km

โมเดลของกระบวนการ KM

  เราทุกคนคงมีข้อสงสัยว่าทำไมเราทำ KM ออกมาแล้วใช้เวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนมากมายแล้วแต่ไม่เห็นผลอะไรออกมา นั่นแสดงว่ากระบวนการที่เราทำไม่ได้เกิดครบวงจร ดังนั้นวันนี้จะมาอธิบายเกล็ดปลีกย่อยว่ากระบวนการ KM มีอะไรบ้าง กำหนด คือ การวางแผน KM ว่าในระยะเวลาที่ทำจะมีแผนอะไรบ้าง ทั้งนี้แผนสามารถมองเป็นภาพรวมและภาพโครงการย่อยได้ เช่น แผน Roadmap ของ KM ทั้งระบบองค์กร 4 ปี ส่วนถ้าเป็นภาพย่อยก็อาจจะวางแผนการทำ KM ตามระยะเวลาของโครงการที่สิ้นสุด สร้าง/ได้มา กระบวนการนี้จะกล่าวถึงการได้มาซึ่งความรู้ เช่น การหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การเชิญวิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ รวบรวม/จัดเก็บ ส่วนนี้หมายถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บไว้ใน Archive เข้าถึง หมายถึงการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น มี Blog หรือ KM ในการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้อื่นได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยน สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันโดยการจัดการประชุม การทำชุมชนนักปฏิบัติ ส่วนนี้ถ้าจะให้เข้มข้นควรมีเรื่องการทดลองทำในสิ่งที่แลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดนวัตกรรม เช่น อาจจะคุยเรื่องวิธีการทำงานให้ใช้ระยะเวลาในการทำที่สั้น กระชับ  ถ้าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีก็สามารถนำไปใช้ต่อได้ การใช้ นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้คนอื่นได้ปฏิบัติตาม ซึ่งโจทย์อื่นๆ อาจจะมีลักษณะที่ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ทำก็ควรที่จะประยุกต์ให้เป็นไปตามกรณีนั้นๆ…

kj

Word Cloud เปรียบเสมือนไข่เจียว

สรรพคุณของไข่เจียวถูกบรรยายไว้อย่างชัดเจนในเพลงของเฉลียง:   แค่เพียงน้ำมันวางลงบนเตา รอไฟให้ร้อน เหลืองไข่เหลืองและหอมกรุ่น ฟูฟูดูหน้ากิน….. [1] ฉันใดก็ฉันนั้น สรรพคุณของ WordCloud ในด้านความงดงาม และความง่ายในการใช้งาน ทั้งการผลิตและการบริโภค สามารถมองเห็นได้ทั่วไป ส่วนหนึ่งก็คือที่ footer ของเว็บ KM ของเรานี้เอง และอีกส่วนหนึ่งก็คือที่หน้า KM Analysis:   Word Cloud ที่สวยงามและใช้ง่ายนั้นมีอะไรที่คล้ายกับไข่เจียวหลายประการ ไม่ใช่แค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่ยังรวมถึงข้อจำกัด รายละเอียดปลีกย่อย และความเสี่ยงของการใช้งานโดยไม่ระมัดระวังอีกด้วย ผมได้รวบรวมข้อสรุปไว้ในตารางนี้

Screenshot 2016-08-31 10.08.11

KM Meeting: R ไรหว่า? — รู้จักกับ R

พรุ่งนี้ผมจะจัด KM workshop เล็กๆ เพื่อแนะนำให้ท่านรู้จักกับ R เครื่องมือสุดฮอตของชาว Data Science ซึ่งจัดขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐาน R หรือการเขียนโปรแกรมใดๆ มาก่อนเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ เวลา: วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น. สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 11 สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ระยะเวลา: อาจจะ 1-2 ชั่วโมง แล้วแต่ความปรารถนาของผู้เข้าร่วมประชุม ถ้าใครมาไม่ได้แต่สนใจ อยากให้จัดรอบสอง โปรดบอกผมด้วยครับ บอกทาง comment หรือด้วยวาจาก็ได้ ขอบคุณครับ 🙂 – mock

logo

KM Meeting: หัวข้อ “การสอนวิชา GEN”

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การสอนวิชา GEN” ครั้งปฐมฤกษ์ เพื่อจัดทำเป็น KM จะจัดขึ้นในวันและเวลาต่อไปนี้: วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ระยะเวลา: อาจจะ 1-2 ชั่วโมง แล้วแต่ความปรารถนาของผู้เข้าร่วมประชุม

สาระหน้ารู้เกี่ยวกับการจัดความรู้ในเกณฑ์ของ Edpex

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ: สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน รวมทั้งสารสนเทศ และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ (45 คะแนน) [กระบวนการ] อธิบายวิธีการจัดการและเพิ่มพูนสินทรัพย์ทางความรู้และวิธีการเรียนรู้ของ สถาบัน รวมทั้งวิธีการที่ทำให้มั่นใจว่าคุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นโดยตอบคำถามต่อไปนี้ ก. ความรู้ของสถาบัน (1) การจัดการความรู้ สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ของสถาบันสถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการ ● รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร ● ผสมผสานและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อสร้าง องค์ความรู้ใหม่ ● ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ระหว่างสถาบันกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ● รวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการสร้าง นวัตกรรมและในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน สถาบันใช้ความรู้และทรัพยากรอย่างไร เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกเข้าไป ในวิถีการปฏิบัติงานของสถาบัน ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันมีวิธีการจัดการอย่างไรในการทวนสอบและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในสถาบันมีคุณภาพ สถาบันมีวิธีการจัดการอย่างไรในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์และในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความแม่นยำ ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน (2)…