Life management

Print Friendly

life-managementในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ช่วงบ่าย มีโอกาสได้เข้าฟังสัมมนาโครงการ Social Forum ของคณะศิลปศาสตร์ หัวข้อ การจัดการชีวิต วิทยากรโดย คุณปราโมทย์ กิจจำนงค์พันธุ์ ผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของธุรกิจส่งออกเฟอร์นิเจอร์ คุณปราโมทย์เล่าว่า เริ่มต้นด้วยชีวิตที่แทบจะเรียกได้ว่าติดลบหรือศูนย์ ครอบครัวมีพี่น้องหลายคน แม่ต้องทำหน้าที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้าน พ่อทำงานหาเงินคนเดียวเพื่อจุนเจือครอบครัว คุณปราโมทย์ได้ดิ้นรนเรียนหนังสือจบการศึกษสูงสุดเป็นครูช่างศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ และได้ทำงานในบริษัทเล็กๆ แล้วค่อยติบโตขึ้นจากรับเงินเดือนหลักพันจนกระทั่งเงินเดือนสุดท้ายเป็นหลักแสนบาท หลังจากนั้น ออกมาเปิดบริษัทของตนเอง และได้เกษียณตนเองเมื่ออายุยังไม่ถึงห้าสิบปี มีเงินสด และหลักทรัพย์ที่สามารถอยู่ได้สบายในช่วงบั้นปลายชีวิต เคล็ดลับที่คุณปราโมทย์ได้สอดแทรกไว้ขณะเล่าเรื่องราวที่ผู้เขียนพอจะสกัดออกมาได้ คือ สิ่งที่เราตัดสินใจอาจจะถูกต้องแต่อาจจะไม่ถูกใจใคร แต่ก็ต้องกล้าตัดสินใจ เพื่อให้งานไปต่อ การเป็นผู้นำต้องดูแลคนที่หลากหลาย ต้องมีความยุติธรรม และเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะกับคนและสถานการณ์ กับดักของความล้มเหลวในชีวิต คือความไม่กล้า ความกลัว และความเกียจคร้าน ที่หวังจะพึ่งผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา สุดท้าย ได้ฝากให้ทุกคนตั้งปณิธานสิ่งที่เราอยากทำให้สำเร็จ แล้วพยายามหาวิธีทำสิ่งนั้นให้ได้ มีความฝันที่อยากทำให้เป็นจริง และลงมือทำตั้งแต่วันนี้