YouTube – Make Learning Great Again

Print Friendly

Videos on YouTube

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

 1. สร้างแรงบันดาลใจ
  เริ่มวีดิโอด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจใกล้ตัว แล้วจึงอธิบายรายละเอียดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมให้ผูกพันกับเรื่องราว
 2. ค้นพบและแบ่งปันได้ง่าย
  ใช้ metadata เพื่อระบุคำสำคัญ (keywords) ตรวจสอบแนวโน้มผ่าน Google Trends สร้างเนื้อหาเป็นชุด (series) และวิเคราะห์ผู้ชมด้วย YouTube Analytics
 3. มีปฏิสัมพันธ์
  ตั้งคำถาม รับฟังความคิดเห็นของผู้ชม ตอบคำถามใน comments ผ่านทางวีดิโอ ให้โอกาสผู้ชมได้แนะนำแนวคิดสำหรับตอนถัดไป
 4. มีความน่าเชื่อถือ
  เนื้อหาต้องเป็นของแท้ ไม่ปลอมแปลงหรือคัดลอกโดยไม่ระบุแหล่งที่มา ข้อมูลถูกต้อง บอกประวัติและวิทยฐานะของผู้บรรยาย
 5. ออกแบบโดยเฉพาะ
  วีดิโอสำหรับการสอนออนไลน์ควรถ่ายทำโดยคำนึงถึงผู้ชมออนไลน์เป็นพิเศษ วีดิโอที่บันทึกจากการสอนในห้องเรียนทั่วไปอาจขาดความน่าสนใจ

เคล็ดลับ

 1. สั้นและสม่ำเสมอ
  ดึงดูดความสนใจผู้ชมด้วยวีดิโอที่สั้น (< 6 นาที) สร้างฐานผู้ชม (fan club) ด้วยเนื้อหาที่สม่ำเสมอ มีความสอดคล้องใช้หัวเรื่องและคำทิ้งท้ายเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวีดิโอ
 2. ผู้ชมมีส่วนร่วม
  ให้โอกาสผู้ชมได้ร่วมตอบคำถามชิงรางวัล แสดงความคิดเห็น และยื่นข้อเสนอแนะ ตอบสนองต่อความคิดเห็นเหล่านั้น นำแนวคิดของผู้ชมมาใช้ในการผลิต
 3. แสดงหน้าผู้สอน
  ตัดต่อวีดิโอให้มีหน้าผู้สอนสลับกับสไลด์ หรือแสดงไปพร้อมกัน ผู้สอนที่นั่งพูดจากโต๊ะทำงาน ได้รับความสนใจมากกว่าผู้สอนที่ยืนพูดหน้าห้อง
 4. ฉากเป็นกันเอง
  ฉากโต๊ะทำงาน หรือฉากธรรมชาติ อาจได้รับความสนใจจากผู้ชมมากกว่าฉากห้องเรียนหรือสตูดิโอราคาแพง ผู้สอนควรสบตากับกล้องเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นกันเอง
 5. เขียนด้วยลายมือ
  วีดิโอที่เขียนสดด้วยลายมือ แบบ Khan Academy ได้รับความสนใจมากกว่าสไลด์ที่พิมพ์ไว้แล้ว แต่หากจำเป็นต้องใช้สไลด์ ผู้สอนอาจเขียนลงไปบนสไลด์ผ่าน tablet ก็ได้

การนำไปใช้

 1. รู้จักใช้และสร้าง subtitle
  ผู้เรียนควรรู้วิธีเปิด/ปิด subtitle ผู้สอนควรพิจารณาสร้าง subtitle ภาษาไทยขึ้นเอง ผ่านทาง community contribution
 2. ควบคุมวีดิโอได้คล่อง
  ควรฝึกฝนการใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การกระโดดไปข้างหน้า/หลังอย่างรวดเร็ว, การปรับความเร็ว, ระบบ auto-play
 3. รู้จักการใช้ offline videos
  สามารถดาวน์โหลดผ่าน wifi ไว้รับชมภายหลังได้ (ในรูปแบบวีดิโอหรือไฟล์เสียง) โดยไม่พึ่ง 4G ทั้งนี้ ต้องเคารพลิขสิทธิ์
 4. แบ่งปัน
  รู้จักการ share ผ่าน URL และการระบุตำแหน่งเวลา, การ embed บนเว็บ รวมถึงการสร้างและการ share playlist
 5. ใช้ทำการบ้าน
  มอบหมายให้ผู้เรียน สร้างสื่อความรู้สำหรับรุ่นน้องผ่าน YouTube โดยอาจให้ส่งเป็น unlisted video เพื่อลดความเสี่ยง
 6. ใช้เป็น formative assessment
  ตั้งคำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจระหว่างการรับชม โดยใช้ซอฟท์แวร์เช่น EDpuzzle

ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้

 1. ormschool
  มีคติว่า “ออมวิชา ออมความรู้ ออมสกูล” สอนหลากหลายวิชา ระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย ความยาวรวมกันเกิน 10,000 ชั่วโมง ส่วนใหญ่เป็นการเขียนบรรยายบนแผ่นกระดาษ (คล้าย Khan Academy)
 2. Adam Bradshaw
  ชาวอเมริกัน พูดไทยชัดเจน สอนภาษาอังกฤษแบบตลกปนทะลึ่ง ใช้ภาษาวัยรุ่นเพื่อดึงดูดความสนใจ (แต่ไม่หยาบคาย) เน้นสอนเทคนิคการพูดคุยในชีวิตประจำวัน
 3. TEDx
  บันทึกการพูดแบบ TED Talk จากทั่วทุกมุมโลก โดยแต่ละภูมิภาคจัดงานและเลือกวิทยากรเอง TED ย่อมาจาก Technology, Entertainment and Design
 4. Smarter Every Day
  Destin Sandlin ทำวีดิทัศน์สอนความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เนื้อหาเป็นการทดลองเช่นการยิงปืนในน้ำ การสำรวจวัตถุน่าสนใจเช่นยานสำรวจดาวอังคาร เรื่องแปลกเช่นจักรยานที่เลี้ยวกลับทิศ
 5. ครูนกเล็ก
  คุณครูจีรภัทร์ สุกางโฮง โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) สอนเด็กเล็กด้วยการร้องเพลง เต้นตามเพลง เนื้อหาได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี และศิลปะ ดึงดูดผู้ชมโดยจับกระแส เช่น PPAP หรือหน้ากากผลไม้
 6. Crash Course
  สอนวิชาทางประวัติศาสตร์ ปรัชญาวิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ และดาราศาสตร์ มี animation ประกอบคำบรรยาย ชัดเจน สวยงาม และสนุก

Poster YouTube copy


Credits

ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงาน “โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่” ดำเนินการวิจัยโดย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดเผยแพร่ผลงานภายใต้หัวข้อ

Make Learning Great, Again and Again and Again!

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 – 12:30 น.
ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

website: http://MLGAAA.com

Some images are taken from FreePik.com. Those images are created by FreePik.


หน้าหลัก

Index – Make Learning Great Again and Again and Again