pic3046708

วิธีเล่น Board Game :Room 25

Print Friendly

pic3046708

นี่เป็นเกมแห่งการวิเคราะห์ และวางแผน เพื่อหลบหนีจากวงกตของห้องต่างๆ และหาทางออกให้พบก่อนที่เวลาจะหมดลงไป ซึ่งเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งแบบร่วมมือ และแบ่งฝ่ายฆ่าฟันกัน

ขั้นตอนSETUPเกม

  1. ให้ผู้เล่นเลือกตัวละครของตัวเอง พร้อมแจกอุปกรณ์การเล่นอื่นๆ ได้แก่ Turn Marker  เหรียญจดจำ และ แผ่นกระดานของตัวละคร
  2. แจกแผ่น Action ทั้ง 4 ชนิดให้ผู้เล่นแต่ละคน
  3. นำ Turn Marker ของผู้เล่นไปวางไว้บนแผ่น นับ turn ตามโหมดการเล่น ดังนี้ โหมด SUSPICION,COMPETION or TEAM จะใช้ด้าน 10 turn      ส่วน โหมด SOLO และ COOPERATION จะใช้ด้าน 8  turn

29103453_2030161837012700_7294881474128379904_o 29132937_2030161733679377_2865943814474825728_o 29177070_2030161793679371_5527489989304123392_o 29177286_2030161573679393_8745211592624308224_o

29104359_2030161557012728_3975009133144309760_o

29136839_2030161537012730_3676895654992412672_o

29186533_2030161877012696_695425419347755008_o

4. จัดเรียนแผ่นห้องทั้ง 25 (จตุรัส 5*5) ตามลำดับดังนี้

  • แยกแผ่นห้องเริ่มต้น และแผ่นทางออกแยกไว้
  • วางห้องเริ่มต้นไว้ตรงกลาง
  • วางแผ่นห้องทั้ง 8 แผ่นรอบจุดเริ่มต้น คว่ำหน้าไว้ จากนั้นวางห้องทั้ง 4 แผ่นใส่แถวกลางทั้ง 4 ด้าน ดังภาพ
  • นำแผ่นทางออกมารวมกับห้องที่เหลือ สับให้คละและทำไปเรียงในตำแหน่งที่เหลือให้เป็นจตุรัส 5*5

 

29133717_2030331843662366_6711570468031168512_o29137077_2030331880329029_2934107187435274240_o

29136558_2030168817012002_766228328884469760_o

เป้าหมาย

ผู้เล่น จะต้องหาห้องที่ 25 หรือห้องทางออก ให้เจอและเลื่อนออกไปจากวงกต โดยเกมจะมีทั้งหมด 5 โหมด

โหมดที่1 –SUSPICION MODE  ในโหมดนี้จะต้องการผู้เล่น 4-6 คน และจะแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายผู้หลบหนีและผู้คุม

โดยช่วง SETUP เกมหลังจากเลือกตัวละครแล้ว จะต้องแบ่งฝ่ายผู้คุมและผู้หลบหนีโดยใช้การ์ดบทบาทดังภาพ

และไม่ต้องบอกให้ผู้เล่นคนอื่นรู้

29541439_2041018059260411_6851929273414975488_o

กรณีที่เล่น 4 คน จะใช้การ์ดผู้คุม 1 คน และ ผู้หลบหนี 3 คน ในการสุ่ม
กรณีที่เล่น 5-6 คน จะใช้การ์ดผู้คุม 2 คน และ ผู้หลบหนี 4 คน ในการสุ่ม ซึ่งเป็นไปได้ว่าเกมอาจจะมีผู้คุม 1-2 คนก็ได้
การแพ้ชนะ

ผู้หลบหนีชนะ ก็ต่อเมื่อผู้หลบหนีทั้งหมดเข้าห้องที่เป็นทางออกครบ ใน 10 Turn ใช้คำสั่งเลื่อนห้องออกจากวงกตให้เรียบร้อย หรือมีผู้หลบหนี ตายหรือมาไม่ทันเพียง 1 คน

ผู้คุมชนะ โดย

1.สามารถทำให้ผู้หลบหนีตาย 2 คนได้

2.ผู้หลบหนี หนีไม่ทันครบจำนวน ใน 10 ตา

การตายในเกม

กรณีที่มีคนตายเพียงคนเดียวผู้ตายไม่ต้องเปิดเผยบทบาท

ถ้ากรณีที่มีคนตายคนที่สอง คนแรกจะต้องเปิดเผยบทบาท

ถ้าคนแรกเป็นการ์ด เกมจะดำเนินต่อ

ถ้าคนแรกเป็นผู้หลบหนี  ผู้ที่ตายคนที่สองจะต้องเปิดเผยบทบาทตัวเองด้วย ถ้าคนที่สองเป็นการ์ดเกมจะดำเนินต่อ แต่ถ้าเป็นผู้หลบหนีเกมจะจบทันที

 

โหมดที่2 – COMPETITION MODE จะใช้ผู้เล่นประมาณ 2-3 คน และไม่มีผู้คุม โดยจะขอเรียกโหมดนี้ว่า “โหมดตัวใครตัวมัน!!”

แพ้ชนะก็ต่อเมื่อ

1.มีผู้เล่นคนแรกหลบหนีไปได้

2.กำจัดผู้เล่นคนอื่นจนหมด

ถ้าไม่มีใครออกได้เมื่อหมดเวลาให้นับจากผู้ที่อยู่ใกล้ทางออกที่สุด (หลังเปิดเฉลยห้อง)

 

โหมดที่3 – TEAM MODE  ใช้ผู้เล่น 4,6 คน แบ่งเป็น 2 ทีม

แพ้ชนะกันเมื่อ

  1. ผู้เล่นทั้งหมดของทีม หรือผู้เล่นของทีมใดหลบหนีได้ โดยมีคนตายเพียง 1 คน
  2. กำจัดผู้เล่นทั้งหมดของอีกทีมได้
  3. เมื่อครบ 10 turn แล้วฝ่ายที่มีสมาชิกเหลือมากกว่าจะเป็นผู้ชนะ (หรือใกล้ทางออกที่สุดในกรณีทีม 2 คน)

 

โหมดที่4 – COOPERATION MODE จะใช้ผู้เล่น 2-6 คน โดยผู้เล่นจะต้องร่วมมือหาทางออกไปด้วยกันทั้งหมด ให้ได้ ใน 8 turn  หรือตายเพียง 1 คน

โหมดที่5 – SOLO MODE จะเป็นการเล่นเพียงคนเดียวเพื่อหาทางออกใน 8 turn

ซึ่งโหมดที่นิยมเล่นกันได้แก่ SUSPICION MODE   และ COOPERATION MODE  ตามวัตถุประสงค์การเล่น

 

การเล่น

ขั้นตอนการเล่น จะมีทั้งหมด 3 ช่วง ได้แก่

ขั้นตอนที่1.การเลือก แอคชั่น  ผู้เล่นจะต้องเลือกแอคชั้นล่วงหน้า ทั้งหมด 2 แอคชั่นและกำหนดว่าอันไหนเป็นแอคชั่นที่1 และ 2

โดย ACTION ที่เลือกได้ ประกอบด้วย
1 แอบดูห้องข้างๆ ว่าเป็นห้องอะไร โดยไม่ต้องบอกใคร  แล้ววางคว่ำกลับไปที่เดิม

Look Ac

และเราสามารถวางเหรียญจดจำของตัวเอง (ถ้าไม่มีแล้วก็จำเอาเองนะครับ)

ไว้ด้านบนได้ ว่าเราได้ดูห้องนี้ไปแล้วแม้ว่าห้องนั้นจะขยับไปจากตำแหน่งเดิมก็ตาม

2 เดินเข้าไปในห้องข้างๆ
แล้วห้องนั้นจะเปิดขึ้นมา จากนั้นจะได้รับผลตามที่ระบุไว้ว่าห้องนี้เป็นห้องอะไร

Move ac

3 ผลักคน 1 คนเข้าไปห้องข้างๆ คนนั้นจะได้รับผลเหมือนเดินเข้าไปเอง

Push Ac

4 เลื่อนห้อง 1 ล็อค ไปทั้งแถว แนวตั้งหรือนอนก็ได้  แต่ต้องไม่ใช่แถวที่มีห้องเริ่มต้น

Room Ac

และเมื่อขยับไปในทิศใด จะต้องขยับห้องไปทางเดิมเท่านั้น โดยสามารถวางลูกศรมาร์กเอาไว้ที่แถวนั้นๆได้

29214448_2032584453437105_284837467951988736_o

ขั้นตอนที่ 2.การทำแอคชั่น

ผู้เล่นจะต้องผลัดกันทำแอคชั่นที่1 ของตนเอง  โดยเริ่มจากผู้เล่นด้านซ้ายสุดของบอร์ดนับถอยหลัง

ไปเรื่อยๆจนครบทุกคน จึงเริ่มทำแอคชั่นที่ 2 ของแต่ละคน จึงจะถือว่าจบ 1 turn
ขั้นตอนที่3 การนับถอยหลัง

เมื่อผู้เล่นทั้งหมดทำแอคชั่นที่2 ครบแล้วจะทำการสลับตำแหน่งผู้เล่นทางซ้ายสุดมาไว้ขวาสุดจึงเริ่มเล่นเกมใน Turn ที่ 2 ดังภาพ

29136839_2030161537012730_3676895654992412672_o2

29136839_2030161537012730_3676895654992412672_o3

และเกมจะจบลงเมื่อผู้เล่นคนสุดท้ายทำแอคชั่นที่2 จบ ในช่องสุดท้าย

พิเศษ: ในโหมดการเล่นที่ใช้ 10 turn ได้แก่ SUSPICION MODE   COMPETITION MODE และ TEAM MODE   เมื่อมีผู้เล่นคนแรกหาทางออกเจอก่อนที่เกมดำเนินมาถึง Turnที่ 5 เกมจะถูก Reset ให้เหลือเพียง 5 turn ทุกครั้ง

 

ห้องต่างๆในเกม

ห้องระดับปลอดภัย – ตรงมุมห้องสี่ด้านจะมีมาร์คสีเขียว มีดังนี้

ห้องเปล่า – เป็นห้องว่างที่ปลอดภัย

Room01

ห้องทางผ่าน – จะสามารถย้ายตัวเองไปยังห้องที่ว่างได้
Room02

ห้องวาป – จะสามารถย้ายไปยังห้องที่เหมือนกันนี้ได้ แต่ถ้าไม่สามารถย้ายได้จะถือว่าห้องนั้นไม่มีผลอะไร

 Room04

ห้องกล้องวงจร – ผู้เล่นที่เข้ามาจะสามารถแอบดูห้องที่ปิดอยู่ได้ 1 ห้อง

Room03

ห้องควบคุม – ผู้เล่นที่เข้ามาจะสามารถเลื่อนห้องได้ 1 ครั้ง

Room07

ห้องอันตรายระดับต้น –โดยตรงมุมทั้ง 4 จะมีสีเหลืองบอก

ห้องขัง – เมื่อผู้เล่นเข้ามาจะสามารถออกได้เพียงด้านที่มีเพื่อนอยู่ หรือกลับไปยังห้องเริ่มต้น ถ้าห้องนี้อยู่ติดกับห้องเริ่มต้น

Room05

ห้องมืด – ถ้าเข้ามาอยู่ห้องนี้ผู้เล่นจะไม่สามารถใช้ แอคชั่นแอบดูได้

Room06

ห้องเย็น –ใน Turn ถัดไปผู้เล่นจะเลือกได้เพียง 1 แอคชั่นเท่านั้น

Room08

ห้องวน – ผู้เล่นที่เข้ามาจะต้องกลับไปยังห้องเริ่มต้นอีกครั้ง

Room09

ห้องอันตรายสูง-โดยตรงมุมทั้ง 4 จะมีสีแดงบอกไว้

ห้องน้ำท่วม-ผู้ที่เข้ามาจะต้องรีบหนีออกไป ถ้าผ่านไป 1  Turn ไม่สามารถออกไปได้ จะตายลง

Room10

ห้องกับดัก –ผู้ที่เข้ามาจะต้องรีบออกไปให้ได้ใน 1 แอคชั่น ถ้าออกไม่ได้จากตายลงไป

Room11

ห้องกรด – ผู้ที่เข้าคนแรกจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ถ้ามีผู้เล่นคนที่ 2 เข้ามาในห้องนี้ คนที่เข้าก่อนจะตายลง

Room13

ห้องหมอกควัน – ถ้ามีคนเข้ามาห้องนี้จะต้องเลือกย้ายตัวเองไปยังห้องที่ปิดอยู่ และแสดงผลของห้องนั้น แต่ถ้าเปิดทุกห้องครบ จะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้น

Room12

ห้องแห่งความตาย – เป็นห้องที่ทำให้ผู้เล่นตายลงทันทีที่เข้ามาห้องนี้

Room14