28944687_10214998202655910_578293728_o

วิธีเล่นบอร์ดเกม The Builder

Print Friendly

เป้าหมายของเกม The Builder

การเอาชนะในเกมนี้ ผู้เล่นจะต้องสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อสะสมคะแนนให้มากได้ที่สุด โดยการใช้คนงานในการสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมา

ส่วนประกอบของเกม

1. การ์ดคนงานจำนวน 42 ใบ ในส่วนของการ์ดนี้จะมีทั้งหมด 5 ส่วนดังนี้

  • เหรียญ ที่อยู่มุมบนด้านขวา – ผู้เล่นจะต้องจ่ายเงินให้กับคนงานที่ทำงานนี้ตามจำนวนเหรียญ
  • ก้อนหิน
  • ไม้
  • ความรู้
  • กระเบื้อง

จำนวนที่แสดงว่าการ์ดใบนี้มีเหรียญ และ ทรัพยากรที่ใช้ก่อสร้างทั้งหมดอย่างละเท่าไหร่

28945575_10214998203535932_538260078_o

รูปที่ 1 การ์ดคนงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เด็กฝึกงาน,นายช่าง,หัวหน้า,คนงาน

2. เหรียญ จำนวน 40 เหรียญดังนี้

  • เหรียญเงิน จำนวน 23 เหรียญ โดย 1 เหรียญเงินมีค่าเท่ากับ 1 บาท
  • เหรียญทอง จำนวน 17 เหรียญ โดย 1 เหรียญเงินมีค่าเท่ากับ 5 บาท

28945788_10214998204135947_1933874579_o

รูปที่ 2 เหรียญสำหรับจ้างคนงาน หรือจ่ายสำหรับทำ action ที่ 4 และจะได้รับเหรียญเพิ่มเมื่อสร้างสิ่งก่อสร้างเสร็จ

3. การ์ดก่อสร้าง 42 ใบ จะประกอบไปด้วย 6 ค่าด้วยกัน

    1. จำนวนเหรียญที่จะได้รับหลังจากสร้างเสร็จ

    2. คะแนน ผู้เล่นจะได้รับเมื่อสร้างเสร็จ

    3. จำนวนหินที่จะต้องใช้ในการสร้าง

    4. จำนวนไม้ที่จะต้องใช้ในการสร้าง

    5. จำนวนความรู้ที่จะต้องใช้ในการสร้าง

    6. จำนวนกระเบื้องที่จะต้องใช้ในการสร้าง

29242563_10214998203375928_1729499481_o

รูปที่ 3 ตัวอย่างการ์ดก่อสร้าง เมื่อหงายการ์ดจะพบสิ่งก่อสร้างที่สร้างเสร็จแล้ว

การ set up

1.สลับการ์ดสิ่งก่อสร้าง แล้ววางไว้ 5 ใบ วางเป็นแถวตรง โดยหงายการ์ดด้านก่อสร้างขึ้น

2. แยกการ์ดเด็กฝึกงาน (Apprentice worker)  ออกจากการ์ดคนงานทั้งหมด แล้วแจกการ์ดเด็กฝึกงาน ให้ผู้เล่นคนละ 1 ใบ หลังจากนั้นนำไปรวมกับการ์ดคนงานทั้งหมด แล้วสับการ์ดอีกครั้ง

3. วางการ์ดคนงาน 5 ใบ ไว้ใต้แถวของการ์ดก่อสร้าง

4. วางเหรียญไว้ที่กลางโต๊ะ

5. แจกเหรียญให้ผู้เล่น คนละ 10 บาท (สีทอง 1 เหรียญ + สีเงิน 5 เหรียญ)

สีทอง = 5 บาท / สีเงิน = 1 บาท

6. สุ่มเลือกคนเริ่มเล่นคนแรก แล้ววางการ์ดคนเริ่มเกม (first player) วางไว้ด้านหน้าคนนั้น

28945505_10214998203055920_144504275_o

รูปที่ 4 การวางตำแหน่งการ์ดต่างๆ

29250565_10214998202615909_675628131_o

รูปที่ 5 การ์ดผู้เล่นคนแรก

วิธีเล่น

เกมนี้จะเริ่มจากผู้เล่นคนแรก และเวียนเล่นตามเข็มนาฬิกา เมื่อถึงตาของเราจะต้องทำทั้งหมด 3 action

ถ้าอยากทำ action เพิ่ม เราต้องจ่าย 5 เหรียญ สำหรับทุกๆ การทำ action

action มี ดังนี้

1. เริ่มการสร้าง เลือกสิ่งก่อสร้างขึ้นมา 1 ใบ จากการ์ดก่อสร้าง 5 ใบ เมื่อหยิบแล้วให้วางการ์ดใหม่แทนที่ว่างทันที ผู้เล่นสามารถเล่น action นี้ซ้ำได้ ตามจำนวน action ที่เหลือ

2. รับคนงาน เลือกคนงานมา 1 คน จากการ์ดคนงาน 5 ใบ แล้วหยิบการ์ดใหม่แทนที่ว่างทันที ผู้เล่นสามารถเล่น action นี้ซ้ำได้ ตามจำนวน action ที่เหลืออยู่

3. ส่งคนงานไปทำงาน โดย

  • วางด้านทรัพยากรของการ์ดคนงานและการ์ดสิ่งก่อสร้างให้ตรงกัน เมื่อวางคนงานจะต้องจ่ายเงินเข้ากองกลางตามจำนวนค่าจ้างที่ระบุในการ์ดคนงาน
  • ในแต่ละครั้งที่วางการ์ดคนงาน จะไม่สามารถนำการ์ดคนงานออกได้ จนกว่าสิ่งก่อสร้างจะสร้างเสร็จ
  • แต่ละครั้งที่เพิ่มคนงานใหม่เข้าไปก่อสร้าง ให้วางด้านทรัพยากรให้ตรงกับคนงานก่อนหน้า

4. หยิบเหรียญ จำนวนเหรีีญจะเพิ่มขึ้นตามจำนวน action ที่ใช้ ดังนี้

action แรก จะหยิบได้ 1 เหรียญ

action ที่ 2 จะได้ 2 เหรียญ

action ที่ 3 ได้รับ 3 เหรียญ

เท่ากับว่าหากผู้เล่นใช้ทั้ง 3 action ในการหยิบเหรียญ ผู้เล่นจะได้ทั้งหมด 6 เหรียญ

การจบการสร้าง

1. การสิ้นสุดการสร้างไม่ถือว่าเป็น action

2. เมื่อวางคนงานครบตามจำนวนทรัพยากรในแผ่นสิ่งก่อสร้างแล้ว ถือว่าสร้างสิ่งก่อสร้างนั้นเสร็จแล้ว

28944687_10214998202655910_578293728_o

รูปที่ 6 ทำการวางการ์ดคนงานจนมีจำนวนทรัพยากรครบตามกำหนด ถือว่าสร้างสำเร็จแล้ว

3. การคืนคนงาน หลังจากที่สร้างสิ่งก่อสร้างนั้นเสร็จแล้ว คนงานก็ยังเป็นคนงานของเราอยู่

4. เมื่อสร้างสิ่งก่อสร้างเสร็จแล้ว เราจะได้รับเงินตามจำนวนที่ระบุบนการ์ด และพลิกการ์ดเพื่อแสดงคะแนนของตนเอง

การ์ดเครื่องจักร

จะเป็นการ์ดพิเศษ เมื่อเราสร้างเครื่องจักรเสร็จ เปรียบเสมือนเราได้คนงานเพิ่ม 1 คน โดยมีทรัพยากรตามที่ระบุในการ์ด และเมื่อใช้การ์ดเครื่องจักร ไม่ต้องจ่ายเงินเหมือนคนงาน และการ์ดเครื่องจักรจะมีคะแนนด้วย

28945923_10214998202055895_705704431_o

รูปที่ 7 ตัวอย่างการ์ดเครื่องจักร

การจบเกม

หากมีผู้เล่นที่มีคะแนนบนการ์ดรวมกันถึง 17 คะแนนแล้ว ถือว่าจบเกม ผู้เล่นที่เหลือสามารถเล่นได้อีก 1 ตา หลังจากนั้นให้ทำการรวบรวมคะแนนของแต่ละคน และทุกๆ 10 เหรียญ มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน คนที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ