Touch Typing

Print Friendly

พิมพ์สัมผัส Touch typing
ฟ ห ก ด เอก อา ส ว
ปัจจุบันทุกคนใช้แป้นพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ หากพิมพ์สัมผัสได้จะทำให้การพิมพ์ข้อความรวดเร็วมาก และไม่ทำให้ผู้พิมพ์ล้า เพราะไม่ต้องดูแป้นพิมพ์ตลอดเวลา อยากชวนให้ลองฝึกพิมพ์สัมผัสด้วยตนเอง ประมาณวันละ 1-2 ชั่วโมง ไม่เกิน 3 สัปดาห์ ท่านจะรู้สึกว่าการพิมพ์สัมผัสง่ายมาก แบบฝึกพิมพ์หาง่ายในเน็ต เลือกได้ตามใจชอบ
ที่มาของแบบแป้นพิมพ์เรียกว่า แป้นพิมพ์เกษมณี ผู้คิดค้นคือ คุณสุวรรณประเสริฐ เกษมณี และกระทรวงอุตสาหกรรมใช้เป็นแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
การวางมือแป้นเหย้า (ครั้งแรก)
มือซ้าย นิ้วก้อยอักษร ฟ นิ้วนางอักษร ห นิ้วกลางอักษร ก นิ้วชี้อักษร ด
มือขวา นิ้วชี้ ไม้เอก นิ้วกลาง สระอา นิ้วนางอักษร ส นิ้วก้อยอักษร ว
ผู้ถูกฝึกพิมพ์จะจำขึ้นใจว่า ฟ ห ก ด เอก อา ส ว

………………………………….

Siwatas 25 Aus.2016