การสอนออนไลน์-01

การสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams และ iPad

Print Friendly

การสอนออนไลน์-01

สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal
โดย ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรียบเรียงโดย ทีม CELT


การสอนออนไลน์-02

จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้สอนต้องปรับรูปแบบการสอนเป็นออนไลน์ โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนับสนุนผู้สอนให้ใช้โปรแกรม Microsoft Teams ซึ่ง ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะมาแบ่งปันประสบการณ์สอน และเทคนิคในการสอนออนไลน์ ดังนี้

การสอนออนไลน์-03

การเตรียมอุปกรณ์และสถานที่สำหรับการสอนออนไลน์

การสอนออนไลน์นั้น ผู้สอนสามารถถ่ายทอดสด หรือบันทึกวิดีโอการสอนที่ใดก็ได้ แต่ถ้าหากจำเป็นต้องสอนที่บ้าน ผู้สอนสามารถเตรียมพื้นที่บริเวณหนึ่ง และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการสอนออนไลน์ โดยอุปกรณ์ที่สามารถช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีดังต่อไปนี้

 1. 1. ไมโครโฟน เพื่อให้ผู้เรียนได้ยินเสียงชัดเจน ลดเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมได้
 2. กล้องจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Laptop, Smartphone, iPad เป็นต้น
 3. ไฟส่องสว่าง เช่น Ring Light
 4. ฉาก ผู้สอนควรเตรียมฉากหลังให้เหมาะสม ปกป้องข้อมูลส่วนตัวและภาพอันไม่พึงประสงค์ หรือปรับใช้ Virtual Background จากโปรแกรมที่ใช้สอน นอกจากนี้ ผู้สอนสามารถสร้างฉากหลัง โดยใช้เทคนิค Green screen ง่าย ๆ เพื่อให้วิดีโอการสอนไม่น่าเบื่อได้อีกด้วย

การสอนออนไลน์-04

การเตรียมอุปกรณ์การสอนสำหรับการสอนด้วย Microsoft Teams และ iPad

สำหรับ Microsoft Teams นั้น 1 Account สามารถเชื่อมต่อบนอุปกรณ์จำนวนมากกว่า 1 อุปกรณ์ได้  โดยไม่เป็นการเพิ่มจำนวน Participant แต่อย่างใด ผู้สอนสามารถเตรียมอุปกรณ์การสอน ดังนี้

 1. Computer ใช้เป็นอุปกรณ์หลักในการควบคุมโปรแกรม Microsoft Teams โดยตั้งค่าเป็น Host และใช้งาน Web cam เป็นกล้องหลักเพื่อถ่ายหน้าผู้สอน
 2. iPad ใช้สำหรับ Share screen เพื่อเขียนหน้าจอ โดยใช้ Application บน iPad หรือเพื่อใช้งานกล้อง สำหรับสาธิตการทดลองต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้รับชม
 3. Smartphone นอกเหนือจากการใช้งานเป็นกล้องแล้วยังสามารถใช้เป็นตัวมอนิเตอร์หน้าจอของผู้เรียนเพื่อแสดงให้เห็นมุมมองของผู้เรียน ทำให้ผู้สอนสามารถโฟกัสเนื้อหาหรือปรับหน้าจอของผู้สอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่ใช้มือถือในการเรียน

การสอนออนไลน์-05

ขั้นตอนการสอนบน Microsoft Teams และ iPad

1.  เปิดห้องสำหรับสอนออนไลน์ ผู้สอนทำการเปิดห้องเพื่อเตรียมการสอน โดย Log in เข้าใช้งานด้วย Account เดียวกัน ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams บน Computer และ Application “Teams” บน iPad

VDO การใช้งาน Microsoft Teams

https://support.microsoft.com/en-us/office/microsoft-teams-video-training-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7

การสอนออนไลน์-06

2. สอนโดยใช้ iPad ในการเขียนกระดาน เมื่อผู้สอนต้องการบรรยายหรือสาธิตการสอนด้วยการเขียน ให้ผู้สอนทำตามขั้นตอนดังนี้

 • Share screen หน้าจอของ iPad โดยการกด Share screen > Start Broadcast

การสอนออนไลน์-07

 • เลือก Application สำหรับการเขียน

โดย Application ที่ใช้สำหรับการเขียน คือ Application “GoodNotes” ซึ่งมีลักษณะการใช้งานและข้อดี ดังนี้

 • โปรแกรมไม่ Delay ผู้สอนสามารถเขียนพร้อม ๆ กับการพูดบรรยาย โดยไม่ส่งผลให้เกิดการ Delay หรือเกิดปัญหาและความผิดพลาดในการสอน
 • Import ไฟล์ PDF และรูปภาพได้ หากผู้สอนมีเอกสารการสอนอยู่แล้ว ก็สามารถ Import ไฟล์ PDF เข้า GoodNotes เพื่อทำการเขียนอธิบายเพิ่มเติมได้
 • Export เป็นไฟล์ PDF และ JPG ได้ หลังจากทำการสอนเสร็จ ผู้สอนสามารถนำสิ่งที่เขียนเป็นเอกสารการสอนให้แก่ผู้เรียน ด้วยการแปลงเป็น PDF ได้
 • Export ได้หลายช่องทาง เช่น E-mail, Line, Microsoft Teams, Files

การสอนออนไลน์-08

3. สอนโดยใช้งานกล้อง iPad สำหรับการสาธิตการทดลองต่าง ๆ ในการสอนออนไลน์ซึ่งบางวิชานั้นอาจจะต้องมีการลงมือทำแลป แต่ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใช้งานพื้นที่ได้ ในกรณีที่ต้องการสังเกตผลที่เกิดจากการทดลองหรือการสอนวิธีใช้งาน หยิบจับเครื่องมือนั้น อาจารย์สามารถทดลองหรือสอนผ่านออนไลน์แล้วใช้งานหรือแชร์กล้องเสริมจาก iPad หรือ Smartphone เข้ามาช่วยในการสาธิตและสังเกตผลได้

การสอนออนไลน์-09

4. Share Power point แบบ Presenter mode

ปัจจุบัน Microsoft Teams นั้นได้เพิ่มฟังก์ชันสำหรับ Share Power point เข้ามาทำให้ผู้สอนยังสามารถใช้งานแผงควบคุมของโปรแกรม Microsoft Teams ได้ด้วย ซึ่งจะแตกต่างจากการ Share screen ปกติที่ไม่สามารถใช้งานแผงควบคุมได้ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผู้สอนพอสมควร

การสอนออนไลน์-10

5. จัดการไฟล์บน iPad ด้วย Files ผู้สอนสามารถสร้างโฟลเดอร์ เพื่อเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่เหมือนใน Computer ด้วย Application “Files”

การสอนออนไลน์-11

สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal
โดย ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ดูวิดีโอย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/3xIGuxf