ทดสอบระบบตัดคำ

Print Friendly
ใครอ่านกลอนนี้ได้บ้าง?

หอมอบอวลชวนชมกลลมหลงขอบสบงหมดจดยลสดสวยจบวรรคตอนผกผวนชวนงงงวยอดอวดอวยบนบกตกลงคลอง
ดวงกมลยลงามยามลมหวนหอมอบอวลทวนลมชมยามหายยลเอมอรอรชรนอนแนบกายนวลนางอายเลยอดชมยามลมเบา

ที่มา: pureexe on https://github.com/veer66/wordcut/issues/4