บทบาทของครูในยุคของการเรียนออนไลน์

ครูควรจะมีบทบาทอย่างไรในการเรียนออนไลน์ ประเด็นสำคัญ Blended/Hybrid Learning ทำให้บทบาทของครูยังต้องมีอยู่ (มีเนื้อหาที่ถ่ายทอดออนไลน์อย่างน้อย 30% แต่ไม่เกิน 80%) 35.6% of academic leaders มองว่า blended learning ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีกว่า face to face (2015) 17% of academic leaders มองว่า online learning ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีกว่า face to face (2015) > 50% of academic leaders มองว่า online learning ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เท่ากับ face to face (2015) 42.3% ของ academic leaders มองว่า blended learning ให้คำมั่นสัญญาได้มากกว่า (“offer more promise”) มากกว่า online only โดยมีเพียง 12.1% ที่ไม่เห็นด้วย…

Screenshot 2018-03-14 20.23.34

คนรุ่นใหม่ ไม่สนใจปริญญา

ทดสอบสมมติฐาน: “คนรุ่นใหม่ ไม่สนใจปริญญา แต่สนใจหางานทำ” ลองมาดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานนี้กัน Nanodegree by Udacity https://www.udacity.com/nanodegree สร้างความพร้อมในการทำงานได้ภายใน 6 – 9 เดือน มีบริษัทร่วมสร้างหลักสูตร มีงานรองรับ มีค่าประมาณของเงินเดือน Education to Employment: Designing a System that Works Mona Mourshed, Diana Farrell, and Dominic Barton McKinsey Center for Government | December 2012 | 213 citations | file: education to employment_final https://npeac.memberclicks.net/assets/education%20to%20employment_final.pdf 100 education to employment initiatives in 25 countries,…