Digital ipad mac-01

การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac สำหรับ iPadOS15

การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac สำหรับ iPadOS15 โดย คุณภานุวิชญ์ จันทระ Apple Professional Learning Provider (APLP) เรียบเรียงโดย ทีม CELT เทรนการศึกษาในยุคปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อสอดรับกับวิถีชีวิตและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 เป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้ภาคการศึกษาต้องเกิดการปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน โดยการเรียนการสอนนั้นจะไม่ถูกจำกัดแค่ในชั้นเรียน แต่ยังสามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ เทคโนโลยีจึงเป็นหนึ่งกลไกสำคัญที่สถาบันการศึกษาพยายามผลักดันให้ผู้สอนนำมาปรับใช้ในกระบวนการสอนและการเรียนรู้ 4 หัวใจหลักในการนำเทคโนโลยีไปใช้ ตามแนวคิดของ Apple เชื่อมโยง จัดสรรนักเรียนในแง่ของเครื่องมือค้นหาเพื่อสำรวจเนื้อหาคุณภาพดีที่สุดที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในชีวิต เรียนรู้ร่วมกัน เป็นมากกว่าการประชุมทางไกลหรือการแชร์ข้อมูลออนไลน์ แต่เป็นเรื่องของการร่วมมือเพื่อเป้าหมายร่วมกันจากที่ไหนก็ได้และกับใครก็ได้ คิดสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการจะทำให้นักเรียนได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ หรืออาจทำผิดพลาดซึ่งจะได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา มีความเฉพาะตัว เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ แสดงมุมมองของแต่ละบุคคลในแบบที่แตกต่างเฉพาะตัว นักเรียนสามารถกำหนดแนวทางการเรียนของตนเองได้ เป็นการปลูกฝังนิสัยความเป็นอิสระและการพึ่งพากันและกัน วิธีค้นหา Application ด้านการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถค้นหา Application ใหม่ ๆ บน Appstore โดยมีขั้นตอนดังนี้ เข้าไปที่ App Store ไปที่แถบแอป (Apps)…

Screenshot 2017-03-13 11.37.16

แนะนำ FormScanner: เครื่องตรวจข้อสอบ multiple choice อัตโนมัติ (free & open source)

เมื่อไม่นานมานี้ผมได้ไปงานเสวนาทางด้านการศึกษางานหนึ่ง พบกับการแสดงสินค้าที่ช่วยลดภาระของอาจารย์ในด้านการประเมินผล ได้แก่ ระบบช่วยตรวจข้อสอบ multiple choice อัตโนมัติ ระบบที่เขานำมาจัดแสดงนั้นถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก และใช้งานได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบาย และมีความแม่นยำสูง แต่ว่ามันไม่ฟรี

screenshot-2016-10-03-14-15-40

ความร่วมมือกับวิชา ETT 616 Solar Energy ของ ดร. กฤษณพงศ์

สืบเนื่องจาก working lunch meeting เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ผมได้เสนองาน online peer evaluation system ต่อท่าน ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ทำให้ได้คำแนะนำดีๆ มามากมาย และหนึ่งในคำแนะนำที่มีค่าสูงมาก คือการนำโปรแกรมไปใช้ประโยชน์จริง โดย ดร. กฤษณพงศ์ เสนอให้ทดลองใช้ในวิชาที่ท่านกำลังจะสอนในเทอมต่อไป คือวิชา ETT 616 Solar Energy ระดับ ป.โท โดย อ. พนม ปริญญา นักวิจัยที่ มจธ. บางขุนเทียน เป็นผู้ช่วยสอน ในเบื้องต้น ผมได้ set up โครงสร้างของเว็บไซต์เพื่อรวบรวมสื่อการสอน โดยนำ software เก่าที่เคยเขียนไว้ใช้ในวิชา Human-Computer Interactions (HCI) มาปรับใช้