Digital ipad mac-01

การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac สำหรับ iPadOS15

Print Friendly

Digital ipad mac-01

การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac สำหรับ iPadOS15

โดย คุณภานุวิชญ์ จันทระ Apple Professional Learning Provider (APLP)

เรียบเรียงโดย ทีม CELT


เทรนการศึกษาในยุคปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อสอดรับกับวิถีชีวิตและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 เป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้ภาคการศึกษาต้องเกิดการปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน โดยการเรียนการสอนนั้นจะไม่ถูกจำกัดแค่ในชั้นเรียน แต่ยังสามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ เทคโนโลยีจึงเป็นหนึ่งกลไกสำคัญที่สถาบันการศึกษาพยายามผลักดันให้ผู้สอนนำมาปรับใช้ในกระบวนการสอนและการเรียนรู้

Digital ipad mac-02

4 หัวใจหลักในการนำเทคโนโลยีไปใช้ ตามแนวคิดของ Apple

 • เชื่อมโยง จัดสรรนักเรียนในแง่ของเครื่องมือค้นหาเพื่อสำรวจเนื้อหาคุณภาพดีที่สุดที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในชีวิต
 • เรียนรู้ร่วมกัน เป็นมากกว่าการประชุมทางไกลหรือการแชร์ข้อมูลออนไลน์ แต่เป็นเรื่องของการร่วมมือเพื่อเป้าหมายร่วมกันจากที่ไหนก็ได้และกับใครก็ได้
 • คิดสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการจะทำให้นักเรียนได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ หรืออาจทำผิดพลาดซึ่งจะได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา
 • มีความเฉพาะตัว เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ แสดงมุมมองของแต่ละบุคคลในแบบที่แตกต่างเฉพาะตัว นักเรียนสามารถกำหนดแนวทางการเรียนของตนเองได้ เป็นการปลูกฝังนิสัยความเป็นอิสระและการพึ่งพากันและกัน

Digital ipad mac-03

วิธีค้นหา Application ด้านการเรียนการสอน

ผู้สอนสามารถค้นหา Application ใหม่ ๆ บน Appstore โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าไปที่ App Store
 2. ไปที่แถบแอป (Apps) หน้าจอจะแสดงหมวดหมู่ของแอป ให้เลื่อนหาหมวดหมู่ ประเภทที่ได้รับความนิยม(Top Categories) และเลือก การศึกษา (Education)
 3. หน้าจอจะแสดงแอปทางการศึกษาที่มีการแบ่งหมวดหมู่ไว้ โดยมีทั้งแอปฟรีและเสียค่าใช้จ่าย

Digital ipad mac-04

หากผู้สอนต้องการค้นหาแอปที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เช่น ต้องการค้นหาแอปที่คล้ายกับ Kahoot สามารถทำได้ดังนี้

 1. ไปที่แถบค้นหา (Search) และพิมพ์ค้นหาแอป Kahoot
 2. เมื่อเข้าไปที่แอป Kahoot แล้ว ให้เลื่อนมาล่างสุดในแถบ รายการที่คุณน่าจะชอบ (You Might Also Like) จะแสดงแอปที่มีฟีเจอร์ใกล้เคียงกัน

Digital ipad mac-05

การจัดระเบียบแอปบนหน้าจอ

ผู้สอนสามารถจัดระเบียบแอปบนหน้าจอเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอน ได้ดังนี้

การเคลื่อนย้ายแอป

 1. แตะค้างที่แอปใด ๆ บนหน้าจอ แอปจะสามารถขยับและเคลื่อนย้ายได้
 2. ลากแอปที่ต้องการไปยังโฟลเดอร์หรือหน้าที่ต้องการ

Digital ipad mac-06

การจัดระเบียบหลายแอปในคราวเดียว

 1. ใช้ 1 นิ้ว แตะที่แอปใดแอปหนึ่งให้สามารถขยับและเคลื่อนย้ายได้
 2. ใช้อีก 1 นิ้ว แตะที่แอปอื่น ๆ ลากเข้าหาแอปแรก จะทำให้สามารถย้ายแอปทั้งหมดที่เลือกไว้ได้

Digital ipad mac-07

การรวมแอปในโฟลเดอร์

 1. หลังจากแตะหน้าจอค้างให้แอปสามารถเคลื่อนย้ายได้แล้ว ให้ลาก 1 แอป วางทับอีกแอปหนึ่ง
 2. สามารถเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ได้โดยแตะช่องชื่อแล้วพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการ

Digital ipad mac-08Digital ipad mac-09Digital ipad mac-10

การจัดการหน้าจอโดยใช้ฟีเจอร์โฟกัส (Focus)

ฟีเจอร์ที่ผู้สอนสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนจากบุคคลหรือแอป เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่น การโทรเข้า การแจ้งเตือนจาก Application เพื่อให้นักศึกษาจดจ่อกับเนื้อหาการสอนเป็นหลัก โดยเมื่อเปิดใช้งาน โฟกัสใดจาก 1 อุปกรณ์นั้น จะมีผลกับอุปกรณ์อื่นที่ใช้ Apple ID เดียวกัน

การสร้างโฟกัส

 1. เปิดศูนย์ควบคุม (Control Center) โดยปัดที่มุมขวาบนของหน้าจอลงมา และแตะค้างที่โฟกัส (Focus)
 2. กดสร้างโฟกัสใหม่ (New Focus)
 3. เลือกแบบกำหนดเอง (Custom) สามารถตั้งชื่อโฟกัส เลือกไอคอนและสีที่ต้องการ จากนั้นกดถัดไป (Next)
 4. เลือกบุคคลและแอปที่อนุญาตให้แจ้งเตือนได้เมื่ออยู่ในหมวดนี้ และกดอนุญาต (Allow) หากไม่อนุญาตเลยให้กด ไม่อนุญาตเลย (Allow None)
 5. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดเสร็จสิ้น (Done)
 6. สามารถลบโฟกัสโดยกดลบโฟกัส (Delete Focus)

Digital ipad mac-11

วิธีเปิด ปิดใช้งานโฟกัส

 1. เปิดปิดที่แอปตั้งค่า (Setting) > โฟกัส > เลือกโฟกัสที่ต้องการ และกดแถบเปิดปิด
 2. เปิดปิดที่ศูนย์ควบคุม (Control Center) โดยแตะที่โฟกัสที่ต้องการเปิดหรือปิดใช้งาน

Digital ipad mac-12Digital ipad mac-13

การตั้งค่าปิดการแจ้งเตือน (Notification)

 1. เข้ามาที่การตั้งค่าโฟกัสที่ต้องการ และเลือกหน้าจอโฮม (Home Screen)
 2. เปิดการซ่อนป้ายกำกับการแจ้งเตือน (Hide Notification Badges) จะเห็นว่าการแจ้งเตือนแอปจะหายไป
 3. สามารถเลือกกำหนดหน้า (Custom Pages) เพื่อเลือกว่าจะให้หน้าไหนแสดงได้บ้าง

Digital ipad mac-14Digital ipad mac-15Digital ipad mac-16

การบันทึกและแชร์หน้าเว็บไซต์เป็นไฟล์ PDF

ผู้สอนสามารถอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยไม่มีโฆษณารบกวน สามารถดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์เป็นไฟล์ PDF รวมทั้งเขียนบันทึกเพิ่มเติม และแชร์ให้กับนักศึกษาได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการบนแอป Safari
 2. กดปุ่ม กก (aA) เลือก แสดงตัวอ่าน (Show Reader) หากหน้าเว็บไซต์ไม่รองรับมุมมองการอ่านจะไม่สามารถกดแสดงตัวอ่านได้
 3. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF โดย Capture หน้าจอ

หากมี Apple Pencil สามารถ Capture หน้าจอโดยลากปากกาจากมุมซ้ายล่างมาที่กลางจอ

 1. เลือกแถบ ทั้งหมด (Full Page) จะแสดงเนื้อหาของหน้าเว็บทั้งหมด สามารถใช้ปากกาเขียนอธิบายเพิ่มเติมในเอกสารได้
 2. กดปุ่ม Share > บันทึกไปยังแอปไฟล์ (Save to Files) หรือ กด เสร็จสิ้น (Done) > บันทึก PDF ไปยังแอปไฟล์ (Save PDF to Files)

Digital ipad mac-17Digital ipad mac-18

เทคนิคการใช้งานแอป Notes

แอปที่ช่วยในการจดบันทึก รองรับทั้งรูปแบบการพิมพ์ การเขียน การแทรกรูปภาพ และแสกนเอกสาร โดยมีฟังก์ชันการใช้งานง่ายและหลากหลาย

การจดโน้ต

 1. เมื่อสร้างโน้ตแล้ว สามารถจดโน้ตโดยใช้ Apple Pencil การพิมพ์แป้นคีบอร์ด หรือกดปุ่มพิมพ์ด้วยเสียงได้ ซึ่งรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. สามารถกดปุ่มกล้อง เพื่อแนบภาพและวิดีโอ หรือสแกนเอกสาร เพื่อแชร์ พิมพ์ หรือบันทึกบนแอปไฟล์ได้
 3. ปุ่มเขียน สามารถใช้ปากกาแปลงข้อความ โดยระบบจะแปลงข้อความที่เขียนเป็นตัวอักษร ซึ่งปัจจุบันระบบรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษ

Digital ipad mac-19

การใส่ภาพจากอินเทอร์เน็ตลงบนแอปโน้ต

 1. Spit หน้าจอ โดยปัดหน้าจอจากด้านล่างขึ้น แล้วลากแอป Safari มาปล่อยทางขวามือ
 2. กดค้างที่ภาพบนหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ แล้วลากมายังแอปโน้ต ซึ่งเทคนิคนี้สามารถใช้สำหรับการคัดลอกข้อความได้ด้วยเช่นกัน

Digital ipad mac-20Digital ipad mac-21

บันทึกย่อ (Quick Note)

ฟีเจอร์ที่ช่วยให้สามารถจดโน้ตได้อย่างรวดเร็ว สามารถเรียกใช้งานได้ตลอด โดยไม่ต้องเปิดแอป Notes

การใช้งาน Quick Note

 1. เมื่อเปิดหน้าเว็บไซต์บน Safari สามารถจดโน้ตได้อย่างรวดเร็วโดยเปิด Quick Note ด้วยการแตะหน้าจอโดยลากจากมุมขวาล่าง
 2. หากกดปุ่ม Add Link หน้าเว็บไซต์นี้จะถูกแนบใน Quick Note ไว้ และเมื่อกลับมาเปิดหน้าเว็บไซต์นี้อีกครั้ง Quick Note ที่เราเคยจดไว้ก่อนหน้า จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ

Digital ipad mac-22Digital ipad mac-23

การใช้งาน Quick Note ขณะหน้าจอล็อค

เมื่อหน้าจอล็อคอยู่และต้องการกดโน้ตอย่างรวดเร็ว สามารถใช้ Apple pencil แตะหน้าจอ จะเป็นการเรียกใช้ Quick Note ทันที

การแชร์โน้ต

 1. แตะปุ่มจุด 3 จุด
 2. กดพิมพ์ (Print)
 3. ใช้ 2 นิ้ว ขยายรูป จะทำให้สามารถบันทึกเป็น PDF ได้
 4. กดแชร์ และบันทึกไปยังแอปไฟล์ (Save to Files)

Digital ipad mac-24Digital ipad mac-25

การจัดการไฟล์ด้วยแอป Files

ผู้สอนสามารถจัดการไฟล์ต่าง ๆ ทั้งไฟล์ข้อมูลบนคลาวด์และออฟไลน์ สามารถจัดหมวดหมู่ และเคลื่อนย้ายไฟล์ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดแอปไฟล์ (Files)
 2. สามารถคัดลอกไฟล์จาก Google Drive มาที่ iPad ได้ โดยการแตะไฟล์ที่ต้องการย้ายและลากไปที่ ใน iPad ของฉัน (On my iPad)
 3. สามารถสแกนเอกสาร ด้วยการแตะบริเวณที่ว่าง และเลือกสแกนเอกสาร (Scan Documents)

Digital ipad mac-26

การสร้างลายเซ็น

 1. เมื่อเปิดไฟล์ pdf ไปที่แถบเครื่องมือวาด กดบวก และ เลือกลายเซ็น (Signature)
 2. สร้างลายเซ็น และกดเสร็จสิ้น ลายเซ็นจะถูกบันทึกไป สามารถนำมาใช้ในครั้งถัดไปได้

Digital ipad mac-27Digital ipad mac-28

การบันทึกหน้าจอ

ผู้สอนสามารถบันทึกหน้าจอ iPad ขณะสอนหรือสร้างสื่อการสอนได้ โดยมีวิธีการดังนี้

การเพิ่มฟังก์ชันบันทึกหน้าจอไว้ที่ศูนย์ควบคุม (Control Center)

 1. เปิดแอปการตั้งค่า (Setting) เลือกแถบศูนย์ควบคุม (Control Center) แตะบวกที่การบันทึกหน้าจอ(Screen Recording)
 2. เมื่อเปิดศูนย์ควบคุม ก็จะมี Icon สำหรับบันทึกหน้าจอปรากฏขึ้น สามารถกด Icon เพื่อบันทึกหน้าจอได้ทันที
 3. หากต้องการบันทึกเสียงผู้พูดด้วย ให้กด Icon ค้าง และเปิดไมโครโฟน เมื่อพร้อมแล้วกดเริ่มบันทึก (Start Recording)

Digital ipad mac-29Digital ipad mac-30Digital ipad mac-31

การสร้างสื่อนำเสนอด้วย  Keynote

Keynote เป็นแอปสำหรับสร้างงานนำเสนอด้วยลูกเล่นที่หลากหลาย มีการใช้งานง่าย และมีรูปแบบพื้นฐานให้เลือกใช้ มีเทคนิคและขั้นตอนการใช้งานดังนี้

 1. กดปุ่มบวกเพื่อสร้างงานนำเสนอ เลือกชุดรูปแบบ (Choose a Theme) ที่มีอยู่บน Keynote
 2. กดปุ่มบวก เมื่อต้องการเพิ่มวัตถุ และกดปุ่มแปรงทาสี เมื่อต้องการแก้ไขวัตถุ โดยแตะเลือกวัตถุก่อนแล้วจึงกดแปรงทาสี
 3. เพิ่มสไลด์ โดยกดปุ่มบวก และเลือกรูปแบบ Slide ที่ต้องการ
 4. ลบสไลด์ โดยแตะที่สไลด์ 1 ครั้ง และเลือกลบ

Digital ipad mac-32Digital ipad mac-33

การสร้างการเคลื่อนไหว (Animation)

สามารถสร้างการเคลื่อนไหวได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การเคลื่อนไหวของวัตถุบนสไลด์ และ การเคลื่อนไหวขณะเปลี่ยนสไลด์ (Transition)

การสร้าง Animation ของวัตถุ

1.แตะเลือกวัตถุที่ต้องการ จะมีคำสั่งแสดง ให้เลือก ทำให้เคลื่อนไหว (Animate)

2. สามารถเลือกการเคลื่อนไหวได้ 3 อย่าง คือ เพิ่มฉากเข้า (Add Build In), เพิ่มการทำ

งาน (Add Action) และเพิ่มฉากออก (Add Build Out)

3. กดปุ่ม Play เพื่อแสดงการเคลื่อนไหว และสามารถเรียงลำดับการเคลื่อนไหวของวัตถุได้ที่ปุ่มแพนเค้ก

Digital ipad mac-34Digital ipad mac-35

การปรับลักษณะเปลี่ยนผ่าน (Transition)

 1. แตะสไลด์ที่ต้องการ และเลือก ลักษณะเปลี่ยนผ่าน (Transition)
 2. กดเพิ่มลักษณะเปลี่ยนผ่าน
 3. สามารถเลือก Transition ตามต้องการ ในที่นี่ ขอแนะนำการเลือกใช้ การเคลื่อนย้ายมหัศจรรย์ (Magic Move)
 4. กดทำสำเนาสไลด์
 5. เลือกสไลด์ที่สำเนา และขยับหรือย่อ ขยายขนาดของวัตถุตามต้องการ
 6. จากนั้นเริ่มกด Play ในสไลด์ก่อนหน้า และสังเกตการเปลี่ยนแปลง

Digital ipad mac-36

การเพิ่มกล้องผู้สอนบนงานนำเสนอ

 1. กดปุ่ม บวก เลือกแถบรูปภาพ และเลือกวิดีโอสด (Live Video)
 2. สามารถปรับแต่งรูปทรงของวิดีโอ โดยกดแปรงทาสี เปลี่ยน Mask เป็น วงกลม

Digital ipad mac-37Digital ipad mac-38

การดึงหน้าจอ iPad หรือ iPhone มาแสดงบน Mac

หากผู้สอนใช้ Mac เป็นอุปกรณ์หลักในการสอน และต้องการแสดงหน้าจอการทำงานของ iPad หรือ iPhone มาประกอบบนงานนำเสนอ มีวิธีการดังนี้

 1. เชื่อมต่อ iPad หรือ iPhone กับ Mac โดยการเสียบสายตรง
 2. บนงานนำเสนอ กดปุ่ม Media เลือก Live Video
 3. ไปที่แปรงทาสี (Format) เลือกแถบ Source และกด บวก
 4. เลือก Source ที่ต้องการเพิ่ม สามารถเปลี่ยนชื่อ Source ได้ จากนั้นให้กด Add
 5. งานนำเสนอก็จะแสดงหน้าจอการทำงานของ iPad เป็นที่เรียบร้อย

Digital ipad mac-39

การแสดง Pointer บน iPad

 1. ต่อ Mouse Bluetooth กับ iPad
 2. เปิดแอปการตั้งค่า ไปที่การช่วยการเข้าถึง (Accessibility) เลือกการควบคุมตัวชี้ (Pointer Control)
 3. สามารถปรับสีและขนาดของ Pointer ได้ตามต้องการ

Digital ipad mac-40Digital ipad mac-41

การซูมหน้าจอขณะสอน

 1. เปิดแอปการตั้งค่า ไปที่การช่วยการเข้าถึง (Accessibility) เลือกซูม (Zoom)
 2. เปิดการใช้งานซูม และปรับบริเวณซูม (Zoom Region) เป็นซูมแบบโหมดเต็มหน้าจอ (Full Screen Zoom)
 3. เมื่อต้องการใช้งาน ให้ใช้ 3 นิ้ว แตะหน้าจอ 2 ครั้ง ไปยังบริเวณที่ต้องการ สามารถเลื่อนซูมไปยังตำแหน่งอื่น ๆ ได้ เมื่อต้องการออกจากการซูมให้ใช้ 3 นิ้ว แตะหน้าจอ 2 ครั้ง

Digital ipad mac-42

แนะนำ Application AR เพื่อการศึกษา

Augmented Reality หรือ AR คือเทคโนโลยีความจริงเสริม ที่ช่วยผสานโลกความจริงเสมือนสู่โลกแห่งความเป็นจริง ผู้สอนสามารถนำ AR มาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างไร้ขีดจำกัด โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในชั้นเรียนก็สามารถเห็นวัตถุจริง หรืออยู่ในสถานที่จริงได้

1. JigSpace

แอปที่มีโมเดลหลากหลายและให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโมเดลนั้น ๆ โดยแสดงวัตถุในรูปแบบของ AR 3 มิติ ผู้สอนสามารถค้นหาและเลือกโมเดลที่มีอยู่บนแอป เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาและเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น

Digital ipad mac-43

2.  ARMakr

แอปที่นำภาพ 2 มิติ มาใช้เป็นวัตถุสำหรับการวางบนโลกจริง ผู้สอนสามารถวาดภาพหรือนำรูปภาพของตนเองมาใช้ได้

3. Reality Composer

ผู้สอนสามารถสร้างโมเดลบนแอป หรือ Import ไฟล์มาแหล่งอื่นได้ สามารถใส่ความเคลื่อนไหวและ Export ไฟล์ได้

Digital ipad mac-44

แอปพลิเคชันฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณและการเขียนโค้ด

แอปพลิเคชัน Swift Playgrounds เป็นแอปสำหรับการเรียนรู้โค้ดภาษา Swift ผ่านเรื่องราวและภารกิจต่าง ๆ โดยมีการมอบโจทย์และพื้นที่สำหรับเขียนโค้ดด้านซ้าย และแสดงผลด้านขวามือ แอปนี้สามารถใช้งานได้ทั้ง iPad และ Mac

Digital ipad mac-45

สาระจากกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac

วิทยากรโดย คุณภานุวิชญ์ จันทระ Apple Professional Learning Provider (APLP)

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่าน Application Webex