n20131127145954_882793

ตะไคร้ให้ความคิด

Print Friendly

วันหนึ่งซื้อตะไคร้มาต้มกินแก้ท้องขึ้น  6-7 ต้น  ต้มไป 3 ต้น เหลือ 4  ต้น ด้วยความเสียดายจับมาแช่น้ำในแก้ว แล้วก็ลืมไป 3 วัน นึกได้ไปดูอาการ ดีใจที่ตะไคร้ทั้ง 3 ใบยาวเกือบคืบ ส่วนหัวที่อยู่ในน้ำมีรากสีขาวงาม  ส่วนอีกหนึ่งไม่งอกราก ใบกาบนอกเปลี่ยนสีเป็นน้ำตาลอ่อนแห้งๆ   ท่าทางไม่รอด พิจารณาแล้วต้องลองช่วยชีวิต โดยลอกกาบนอกออก 1-2 ใบ เหลือชั้นในสีขาว  แยกแช่น้ำต่างหาก รออีก 3 วัน ได้ผล ต้นหนึ่งเดียวงอกทั้งรากและใบเกือบทันรุ่นพี่ทั้งสาม  นำลงดินได้

การปลูกตะไคร้ก็ทำมาหลายครั้ง  บางครั้งก็ตาย ไม่ได้ผล ทั้งๆ ที่ใครๆ คิดว่าธรรมดามาก ตะไคร้ขึ้นง่าย ตายยาก

ตะไคร้ 4 ต้น ให้ความคิด

  1. จะทำอะไรต้องใส่ใจในสิ่งนั้น
  2. ต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้
  3. ต้นไม้แม้ชนิดเดียวกันก็ไม่เจริญเติบโตได้เท่ากัน เปรียบเหมือนนิสัยคนแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน
  4. นำมาปรับใช้ในการสื่อสารกับผู้คน  แต่ละคนใช้วิธีการต่างกัน ทำให้เข้าใจคนอื่นมากขึ้น

ศิวะทัศน์  บันทึก 22 สิงหาคม 2559

picture credit: http://www.farmthailand.com/709

n20131127145954_882793