screenshot-2016-10-03-14-15-40

ความร่วมมือกับวิชา ETT 616 Solar Energy ของ ดร. กฤษณพงศ์

สืบเนื่องจาก working lunch meeting เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ผมได้เสนองาน online peer evaluation system ต่อท่าน ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ทำให้ได้คำแนะนำดีๆ มามากมาย และหนึ่งในคำแนะนำที่มีค่าสูงมาก คือการนำโปรแกรมไปใช้ประโยชน์จริง โดย ดร. กฤษณพงศ์ เสนอให้ทดลองใช้ในวิชาที่ท่านกำลังจะสอนในเทอมต่อไป คือวิชา ETT 616 Solar Energy ระดับ ป.โท โดย อ. พนม ปริญญา นักวิจัยที่ มจธ. บางขุนเทียน เป็นผู้ช่วยสอน ในเบื้องต้น ผมได้ set up โครงสร้างของเว็บไซต์เพื่อรวบรวมสื่อการสอน โดยนำ software เก่าที่เคยเขียนไว้ใช้ในวิชา Human-Computer Interactions (HCI) มาปรับใช้

screenshot-2016-09-21-14-13-20

การปรับปรุงระบบจองห้อง (CELT Booking)

สัปดาห์นี้ได้รับแจ้งจากเหมียว (จิราพรรณ คนฉลาด) ว่าต้องการมอบหมายหน้าที่ผู้จัดการระบบจองห้องให้กับแอน (อำภา ยาตรา) จึงได้ถือโอกาสปรับปรุงหน้าตาของเว็บให้ใช้ง่ายมากขึ้น และหวังว่าจะสวยงามขึ้นนิดหน่อยด้วย บันทึกฉบับนี้มีไว้เพื่อ บันทึกการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของระบบจองห้อง บันทึกวิธีการเปลี่ยนแปลงชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้จัดการระบบจองห้อง