Screenshot 2563-07-08 at 22.13.55

coding สำหรับการศึกษาพิเศษ

คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง slide สำหรับการบรรยาย: 200708 Coding for Special Ed by Mock v02.pdf หนังสือเชิญประชุม หนังสือเชิญประชุม_2pages.pdf

Podcast by Mock.001

เข้าถึงผู้เรียนด้วย podcast

“เข้าถึงผู้เรียนด้วย Podcast” ศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/355cNZi ข้อมูล PR: เชิญชวน https://www.facebook.com/celtkmutt/photos/a.981672698578577/2890360901043071 PDF: Podcast by Mock v01 PowerPoint: Podcast by Mock v01    

Screenshot 2019-04-28 15.04.42

การออกแบบกิจกรรมอบรมครู: การใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล

งานอบรมครูหัวข้อ: การใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล สำหรับครูรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรม Beyond Suite กรุงเทพมหานคร วิทยากร ผศ. ดร. ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ ดร. สุพร พงษ์นุ่มกุล ผนวกเดช สุวรรณทัต ไพฑูรย์ อนันต์ทเขต เมตตา มงคลธีระเดช ศุเรนทร์ ฐปนางกูร หลักการออกแบบกิจกรรม ได้รับโจทย์ให้ออกแบบโปรแกรมอบรม 1 วันให้กับคุณครูจำนวนประมาณ 100 ท่าน เป็นคุณครูที่บรรจุเข้าทำงานแล้วประมาณ 1 – 2 ปี (อายุประมาณ 20 ต้นๆ) ซึ่งครูกลุ่มนี้เคยได้รับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพฯ ปัจจุบันทำงานอยู่ตามท้องที่ต่างๆ ของประเทศไทยในทุกภาค โดยเฉพาะพื้นที่ชนบท ห่างไกล และชายแดน  บางโรงเรียนสามารถใช้ไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตได้จำกัด เช่น ไฟติดๆ ดับๆ แล้วแต่สภาพแสงแดดและการทำงานของ solar…

50975170_2235101676554702_2844809186649309184_o

หนังสือวิทยาการคำนวณ #โป้งก้อยอิ่ม ของ สสวท. ระดับประถมศึกษา

http://pongkoi.im แนะนำหนังสือเล่มใหม่ล่าสุด หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซื้อจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ออนไลน์ คลิกที่นี่ ที่มาของภาพ: facebook.com/oho.ipst/ รายชื่อบท และสิ่งที่สอนในแต่ละบท หมายเหตุ: ชื่อบทคือชื่อบทจริงๆ ส่วนสิ่งที่สอนเป็นการตีความอย่างไม่เป็นทางการ ตุ๊กตาแม่ลูกดก  ช่วยโป้ง ก้อย เรียงตุ๊กตาให้เป็นระเบียบ โดยใช้ selection sort หัดเขียน algorithm ด้วย pseudocode (รหัสลำลอง) และ flow chart (ผังงาน) ชิม ชอป แชะ คุณย่าพา #โป้งก้อยอิ่ม ไปเที่ยวตลาดน้ำ เรียนรู้มารยาทการสื่อสารด้วยอีเมล การใช้โทรศัพท์ เส้นทางเดิน เหนือเรือนยอดไม้ โป้ง ก้อย เดินทางไปธุระที่เชียงใหม่ พบคนตกทุกข์ได้ยาก จึงนำความรู้เข้าช่วยเหลือ เรียนรู้…

Enrichment Program for Teachers

โครงการ  “เส้นทางวิชาชีพครูก้าวหน้า”  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชื่อชั่วคราว)

iammock.com/yes

iammock.com/yes โปรดคลิกที่กิจกรรมอบรมที่ท่านสนใจ   workshop วิทยาการคำนวณ​ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ  

บทบาทของครูในยุคของการเรียนออนไลน์

ครูควรจะมีบทบาทอย่างไรในการเรียนออนไลน์ ประเด็นสำคัญ Blended/Hybrid Learning ทำให้บทบาทของครูยังต้องมีอยู่ (มีเนื้อหาที่ถ่ายทอดออนไลน์อย่างน้อย 30% แต่ไม่เกิน 80%) 35.6% of academic leaders มองว่า blended learning ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีกว่า face to face (2015) 17% of academic leaders มองว่า online learning ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีกว่า face to face (2015) > 50% of academic leaders มองว่า online learning ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เท่ากับ face to face (2015) 42.3% ของ academic leaders มองว่า blended learning ให้คำมั่นสัญญาได้มากกว่า (“offer more promise”) มากกว่า online only โดยมีเพียง 12.1% ที่ไม่เห็นด้วย…

Screenshot 2018-03-14 20.23.34

คนรุ่นใหม่ ไม่สนใจปริญญา

ทดสอบสมมติฐาน: “คนรุ่นใหม่ ไม่สนใจปริญญา แต่สนใจหางานทำ” ลองมาดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานนี้กัน Nanodegree by Udacity https://www.udacity.com/nanodegree สร้างความพร้อมในการทำงานได้ภายใน 6 – 9 เดือน มีบริษัทร่วมสร้างหลักสูตร มีงานรองรับ มีค่าประมาณของเงินเดือน Education to Employment: Designing a System that Works Mona Mourshed, Diana Farrell, and Dominic Barton McKinsey Center for Government | December 2012 | 213 citations | file: education to employment_final https://npeac.memberclicks.net/assets/education%20to%20employment_final.pdf 100 education to employment initiatives in 25 countries,…

Learning Resource: เพลงคุกกี้เสี่ยงทาย

Learning Resource: เพลงคุกกี้เสี่ยงทาย Official MV ของ คุกกี้เสี่ยงทาย เต้นกัน 16 คน ดูแล้วมึน ตาลายเลยครับ (age range: 14 – 24) เสียงร้องช้าๆ ชัดๆ คลอเสียงเปียโน คนร้องเพลงชื่อ โมบาย (น่าจะอายุ 15-16) คนเล่นเปียโนชื่อ แก้ว (อายุ 24) มีอาชีพเป็นครูสอนเปียโน คุกกี้เสี่ยงทายแบบช้าลงเป็น 0.5 เท่า (เหมาะกับการฝึกเต้น) หลานๆ สองคนนี้ ชื่อมิวสิก (อายุ 16) และเจนนิษฐ์ (อายุ 17) ครับ

Screenshot 2018-01-21 12.59.17

เฌอปราง BNK48 กับ ICT Literacy

“… มีข้อมูลกางรอบตัว แล้วเอาข้อมูลมาทำอะไรบางอย่าง อันนั้นเฌอสนุกมากกว่าการที่มาเต้น แต่ถ้าให้เลือกว่าให้นั่งท่องหนังสือกับมาเต้น เฌอเลือกเต้นมากกว่าไปท่องหนังสือแน่นอนค่ะ” – เฌอปราง (นาทีที่ 1:39) การนำข้อมูลมาทำอะไรบางอย่าง ที่น้องเฌอพูดถึงนั้นควรเป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายหนึ่งของการเรียน Computing ที่เรียกว่า ICT Literacy นักเรียนควรได้เรียนรู้ว่าคอมพิวเตอร์มีไว้ใช้สำหรับสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์จะต้องมี “ข้อมูล” เป็นวัตถุดิบ ประกอบกับ “การคิดวิเคราะห์” และ “ความคิดสร้างสรรค์” เพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ได้ โดยที่คอมพิวเตอร์เป็น “เครื่องมือ” แต่ไม่ใช่ “พระเอก” ของกระบวนการสร้างสรรค์นี้ การเรียน Computing ไม่ควรโฟกัสไปที่การ “ใช้งาน” หรือการจดจำวิธีการ “ใช้โปรแกรม” เพียงเพื่อ “บริโภค” หรือ “เสพ” สินค้าดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นความบันเทิง การระบายผ่านสื่อสังคม หรือการติดต่อสื่อสารออนไลน์ที่ทดแทนการสื่อสารแบบพบหน้า และการสัมผัสกับมนุษย์ในชีวิตจริง การนำข้อมูลมาทำอะไรบางอย่าง เป็นหัวใจของการเรียน ICT ซึ่งอาจมองได้เป็นสามส่วนคือ 1) ข้อมูล 2) “ทำอะไรบางอย่าง” คือทำอะไร และ…

Screenshot 2018-01-11 22.34.14

Architecture of a Digital Organization

Architecture of a Digital Organization Google slides: https://docs.google.com/presentation/d/1OvSWRKbskFf1Lp7yMUEIR8oz0_-4bCV1qLJwm1O_Mjo/edit?usp=sharing PDF: Architecture of a Digtial Organization (Jan 10, 2017) YouTube part 1:    Podcast (part 1):  Ep 9: Architecture of a Digital Organization Part 1 http://celt.li.kmutt.ac.th/podcasts/pgen/?name=2018-01-11_2018-01-11-ep_9_architecture_of_a_digital_organization_part_1.mp3   YouTube (part 2): 

171016 BITEC Computational Thinking 31

Computational Thinking

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 ปีที่ 2 หลักสูตร Computing Science จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 14 โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ บรรยายหัวข้อ Computational Thinking โดย ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 2 สิงหาคม 2560 Slides Slides เรื่อง Computational Thinking ฉบับ 2 สิงหาคม 2560 PDF: 170802.1 Computational Thinking.key Slides เรื่อง Computational Thinking ฉบับ 16 สิงหาคม 2560 PDF: 171016 BITEC…

ideas for improving productivity

Basic ideas are already well known. In this draft, we will only consider wild ideas. Note: this is only a draft of ideas. Messy desk having a messy desk improves productivity [citation needed] find a book club podcast Take another route During subway outage, people were forced to change their commute routes. A large percentage…

Screenshot 2017-02-22 23.18.33

ถามครู.com

เว็บมุ้งมิ้งน่ารัก มีประโยชน์สำหรับเด็กเล็กเด็กโต ผู้ปกครอง และครู ผลิตโดย ม.ล. ดร. ชมพู

Screenshot 2017-02-19 09.38.05

Changing Education Paradigms by Sir Ken Robinson

วีดิโอ 12 นาที: Sir Ken Robinson พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษาปัจจุบันกับ Industrial Revolution และปัญหาของระบบนี้ เนื้อหา แนวคิด น่าสนใจ และมีภาพวาดประกอบที่น่าสนใจมาก

screenshot-2016-12-26-20-27-51

Aviation Blogger

อาชีพใหม่ประจำวันนี้: Aviation Blogger คุณ Sam Chui พาไปขึ้นเครื่องบิน Etihad Airways A380 The Residence จากอาบูดาบี ถึงมุมไบ ค่าตั๋วเที่ยวเดียว: $3,000 (ประมาณ 1 แสนบาท) ก่อนขึ้นเครื่องบิน นั่งพักที่ห้องรับรองส่วนตัวในสนามบิน เหมาะสำหรับเศรษฐีขั้นเทพ ที่นอกจากจะไม่ต้องการเกลือกกลัวกับคนจนๆ แล้ว ยังไม่ต้องเกลือกกลั้วกับเศรษฐีขั้นมนุษย์คนอื่นๆ ใน first-class lounge อีกด้วย*

DeepBach

https://www.technologyreview.com/s/603137/deep-learning-machine-listens-to-bach-then-writes-its-own-music-in-the-same-style/ Followed by some Christmas music, auto generated: http://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2016/12/20/506180332/warning-this-christmas-carol-may-haunt-your-dreams?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=npr&utm_term=nprnews&utm_content=2048

whataboutism

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Propaganda_technique

How to spot fake news?

An important topic for teaching information literacy to kids (and adults, too!) domain name about us section reverse image search Look up the research/studies/papers   http://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2016/12/05/503581220/fake-or-real-how-to-self-check-the-news-and-get-the-facts