พระอาจารย์พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร เยี่ยมชมศูนย์ CELT

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น. พระอาจารย์พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร จากวัดป่าทรัพย์ธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกระบวนจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของมจธ. ที่คณะครุศาสตร์ พื้นที่การที่เรียนรู้ Learning space คณะวิทยาศาสต...

Read More