Screenshot 2016-08-22 16.17.30

การสื่อสารอย่างชาญฉลาด สอนอย่างไรให้เข้าถึงใจนักศึกษา

บันทึกสรุปเนื้อหาการสัมมนาหัวข้อ: การสื่อสารอย่างชาญฉลาด สอนอย่างไรให้เข้าถึงใจนักศึกษา บรรยายโดย: ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ คำนำ (สรุป 7 บรรทัด): ผู้เขียนเคยได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารจากแหล่งต่างๆ มากมาย และเคยได้ยินการบรรยายนับครั้งไม่ถ้วนเกี่ยวกับ active learning techniques แต่ไม่เคยมีครั้งใดเลยที่ได้เห็นตัวอย่างการใช้เทคนิคเหล่านั้นจริงๆ อย่างมีศิลปะแยบยลได้น่าประทับใจมากเท่ากับวิทยากรท่านนี้ ในระหว่างการฟังผู้เขียนไม่ได้จดบันทึกไว้แต่เนื้อหาและไม่ได้สังเกตเพียงแค่ตัววิทยากร แต่ยังได้สังเกตสีหน้าท่าทางของผู้ฟังท่านอื่นทุกท่านซึ่งประกอบไปด้วยผู้คนหลากวงการ หลากความอาวุโส (ตั้งแต่อาจารย์ใหม่ไปจนถึงอดีตอาจารย์ของวิทยากรเอง) ไม่น่าเชื่อว่าในห้วงเวลา 90 นาทีนับจาก 15:00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่สมควรแก่การง่วงนอน วิทยากรกลับทำให้ทุกคนรู้สึกสนุกเหมือนกำลังชมทอล์คโชว์ของศิลปินระดับชาติ และยังสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่อัดแน่นไปด้วยศาสตร์และศิลป์อันสำคัญยิ่งต่อการก้าวเข้าไปสู่หัวใจของนักศึกษาได้ละเอียดลึกซึ้งเช่นนี้