Practices to maximize student learning from educational videos_01

3 แนวทาง เพิ่มการเรียนรู้ สำหรับวีดีโอเพื่อการศึกษา

3 แนวทาง  เพิ่มการเรียนรู้ สำหรับวีดีโอเพื่อการศึกษา (Practices to maximize student learning from educational videos) ทำ Active learning  -Packaging video with interactive questions (ทำกิจกรรมตอบคำถามระหว่างหรือหลังจบแต่ละคลิป) ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมตอบคำถามระหว่างหรือหลังจบแต่ละคลิป อาจเป็นการแทรกคำถามอยู่ในเนื้อหา หรือ link ไปที่ platform อื่น ๆ เช่น Google Form, Padlet นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่ม engagement ด้วย -Use interactive features that give students control (ใช้ feature ของซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้เรียนเลือกปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้มากขึ้น) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ หรือโต้ตอบอย่างไรผ่านฟังค์ชั่นต่าง ๆ เช่น ให้ผู้เรียนสามารถเลือกดูบทเรียนได้ตามต้องการ, ใช้ Youtube end screen…

15 tips_01-02

15 Tips for an effective online teacher

15 Tips for an effective online teacher 7 Things to Prepare
 1. Set the expectation: บอกความคาดหวังให้ชัดเจนว่าคาดหวังให้ผู้เรียนทำอะไร อย่างไร และผู้เรียนจะคาดหวังอะไรกับผู้สอนได้บ้าง (LO) 2. Chunk the lesson: ทำแต่ละบทเรียนไม่ยาวเกินไป และมีรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งไม่ใช้สื่อการสอนที่มีแต่ตัวหนังสืออัดกันแน่น ๆ 3. Focus on “active” learning: ไม่ควรเน้นการเล็กเชอร์ แต่จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด engagement กับสิ่งที่เรียน 4. Think before you write: เขียนข้อความให้ชัดเจน เรียบง่าย และสุภาพ เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด 5. Have a closing activity: มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ online ทั้งในด้านเนื้อหา และประสบการณ์การเรียนรู้ 6….

Screen Recorder_Cover

3+1 program บันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอ

  3 +1 Program บันทึกหน้าจอเป็นวีดีโอ ฟรี ไม่มีลายน้ำกวนใจ 1. oCam โปรแกรมนี้สามารถบันทึกหน้าจอ เสียง ให้เป็นวีดีโอ สามารถเลือกบันทึกเพียงบางส่วนของจอก็ได้ เหมาะสำหรับอาจารย์ที่ต้องทำการสอน Power point และเปิดวีดีโอ หรือโปรแกรมอื่นพร้อม ๆ กัน ให้ออกมาเป็นวีดีโอ สำหรับทำคอร์สเรียน ออนไลน์ download Link: https://bit.ly/2U3mRy3 2. Debut Video Capture Software Free เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมบันทึกหน้าจอเป็นวีดีโอฟรี เช่นเดียวกับ oCam 
โดยผู้ใช้งานจะสามารถมองเห็นแถบระบบเสียงเพื่อตรวจสอบระบบก่อนบันทึกได้ด้วย download Link: https://bit.ly/2x44os1 3. OBS Studio เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมบันทึกหน้าจอเป็นวีดีโอได้ ฟรี นอกจากนี้ยังสามารถใช้งาน Live ได้อีกด้วย download Link: https://bit.ly/2Ws6Fry นอกจากนี้หากอาจารย์ใช้งาน Window  10  อาจารย์สามารถกดปุ่ม Window และปุ่ม G จะสามารถใช้งานฟังก์ชั่นบันทึกหน้าจอได้ฟรี  โดยไม่ต้อง Download…

vdo service edit-01

7 สถานที่ สนับสนุนอาจารย์ มจธ. ถ่ายทำ VDO การสอน ด้วยตนเอง

7 สถานที่ สนับสนุนอาจารย์ มจธ. ถ่ายทำ VDO การสอน ด้วยตนเอง พร้อม staff ให้คำแนะนำ —> มจธ. บางมด <— สำนักหอสมุด,ศูนย์ CELT, คณะครุศาสตร์ฯ, สำนักคอมฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียด / จองห้องได้ที่ โทร. 02-470-8213 E-mail : vayura.ria@mail.kmutt.ac.th, sittipong.ton@mail.kmutt.ac.th —————— คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อสอบถามรายละเอียด / จองห้องได้ที่ รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา โทร. 086-514-5814 —> มจธ. บางขุนเทียน <— มีเดียเทค ติดต่อสอบถามรายละเอียด / จองห้องได้ที่ คุณเบญจวรรณ ก้อนทอง (เบญ) โทร. 02-470-7603 benjawan.kon@kmutt.ac.th มีเดียอาร์ต ติดต่อสอบถามรายละเอียด / จองห้องได้ที่…

SCQA Storytelling_1

4 ขั้นตอน สอนให้น่าสนใจด้วย SCQA Storytelling

การประมวลผลข้อมูลของมนุษย์จะหาเหตุผลเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลแต่ละส่วนเสมอ ถ้าหากเรื่องเล่า หรือการสอนไม่ได้ถูกลำดับทางเหตุผล หรือเชื่อมโยงเนื้อหาที่ดี จะเกิดเหตุการณ์ เหล่านี้ขึ้น สมาธิหลุด หรือตีความเรื่องราวของคุณผิดไป จนไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวที่จะสอนได้ ต้องใช้สมาธิ หรือต้องประมวลผลเพื่อตีความสูงมากเพื่อจะเข้าใจเรื่องราว ทำให้ความสนใจของผู้เรียนลดลง หรือหมดความสนใจไปเลย เทคนิค S-C-Q-A Storytelling เป็นหนึ่งในหลากหลายวิธี และสามารถนำไปปรับใช้ในการนำเสนอต่าง ๆ เช่น การทำ Pitch Presentation หรือการสอน มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 เรียกว่า Situation คือ การสอน หรือเล่าเรื่องด้วยสิ่งที่ผู้เรียนรู้อยู่แล้ว เพื่อกระตุ้นความสนใจ สร้างเหตุผล และเชื่อมโยงในสมองของผู้เรียนได้ง่าย เช่น ปัญหาใกล้ตัว สถานการณ์ปัจจุบัน พื้นฐานความรู้เดิม ขั้นที่ 2 เรียกว่า Complication หลังจากได้รับความสนใจจากผู้เรียนแล้ว จึงเริ่มเล่าสิ่งที่ผู้เรียนไม่รู้ หรือสร้างจุดขัดแย้งเพิ่มขึ้นมา ทำให้ผู้ฟังจะเริ่มคิดตามในเรื่องราวที่เป็นจุดหักเหนี้ เช่น เหตุการณ์ในอนาคต สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ปริศนาต่างๆ ขั้นที่ 3 เรียกว่า…

Online Learning Tools1-01

สอนออนไลน์, Live ง่ายๆ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ทำให้การสอนของอาจารย์จำเป็นต้องปรับรูปแบบเป็นออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเชื้อโรค ซึ่งการสอนออนไลน์นั้น นอกเหนือจากเตรียมเนื้อหา และกิจกรรมสำหรับสอนแล้ว การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการ LIVE นั้นอาจารย์อาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากวันนี้ ทาง CELT จึงนำประสบการณ์การเตรียมอุปกรณ์ สำหรับ LIVE พื้นฐานจากง่ายไปหายาก ให้อาจารย์นำไปใช้งานด้วยตัวเองได้ Laptop / MacBook  หรือ MacPro  ในการ Live นั้นหากอาจารย์มี Laptop MacBook หรือ MacPro แล้วในคอมพิวเตอร์เหล่านี้ส่วนมากจะมีกล้อง Build – in มาให้ด้วย (ถ้าไม่เสีย) ดังนั้นการสอนออนไลน์แบบ Live จึงทำได้ง่ายมาก ด้วยการติดตั้ง ไมโครโฟนเข้ากับ Laptop MacBook  หรือMacPro ก็สามารถ Live ได้ทันที ในด้าน Software ปัจจุบันทาง มจธ. ได้เปิดใช้งาน LEB2 LIVE ให้อาจารย์ได้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว หรืออาจารย์สะดวกที่จะ Live…

chunking6-02

เคล็ดไม่ลับ ออกแบบการเรียนให้เข้าใจง่าย (Chunking of information in a video lesson)

การถ่ายทอดข้อมูลจำนวนมากในครั้งเดียว โดยไม่ได้สนใจว่าผู้เรียนจะสับสนหรือไม่ หลุดความสนใจไปแล้วหรือเปล่า จะทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนลดลงอย่างมาก จะดีกว่าไหม หากมีการแบ่งข้อมูลเป็นส่วน ๆ และจัดกลุ่มข้อมูลเหล่านั้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น Chunking คือ การแบ่งส่วนข้อมูล โดยย่อยข้อมูลกลุ่มใหญ่ หรือชุดข้อมูล ให้มีขนาดเล็กลงโดยพิจารณาถึงระดับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน การวางลำดับ (Sequence) เพื่อนำเสนอแต่ละ Chunk ตามความยาก-ง่าย ความต่าง-ความเหมือน หรือความสัมพันธ์ของเนื้อหา และคำนึงถึงการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาแต่ละส่วน (เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนก่อนข้ามไปเนื้อหาส่วนอื่น) รวมถึงการให้ฟีดแบ็คผู้เรียน ประโยชน์ ของ Chunking 1. ช่วยให้เนื้อหาการสอน หรือวิดีโอ สั้น กระชับ แต่ยังสามารถนำเสนอสาระสำคัญได้ 2. ช่วยให้ผู้เรียนเห็นถึงการเรียงลำดับ และโครงสร้าง ความสัมพันธ์ของเนื้อหาและจดจำได้มากขึ้น 3. ช่วยไม่ให้ผู้เรียนเกิดสภาวะ Cognitive (Over)load 4. ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน และ ให้ Feedback ได้ง่าย 4 สิ่งที่ควรคำนึงในการทำ Chunking 1. ระดับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 2. การวางลำดับเนื้อหาตามความยาก-ง่าย ความต่าง-ความเหมือน…

3 software เขียน วาดหน้าจอ1

3 Software เขียนวาดหน้าจอ
สำหรับ Windows FREE!!!

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การสอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น Online มากขึ้น ดังนั้น CELT จึงอยากจะแนะนำ 3 Software ฟรี สำหรับเขียนสมการ ภาพวาดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในระบบปฏิการ Window 10 ประกอบการบันทึกวีดีโอการสอน การ Live  โดยจะเหมาะมากสำหรับชั้นเรียนสอนแก้สมการ อาจารย์ที่ต้องการวาดภาพที่ซับซ้อน  1. Microsoft Whiteboard  เป็น  Software ที่ใช้งานได้ฟรี สำหรับผู้ที่สมัครใช้งาน Office 365 แล้วสามารถ download มาติดตั้งและใช้งานได้ทันที Link : https://products.office.com/th-th/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app Tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=LCdC_ZjHvyU&t=232s 2. Epic Pen  เป็น Software สำหรับเขียนตัวอักษร วาดภาพ Highlight บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ Link : https://epic-pen.com/#download Tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=fz1BykMiZ9c 3….

web-celt-thumbnail

กิจกรรมเสวนาการเรียนรู้บนฐานชุมชน

กิจกรรมเสวนา การเรียนรู้บนฐานชุมชน ภายใต้โครงการ New Learning Platforms ซึ่งจัดถึงเป็นครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน และศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มจธ. มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงมีกิจกรรม workshop งานศิลปะ สมุดทำมือและสีธรรมชาติ จากชุมชนปกาเกอะญอ ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ. เอกสารประกอบการบรรยาย กลไกการสร้างความสามารถ พื้นที่อมก๋อย การเรียนรู้บนฐานชุมชน จ.น่าน วิดีโอประกอบการบรรยาย >>ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน >>ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มจธ. ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2752577134821449 เอกสารสรุปกิจกรรม http://celt.li.kmutt.ac.th/file_link/2563/25630220learningplatforms4/take%20note%20newlearningplatform4.pdf visual สรุปกิจกรรม reference ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน >> http://bit.ly/2HEJF05 ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มจธ. >> http://rsc.kmutt.ac.th/  

NIHMS418293.html

Frontal theta is a signature of successful working memory manipulation

Authors : Sirawaj Itthipuripat, Jan R Wessel, Adam R Aron Publication date : 2013/1 Journal : Experimental Brain Research Volume : 224 Issue : 2 Pages : 255-262 Publisher : Springer-Verlag Abstract It has been proposed that working memory (WM) is updated/manipulated via a fronto-basal-ganglia circuit. One way that this could happen is via the…

personal-finance-investment--web-celt-thumbnail

เคล็ด (ไม่) ลับ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล Personal Finance Investment

ในปัจจุบันที่ยังเป็นช่วงวัยทำงานหลายคนมักมีความเชื่อที่ว่ายังไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องการเงิน แต่ความจริงนั้นตรงกันข้าม หากมีรายได้น้อยหรือปานกลางควรจะต้องมีการวางแผนการเงินที่ละเอียดอย่างมาก เพราะในปัจจุบันการสร้างรายได้ทางเดียวอาจจะไม่เพียงพอ หากต้องการความมั่นคงทางการเงิน หรือมีเงินออมเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างเพียงพอแล้ว จำเป็นต้องมีการวางแผนทางการเงินที่ดี โดยสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการวางแผนการเงินที่ดีนั้น คือ Mindset ของตัวเราเอง เริ่มแรกจึงควรวิเคราะห์ตัวของเราว่ามีความรู้ หรือ Mindset ด้านการเงินเป็นอย่างไรบ้าง โดยในบทความนี้จะแบ่งออกเป็น 6 ระดับด้วยกัน ระดับที่ 1 ไม่รู้เรื่องทางการเงินเลย และยังไม่อยากเรียนรู้ด้วย ระดับที่ 2 มีความรู้ทางการเงินเล็กน้อย ระดับที่ 3 สามารถเก็บออม และเรียนรู้ทางการเงินได้ ระดับที่ 4 รู้วิธีการจัดสรรเงิน การบริหารเงินที่เหมาะสม ระดับที่ 5 มีความมั่นคงทางการเงิน มีการวางแผนรายรับและรายจ่ายที่เหมาะสมกับเป้าหมายชีวิต ระดับที่ 6 มีอิสรภาพทางการเงิน มีรายรับเพียงพอ โดยไม่ต้องทำงานประจำ หากเริ่มมี Mindset ที่อยากมีความมั่นคง หรืออิสรภาพทางการเงินแล้ว เราจึงจะเริ่มวิเคราะห์ทรัพย์สินของเราว่า เพียงพอหรือยังที่จะมีความมั่นคงทางการเงิน จากสมการ ด้านล่าง หากจำนวนเงินด้านซ้าย น้อยกว่าด้านขวา นั่นหมายความว่า ยังไม่มีความมั่นคงทางการเงิน และการบริหารเงินที่ดี…

visual timeline_1-01

การอบรม AHE Module 2

การอบรม Module 2 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Higher Education Academy เพื่อรองรับสมรรถนะบุคลากรในด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562 Day 1 (5 สิงหาคม 2562) สรุปกิจกรรม วันที่ 1  (5 สิงหาคม 2562) Team report card ผู้เข้าร่วมได้ความรู้อะไรจากการอบรม Module 1 มาเพื่อนำความรู้ไปใช้ในปีการศึกษาใหม่ Paperclip creativity ให้ผู้เข้าอบรมร่วมคิดออกแบบการใช้ประโยชน์จากคลิปให้ได้มากที่สุด Heuristic Thinking เป็นทางลัดที่ช่วยให้ผู้คนสามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยย่นระยะเวลาในการตัดสินใจ Divergent Thinking and Convergent Thinking Divergent Thinking คือกระบวนการคิดแบบ “สร้างสรรค์” และ “หาไอเดีย” ซึ่งเมื่อไรก็ตามที่เราใช้วิธีการคิดแบบ Divergent Thinking นั้น เรามักจะพยายามหาความเป็นไปได้ หรือตัวเลือกต่างๆ ให้มากที่สุดต่อปัญหาที่เรากำลังพิจารณาอยู่ Convergent Thinking นั้นจะเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ตัวเลือกต่างๆ การพิจารณาดูข้อดีข้อเสีย…

IMG_6250

กิจกรรมอบรมการจับประเด็นและการจัดทำ Infographic มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้เปิดสอนรายวิชา 769 325 การประสานงานในธุรกิจงานนิทรรศการ (Exhibition Business Coordination) และรายวิชา 769 411 การจัดการ ผู้สนับสนุนงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (Exhibition and Event Sponsorship Management) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาศึกษาแนวทางการทำงานของงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ การวางแผนการจัดการ การควบคุม การ ดึงดูดใจผู้สนับสนุน การโน้มน้าวใจผู้สนับสนุน การสรรหาผู้สนับสุนงานที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียง ในทั้งนี้ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์ หัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ขจีนุช วงศ์อัญมณีกุล อาจารย์สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ นางสาวเมตตา มงคลธีระเดช นักประชาสัมพันธ์ สถาบันการเรียนรู้…

IMG_6551

กิจกรรม Visual Thinking แก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรม คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking แก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้อง SC2-307 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ 2 (อาคารวิศิษฏ์อักษร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เอกสารสำคัญ >>เอกสารประกอบการอบรม >>กำหนดการ >>รูปภาพกิจกรรม >>สรุปกิจกรรม ด้วยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กำหนดจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปพส.304 การจัดการฝึกอบรม ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขา  วิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 40 คน โดยเข้าอบรมในวันกิจกรรมทั้งสิ้น 21 คน ในทั้งนี้ บุคลากรภายใต้สถาบันการเรียนรู้ จำนวน 4…

web celt km thumbnail-01

กิจกรรม Research for beginner ทำวิจัย เริ่มต้นอย่างไรดี

วิทยากรโดย ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 เอกสารประกอบการบรรยาย >>>Real Research for beginner >>>V03-Real Research for beginner-04102019 ตัวอย่างบทความวิจัย >>>1.1 ทักษะวิจัย – Active Learrning – HASSS Articles-Apr 2019 >>>1.2 ทักษะวิจัย -Active Based Learning- Thai HASSS-27092019 >>>1problem based learning 2019 >>>2. ทักษะวิจัย…

visual-thinking03

กิจกรรม คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ครั้งที่ 3

วิทยากรโดย คุณไพฑูรย์ อนันต์ทเขต และทีมงาน นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2421312487947917 เอกสารประกอบกิจกรรม Slide Visual thinking ครั้งที่ 3 เอกสารเพิ่มเติม ทักษะการวาด Slide วาดเล่นให้เป็นรูป  

feature-softskill26

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft Skills Assessment

วิทยากรโดย รศ. ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ห้อง Pedagogy ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เอกสารประกอบกิจกรรม http://bit.ly/2L3jzoO ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2383538818391951 visual สรุปกิจกรรม นิยามของ Soft-Skills หมายถึง ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้อย่างราบรื่น และเป็นทักษะที่หลายๆบริษัทต้องการในการทำงาน เช่น ความเป็นผู้นำ (Leadership) การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Teamwork) การสื่อสาร (Communication) โดยอาจจะถูกรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น 21 st Century skills หรือ Soft-skills ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ส่วน Hard skills นั้นหมายถึงทักษะสำหรับการประกอบอาชีพเฉพาะด้าน เช่น ทักษะทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์…

visualfeaturekm

กิจกรรมวาดเล่นให้เป็นรูป

workshop “วาดเล่นให้เป็นรูป” ฝึกทักษะการจับประเด็นและสื่อสารเป็นภาพ วิทยากรโดย คุณไพฑูรย์ อนันต์ทเขต นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ และคณะ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ.   ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2344060595673107 เอกสารประกอบกิจกรรม Slide วาดเล่นให้เป็นรูป วิดีโอย้อนหลัง

feature

การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Scoring Rubrics

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Scoring Rubrics” วิทยากรโดย ผศ. ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ และ ผศ. ดร.ชนัตถ์ พูนเดช จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น. ณ Pedagogy Studio สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้  เอกสารประกอบกิจกรรม Scoring Rubrics Slide ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2338144186264748 วิดีโอย้อนหลัง visual สรุปกิจกรรม กิจกรรมจัดสรรพื้นที่ 10ไร่ และเงิน1 ล้าน มีประเด็นการเรียนรู้ ดังนี้ การให้คะแนนที่มีเกณฑ์ประเมินชัดเจน จะทำให้การตัดสินชิ้นงานมีความโปร่งใส ลดข้อคำถาม ลดความสับสนของผู้เรียนได้ ซึ่งการสร้างเกณฑ์ประเมินที่ดีนั้นควรจะสะท้อนไปยัง LO (Learning Outcome) และวิธีการสอนของอาจารย์ ตาม…

beginner6

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานใหม่สายวิชาการด้านการเรียนการสอน (Beginner รุ่นที่ 6)

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานใหม่สายวิชาการด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2562 -> กำหนดการในภาพรวม -> กำหนดการในแต่ละวัน กิจกรรม วันที่ 18 ก.ค. 2562 เอกสารประกอบการอบรม -> KMUTT PSF -> Outcome-based Education (OBE) -> Teaching Spirit & Student Diversity   ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2313877622024738   วิดีโอย้อนหลัง visual Note taking แบบประเมินกิจกรรม https://bit.ly/2MKADTZ   กิจกรรม วันที่ 19 ก.ค. 2562 เอกสารประกอบการอบรม -> Counseling   ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2315512825194551   visual Note taking กิจกรรม วันที่ 22-23 ก.ค. 2562 เอกสารประกอบการอบรม -> PCK Active Learning…

overall-01

การอบรม AHE Module 1

การอบรม Module 1 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Higher Education Academy เพื่อรองรับสมรรถนะบุคลากรในด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2562 Visual Note Taking >>Day1 สรุปกิจกรรม HEA วันที่ 1 Ice breaking –แผนที่& ซุปเปอร์ฮีโร่ สร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย กระตุ้นสมาธิ และพื้นที่ปลอดภัย Activity 1 – Best Teacher -วิเคราะห์ตัวเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาศักยภาพและความตั้งใจในการเป็นอาจารย์ที่ดี (Engagement) -เป็นแนวทาง และแรงบันดาลใจที่จะนำไปสู่อาจารย์ในอุดมคติ -นำเรื่องรูปแบบการเรียนรู้ (Learning style) ไปใช้กับนักศึกษา และออกแบบการสอนให้เหมาะสม Activity 2 – Academic Timeline -เห็นจุดพลิกผัน และ Mile stone ในการเรียนรู้ของตนเอง -นำประสบการณ์ของเพื่อนร่วมอาชีพมาพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง -เห็น Learning style…

everyone-can-create-feature

Every One Can Create คู่มือฟรี สำหรับครูผู้สอน

Every One Can Create คู่มือฟรี สำหรับครูผู้สอน —-> download Infographic ปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยได้มีการปรับให้เป็นลักษณะของ Active learning มากยิ่งขึ้น ทำให้เทคโนโลยีมีบทบาทกับการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการเรียนรู้อย่างมาก มีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในด้านต่าง ๆ มากมายให้นำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งคู่มือ “Everyone Can Create ” ทาง Apple ได้ออกแบบมาเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาประสบความสำเร็จ ผู้เรียนสามารถอ่านเนื้อหาความรู้ ได้จาก Application Books โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย Drawing (วาดภาพ) Photo (ถ่ายภาพ) Video (วีดีโอ) และMusic(ดนตรี) และมีกิจกรรมให้ฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเองมากมาย download Every one can create on the Books App : https://books.apple.com/th/book-series/everyone-can-create/id1364129830 Everyone Can Create : Drawing เป็นคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกทักษะทางด้านศิลปะ ให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน…

new-learning-platform02-feature

กิจกรรม New Learning Platforms ครั้งที่ 2 “ประสบการณ์การทำวิจัยในชั้นเรียน”

Short URL https://bit.ly/2T5usZW เอกสารประกอบกิจกรรม New Learning Platforms ครั้งที่ 2 “ประสบการณ์การทำวิจัยในชั้นเรียน” คณะวิทยาศาสตร์ ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล ภาควิชาฟิสิกส์ และดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย Center of Integrated Science VDO สัมภาษณ์ ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล คณะครุศาสตร์ฯ ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะศิลปศาสตร์ อ.สุรพล ธรรมร่มดี สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปและนายวรรณชร ไชยเดช สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ถามคำถามถึงวิทยากร https://www.menti.com/ แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม  

visual-thinking-info-feature

Visual Thinking คืออะไร

Visual Thinking คืออะไร ในการเรียนรู้ ฟังบรรยาย การเข้าอบรมต่างๆ เรามักจะได้รับข้อมูลจำนวนมากเข้ามาในสมองในระยะเวลาอันสั้น ทำให้หลายครั้งไม่สามารถเชื่อมโยง ทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นได้ ส่งผลให้ไม่สามารถจดจำข้อมูลหรือไม่เข้าใจข้อมูลบางจุด นอกจากนี้การสอนบรรยาย เล่าเรื่อง ปัจจุบันต้องรับมือกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป เช่นสมาธิสั้น เบื่อง่าย ต้องการสิ่งเร้ามากระตุ้นในการเรียนรู้ ทำให้การบรรยายหน้าห้องแบบเดิมๆไม่ดึงดูดผู้เรียนอีกต่อไป ซึ่งปัจจุบันได้มีนักคิดใช้เทคนิควาดภาพง่ายๆ ที่เรียกว่า Visual เข้ามาช่วยในการเรียนรู้และการสอนของอาจารย์และผู้เรียนได้ นิยามของ Visual Thinking คือกระบวนการออกแบบความคิดที่จะช่วยสร้าง “วิธี” คิดใหม่ให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น เห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ ประโยชน์ของ Visual Thinking เร้าการคิด ด้วยภาพง่ายๆ (Visual Note-taking) การได้จดข้อมูลเป็นการขยับร่างกายหนึ่งเดียวระหว่างรับความรู้ ข้อมูลต่างๆจากการฟังบรรยาย หากเปลี่ยนการจดมาเป็นการวาดภาพง่ายๆ ใช้สีสัน เส้น และลดปริมาณตัวอักษรให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ จะทำให้เห็นภาพรวมของเรื่องทั้งหมด และเห็นความเชื่องโยงกลุ่มข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังทำให้คงสมาธิของผู้เรียนได้นานขึ้นเพราะได้คิดภาพและวาดตาม สามารถถามประเด็นที่ตกหล่น สงสัย หรือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ง่าย ใช้ภาพช่วยเล่าเรื่อง (Visual Aid for Storytelling) ในการสอนแบบบรรยาย การเล่าเรื่องราวต่างๆ…

group-pano1

workshop วิทยาการคำนวณ​ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ

http://iammock.com/sikaset   ข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยาการคำนวณ โดย ผนวกเดช สุวรรณทัต (ม็อค)  สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมตตา มงคลธีระเดช  สถาบันการเรียนรู้ (LI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต้นแบบ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ สังกัดมหาเถรสมาคม กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ทีมงาน: ม็อค เมตตา อ.สุเมธ อ.อ๋อ พี่แป้น

feature-plastic-bottle

บิดขวดน้ำทุกครั้งก่อนทิ้งกันเถอะ

 บิดขวดน้ำทุกครั้งก่อนทิ้งกันเถอะ หลังจากเราดื่มน้ำจากขวดพลาสติกจนหมดขวดแล้ว ปกติเราก็จะทิ้งถังขยะทันที หากเราลองเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขวดพลาสติก โดยการบิดขวดก่อนทิ้งทุกครั้งจะส่งผลดีอย่างไรบ้าง ลองมาคำนวณคร่าวๆกันนะครับ ถังขยะ มจธ. ขนาด 60 ลิตร สามารถจุขวดน้ำดื่มขนาด 600  มิลลิลิตร ได้ 100 ขวด ถ้าเราบิดขวดก่อนทิ้ง จะสามารถจุได้ถึง 400 ขวด นั่นหมายถึง เรายังสามารถลดปริมาณถุงดำจัดเก็บได้ถึง 4 เท่า นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยให้แม่บ้าน พนักงานเก็บขยะ ทำงานได้ง่ายขึ้น อีกด้วย

rice-feature

กินข้าวเหลือ 1 เม็ด ประเทศสูญเสียไปแล้วเท่าไร

 กินข้าวเหลือ 1 เม็ด ประเทศสูญเสียไปแล้วเท่าไร ทุกวันนี้ คุณกินข้าวเหลือหรือเปล่า เรามาลองคิดกันคร่าวๆ นะครับ ว่าถ้าเรากินข้าวเหลือ 1 เม็ด ต่อมื้อ จะส่งผลต่อประเทศชาติอย่างไรบ้าง ปกติคนเรากินข้าวคนละ 3 มื้อต่อวัน เท่ากับว่า 1 ปี เราจะกินข้าวคนละ 3 มื้อ x 365 วัน = 1,095 มื้อต่อคน ข้อมูลสถิติประชากรไทยปี 2561 ระบุว่า ประชากรไทยมีประมาณ 69 ล้านคน ถ้าทุกคนกินข้าวเหลือคนละ 1 เม็ดต่อมื้อ เท่ากับว่า 1 ปี เราจะสูญเสียข้าว 69 ล้านคน x 1,095 มื้อ x 1 เม็ด = 75,555 ล้านเม็ด หากเราลองคิดเป็น กิโลกรัม ข้าว…