318

Actor-Teacher: ดารา-อาจารย์

ผมมีโอกาสได้เข้าร่วม workshop จาก ผศ.ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง โดยมีหัวข้อคือ Developing Teaching and Learning Skills: Actor-Teacher ถือว่าเป็น theme ที่เหมาะสมกับชื่อเสียงของอาจารย์มากที่สุด เพราะท่านเป็นทั้ง teacher และ actor ในคนคนเดียวกัน ในความเป็น teacher ท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารและการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในความเป็น actor ท่านเป็นนักร้อง นักแสดง มีผลงานหลายชิ้น ชิ้นล่าสุดคือ มังกรสลัดเกล็ด ร้อยปีชาติกาล อ.ป๋วย หัวข้อที่อาจารย์เน้นย้ำหลายครั้ง ถ่ายทอดผ่านมุมมองต่างๆ คือคำว่า improvisation

17

บันทึกสรุปงาน NECTEC ACE 2016

ภายในห้านาทีแรกของการกล่าวเปิดงาน ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ อดีตผู้อำนวยการ NECTEC และอดีตผู้อำนวยการ สวทช. ได้กล่าวถึง core values ที่ทำให้ NECTEC ประสบความสำเร็จคือ ความซื่อสัตย์สุจริต: ใน สวทช. ไม่เคยมี scandal “เราไม่แย่งกันเป็นเบอร์หนึ่ง”: เมื่อใดที่องค์กรแย่งกันเป็นเบอร์หนึ่ง เมื่อนั้นจะใช้ทรัพยากรในทางที่ผิด จากนั้นท่านได้เอ่ยชื่อบุคคลสำคัญ ผู้ซึ่งทาบทามให้ท่านมาร่วมก่อตั้ง NECTEC นั่นคือ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ผมจึงได้ทราบว่าคนของ มจธ. นี่เองที่เป็นผู้ให้กำเนิดสถาบันที่สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับประเทศมายาวนนานถึง 30 ปี มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงหลายเรื่อง เรื่องที่ผมตั้งใจมาศึกษาในวันนี้คือ เทคโนโลยีภาษาไทย เช่น Lexitron, LexTo, S-Sense และการแข่งขันเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาษาไทย (BEST) Big Data และ Open Data in Government

final Backdrop T&L

การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Innovation in Teaching and Learning [KNIT]

สถาบันคลังสมองแห่งชาติจัดงานสัมมนาในวันที่ 5-6 ก.ย. 2559 มีรายละเอียดตามนี้: http://www.knit.or.th/th/node/196 ผมและ อ.สกล จะเข้าร่วมงานนี้ แล้วจะมาเขียนสรุปเรื่องน่าสนใจให้ทุกท่านครับ ไฟล์จดบันทึกโดย Mock 160905 KNIT Seminar Day 1 (with Prof James) 160906 Dr Sompaiboon Actor-Teacher 160906 Prof James part2 160908-knit-report-form  

Screenshot 2016-08-22 16.17.30

การสื่อสารอย่างชาญฉลาด สอนอย่างไรให้เข้าถึงใจนักศึกษา

บันทึกสรุปเนื้อหาการสัมมนาหัวข้อ: การสื่อสารอย่างชาญฉลาด สอนอย่างไรให้เข้าถึงใจนักศึกษา บรรยายโดย: ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ คำนำ (สรุป 7 บรรทัด): ผู้เขียนเคยได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารจากแหล่งต่างๆ มากมาย และเคยได้ยินการบรรยายนับครั้งไม่ถ้วนเกี่ยวกับ active learning techniques แต่ไม่เคยมีครั้งใดเลยที่ได้เห็นตัวอย่างการใช้เทคนิคเหล่านั้นจริงๆ อย่างมีศิลปะแยบยลได้น่าประทับใจมากเท่ากับวิทยากรท่านนี้ ในระหว่างการฟังผู้เขียนไม่ได้จดบันทึกไว้แต่เนื้อหาและไม่ได้สังเกตเพียงแค่ตัววิทยากร แต่ยังได้สังเกตสีหน้าท่าทางของผู้ฟังท่านอื่นทุกท่านซึ่งประกอบไปด้วยผู้คนหลากวงการ หลากความอาวุโส (ตั้งแต่อาจารย์ใหม่ไปจนถึงอดีตอาจารย์ของวิทยากรเอง) ไม่น่าเชื่อว่าในห้วงเวลา 90 นาทีนับจาก 15:00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่สมควรแก่การง่วงนอน วิทยากรกลับทำให้ทุกคนรู้สึกสนุกเหมือนกำลังชมทอล์คโชว์ของศิลปินระดับชาติ และยังสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่อัดแน่นไปด้วยศาสตร์และศิลป์อันสำคัญยิ่งต่อการก้าวเข้าไปสู่หัวใจของนักศึกษาได้ละเอียดลึกซึ้งเช่นนี้

A Taste of Merlot

บันทึกสรุปงาน TCU International e-Learning Conference (2016)

บันทึกสรุปงาน TCU International e-Learning Conference (2016)  บันทึกโดย ผนวกเดช สุวรรณทัต ผมได้เข้าร่วมงาน TCU International e-Learning Conference เมื่อวันที่ 28-29 ก.ค. 2559 ที่ศูนย์การประชุม BITEC แล้วได้มีโอกาสรับฟังหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจสองเรื่องดังนี้ 1) “Merlot” by California State University 2) “Secret Weapon for Thailand Education” by Google  ผมจะขอเขียนสรุปในส่วนที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับสถาบันการเรียนรู้ และ มจธ. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับอาจารย์และนักวิจัยท่านอื่น บันทึกฉบับนี้เรียบเรียงจากข้อมูลที่จดระหว่างการประชุม และจากความทรงจำ โดยยังไม่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลซ้ำ (fact check) ดังนั้นจึงอาจมีบางส่วนที่คาดเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงในภายหลัง