Why Waiting in Line is Torture

ผู้โดยสารบ่นว่าต้องยืนรอกระเป๋านาน สายการบินเลยแก้ปัญหาด้วยการให้ผู้โดยสารต้องเดินไปรับกระเป๋าจากสายพานที่อยู่ไกลมากขึ้น ผู้โดยสารหยุดบ่น key concept: occupied wait time VS unoccupied wait time วิธีช่วยให้คนรอคิวได้อย่างมีความสุขขึ้น ให้เขาได้ทำอะไรบางอย่างระหว่างรอ beat expectation (ต.ย. Disney แกล้งบอกเวลาประมาณในการรอให้มากกว่าความเป็นจริง) ให้เขารู้ว่าจะต้องรออีกนานแค่ไหน ให้เขารู้สาเหตุของ delay  

screenshot-2016-11-27-10-58-41

Two books about ads and downfall of the web

The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads By Tim Wu Amazon: http://a.co/bCnoXu9 book review on New York Times: http://nyti.ms/2efdkLX (ยังไม่ได้อ่าน) interview by Steve Paikin: https://youtu.be/5z4RS_5tZIA Fresh Air interview: How Free Web Content Traps People In An Abyss Of Ads And Clickbait http://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2016/10/17/498237314/how-free-web-content-traps-people-in-an-abyss-of-ads-and-clickbait Tim Wu coined the phrase “net neutrality” (according to NPR) Tim Wu advocates for…

Jpeg

เปาบุ้นจิ้น ตอน บุกดินแดนที่ไม่มีคนยอมรับว่าพูดโกหก

หนังสือ logic ที่มันส์ที่สุดในโลก เปาบุ้นจิ้น ตอน บุกดินแดนที่ไม่มีคนยอมรับว่าพูดโกหก วีระศักดิ์ ซึงถาวร ศูนย์เทคโลโนยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2540 ISBN 9748647153 https://library.kku.ac.th/ulib/dublin.php?ID=32799

screenshot-2016-11-22-22-43-44

ตัวอักษรมหามงคล

เคยสงสัยไหมว่าตัวอักษรใดเป็นมงคลมากที่สุดสำหรับการตั้งชื่อบุคคล? คำถามนี้สามารถใช้จัดกิจกรรมการสอนวิชา computer science โดยบูรณาการเข้ากับวิชาภาษาไทย สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และโหราศาสตร์ได้ คำถามตั้งต้น เป็นคำถามที่กว้างเกินไป จึงต้องตีความให้แคบลงเพื่อให้เหมาะกับการหาคำตอบ โดยตีความและอนุมานดังนี้ คำว่า “มงคล” หมายถึงตัวอักษรนั้นทำให้เจ้าของชื่อมีแนวโน้มเป็นใหญ่เป็นโต สมมติเพื่อความง่ายว่า คำว่า “เป็นใหญ่เป็นโต” ในที่นี้ หมายถึงว่าได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ อย่าเพิ่งสนใจเรื่อง correlation vs causation และตรรกะวิบัติต่างๆ เมื่อตีความดังนี้แล้วก็สามารถตั้งโจทย์ได้ว่า ให้นักเรียนโปรแกรมเพื่อดำเนินการดังนี้: รวบรวมรายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด (คนปัจจุบัน) ทั้งหมด โดยใช้เทคนิค screenscraping จาก Wikipedia นับความถี่ของแต่ละตัวอักษรในชื่อ จัดเรียงความถี่จากมากไปน้อย รายงานตัวอักษรที่มีความถี่มากที่สุด 10 อันดับแรก โจทย์ข้อนี้สามารถปรับให้ยาก-ง่าย ได้โดยการจำกัดภาษา, tool, และ library ที่อนุญาตให้ใช้ได้ (เช่น อาจอนุญาตให้ใช้คำสั่ง sort ได้ โดยไม่ต้องเขียนเอง) สิ่งที่นักเรียนจะได้ฝึก การจับ pattern เพื่อทำ…

eftia-7e-cover-web

Computer Ethics (book)

Ethics for the Information Age by MICHAEL J. QUINN, PH.D. http://www.michaeljquinn.net/ethics-for-the-information-age.html Also interesting ACM Code of Ethics and Professional Conduct https://www.acm.org/about-acm/acm-code-of-ethics-and-professional-conduct  

Fair Use Principles in Thailand

Original Fair Use principle From the article below: The four factors judges consider are: the purpose and character of your use the nature of the copyrighted work the amount and substantiality of the portion taken, and the effect of the use upon the potential market. Measuring Fair Use: The Four Factors   in Thailand context…

classroom technology

Plan 1: students have smart phones Set-up: A 120-minute class. All students have smart phones or tablets. Reliable wifi connection. Technology: Kahoot Google Form Socrative Wheel Decide Teacher’s Preparation Kahoot quizzes Exit Ticket questions on Google Form a video a Wheel Decide instance with student roster Timeline Minute 0 – 15 Use Kahoot to review materiel…

ambiguity in songs

เอ๊ะ ยังไง? ไม่สำคัญว่าเธอมีใคร ไม่ใช่กงการอะไรของฉัน

Project Alamo

something about Trump data operation http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-27/inside-the-trump-bunker-with-12-days-to-go    

IPST CS curriculum

Info ประชุมที่ Hof Art Gallery, Beat Hotel 3 Nov 2016 Active Document revised 6: https://docs.google.com/document/d/1l9jS7IsqYP9ghYsO_9uDAS7OoxiWaAGfVVaQH7rxWX0/edit# External resources ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Posted by dearpanupong