaching : CELT) เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมงาน CELT OPEN HOUSE ภายใต้ concept "TRANSFORMATIVE TEACHER TOWARDS KMUTT 3.0" ในวันที่ 9 มีนาคม 2559   กำหนดการงานเปิดบ้านศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน “Transformative Teacher” วันพุธที่ 9 มีน...

Read More