28944381_10214996544974469_2138234736_o

วิธีเล่นบอร์ดเกม “หยุด! YUD! STOP!”

Print Friendly

เหมาะสำหรับ

อายุ 8 ปีขึ้นไป

จำนวนผู้เล่น 2-4 คน

ความยาวเกม 30-45 นาที

อุปกรณ์เกม ชุดการ์ดจำนวน 54 ใบ ที่มีเลข 0-13 โดย เลข 0-12 มีจำนวนเลขละ 4 ใบ และ เลข 13 มีจำนวน 2 ใบ

การ set up เกม

สลับกองการ์ดแล้วแจกคว่ำหน้าให้ผู้เล่นทุกคน คนละ 4 ใบ หลังจากได้ครบทุกคนแล้ว ผู้เล่นทุกคนสามารถเปิดดูการ์ดใบไหนของตัวเองก็ได้จำนวน 2 ใบ ผู้เล่นมีหน้าที่จำตัวเลขนั้นแล้วคว่ำการ์ดไว้เหมือนเดิม ห้ามสลับตำแหน่งของการ์ดเป็นอันขาด

29404715_10214996544894467_1367694586_o

เริ่มเล่นเกม

  1. ผู้เล่นคนแรก จั่วการ์ด 1 ใบจากกองกลาง และเลือกทำ Action อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

ทิ้งการ์ดใบนั้นแบบหงายหน้า

เมื่อเราสังเกตว่าการ์ดใบนั้นมีคะแนนสูงเกินไป เราสามารถทิ้งการ์ดใบนั้นได้ โดยการหงายการ์ด และวางที่กองทิ้ง

ใช้ความสามารถที่ระบุไว้บนการ์ดใบนั้น

การ์ดบางใบจะมีความสามารถพิเศษ โดยมีการ์ดพิเศษ 3 แบบ คือ

ดูฉัน ไว้ดูการ์ดของตัวเอง 1 ใบ

ดูเธอ ไว้ดูการ์ดของเพื่อนคนใดคนหนึ่ง 1 ใบ

สลับ เอาไว้สลับการ์ด 1 ใบของตัวเองกับเพื่อน

28944381_10214996544974469_2138234736_o

เมื่อต้องการใช้ความสามารถพิเศษให้หงายการ์ดใบนั้น แล้วใช้ความสามารถพิเศษ หลังจากใช้ความสามารถพิเศษแล้ว ให้ทิ้งการ์ดที่กองทิ้ง

สลับการ์ดที่เราจั่วมาใหม่กับการ์ดของตัวเอง

เมื่อเราอยากได้การ์ดที่จั่วมา เนื่องด้วยการ์ดใบนั้นมีเลขต่ำกว่าการ์ดที่เรามีอยู่ สามารถนำการ์ดที่จั่วมา สลับกับการ์ดใบหนึ่งของเราได้ โดยวางคว่ำหน้าแทนที่การ์ดที่เราต้องการจะสลับ การ์ดที่ถูกสลับจะนำไปวางที่กองทิ้ง

สลับการ์ดแบบ 2:1

ในกรณีที่เรามีการ์ดสองใบซ้ำกัน เราสามารถนำการ์ดทั้งสองใบสลับกับการ์ด 1 ใบที่จั่วมาได้ โดยหงายการ์ดสองใบที่ซ้ำกัน แล้ววางที่กองทิ้ง

หยิบการ์ดใบบนสุดของกองทิ้งมาสลับกับการ์ดของตัวเอง ซึ่งผู้เล่นจะไม่ได้จั่วในตานั้น

เมื่อผู้เล่นเลือกทำ 1 Action แล้ว ให้เวียนผู้เล่นคนที่สอง สาม สี่ ตามเข็มนาฬิกา

กฎพิเศษ หากผู้เล่นคนหนึ่งคนใด ที่มีการ์ด เลข 12 จำนวน 2 ใบ และ เลข 13 จำนวน 2 ใบ จะถือว่ามีคะแนนเท่ากับ 0

28943564_10214996544934468_660286705_o

  1. ทำการเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าการ์ดกองกลางหมด หรือมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งประกาศว่าหยุด เกมในรอบนั้นจะจบลง

กรณีที่การ์ดกองกลางหมด

ให้ทุกคนหงายการ์ดของตัวเองและนับคะแนนตามปกติ

กรณีที่มีผู้เล่นประกาศ ‘หยุด!’

ผู้เล่นที่เหลือสามารถเล่นได้อีก 1 ตา หลังจากนั้นทำการเปิดการ์ดนับคะแนน

ผู้เล่นที่ประกาศ ‘หยุด!’ ต้องมีคะแนนน้อยที่สุด ถ้าเปิดออกมาแล้วไม่ได้มีคะแนนน้อยที่สุด จะถูกบวกคะแนนเพิ่มไปอีก 5 คะแนน

การจบเกม

ให้ทำการเล่นและนับคะแนนเป็นรอบๆ เกมจะจบเมื่อมีผู้เล่นคนหนึ่งคนใด ทำคะแนนรวมถึง 66 คะแนน และผู้เล่นใดที่ทำคะแนนน้อยที่สุด ถือว่าเป็นผู้ชนะ

Reference: http://geekplanets.com/review-yud-stop/