กิจกรรม “บทบาทของ Facilitator 3.0 สำหรับการทำ KM”

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 13:30 -16:30 น.  ที่ผ่านมา ศูนย์ CELT และทีมกระบวนกร มจธ. จัดกิจกรรมในหัวข้อ “บทบาทของ Facilitator 3.0 สำหรับการทำ KM” เนื่องด้วยทีมกระบวนกรได้จัดกิจกรรมระดมสมองแก่ผู้ประกอบการหลักสูตรนานาชาติ วิศวกรรมโยธา ซึ่งเกิดผลตอบรับจ...

Read More

กิจกรรม “Instructional Improvement Tools for Teaching and Learning in 21st Century”

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับกิจกรรม “Instructional Improvement Tools for Teaching and Learning in 21st Century” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา กิจกรรมในครั้งนี้ ดร. พัฒนาช พัฒนะศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ดร. วรวิทย์ อิศรางกูร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาเล่าถึง...

Read More