ฐานข้อมูล story-based learning ของ วมว

วันนี้ได้คุยกับพี่ง้วงเรื่อง EarthViewer app และการนำมาต่อยอดเพื่อสร้าง interactive learning tool สำหรับ story-based learning โดยมีขั้นตอนแรกคือการสร้างฐานข้อมูล (data collection, curation, and data wrangling) นอกจากนี้ ได้คุยเรื่องการนำ moodle มาใช้ในการสร้าง quiz สำหรับนักเรียน โดยมีการให้ immediate feedback: “ทำไมคุณจึงตอบผิด”