เทคนิคตัดต่อ i movie_Page

เทคนิคการตัดต่อวิดีโอการสอนด้วย iMovie

Print Friendly

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page

สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal
โดย ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรียบเรียงโดย ทีม CELT


เทคนิคตัดต่อ i movie_Page1

ปกติเวลาสอนออนไลน์นั้น ผู้สอนมักจะบันทึกวิดีโอระหว่างการสอนเอาไว้ด้วย ซึ่งวิดีโอก็จะมีความยาวตามระยะเวลาของคาบเรียนนั้น ๆ  บางครั้งอาจจะยาวเกิน 1 ชั่วโมง ดังนั้น การตัดต่อคลิปวิดีโอการสอนก็จะช่วยย่นระยะเวลาการเรียนของผู้เรียนได้

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page2

โดยการจัดทำคลิปวิดีโอสั้น ๆ สรุปใจความสำคัญของเนื้อหารายวิชา รวมถึงการใส่สื่อประกอบ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

  1. จัดเตรียมคลิปวิดีโอที่นำมาใช้ในการตัดต่อ
  2. นำคลิปวิดีโอเข้าสู่โปรแกรม iMovie
  3. ตัดต่อคลิปวิดีโอการสอน
  4. Upload คลิปวิดีโอบน Youtube

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page3

1. จัดเตรียมคลิปวิดีโอที่นำมาใช้ในการตัดต่อ

ผู้สอนสามารถบันทึกวิดีโอจากอุปกรณ์การสอนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อนำมาตัดต่อทำเป็นสื่อวิดีโอภายหลังได้

ตัวอย่างคลิปวิดีโอที่สามารถนำมาใช้ตัดต่อ มีดังนี้

  1. คลิปวิดีโออัดผู้สอนหน้าตรง โดยจะบันทึกจากกล้อง Webcam บน Computer หรือบันทึกจากกล้องของ Smart phone ก็ได้
  2. คลิปวิดีโอบันทึกหน้าจอ iPad โดยจะเป็นวิดีโอการเขียนกระดาน หรือวิดีโอสาธิตการทดลองต่างๆ

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page4

2. นำคลิปวิดีโอเข้าสู่โปรแกรม iMovie

หลังจากผู้สอนทำการเปิดโปรแกรม iMovie แล้ว ให้กด Create new และ เลือก Movie จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเพื่อเข้าสู่กระบวนการตัดต่อ

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page5

ทำการ Import คลิปวิดีโอที่ต้องใช้บนโปรแกรม โดยการเปิดไฟล์บน Finder และคลิกลากลงบนพื้นที่ Import Media

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page6

หรือ เข้าไปที่ เมนู File และ เลือก Import Media

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page7

จากนั้น ทำการคลิกคลิปวิดีโอทั้งหมด มาวางไว้ที่ Timeline เพื่อเริ่มจากตัดต่อ

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page8

3. ตัดต่อคลิปวิดีโอการสอน

โดยมีเทคนิคการตัดต่อคลิปวิดีโอให้กระชับและน่าสนใจ ดังนี้

1. เทคนิคการ Sync เสียง เนื่องจากมีการนำเข้าคลิปวิดีโอหลายคลิป ผู้สอนจึงต้องทำให้ตำแหน่งเสียงนั้นตรงกัน เพื่อไม่ให้เกิดเสียงซ้อน และทำให้ภาพจากกล้องต่าง ๆ ตรงกัน โดยสามารถสังเกตจากคลื่นของเสียงที่มีจุดเด่น เช่น ก่อนที่จะเริ่มสอน ให้ผู้สอนทำการตบมือ 1 ครั้ง เพื่อทำให้เกิดคลื่นเสียง 1 จังหวะ จะช่วยทำให้สามารถจัดตำแหน่งเสียงให้ตรงกันได้ง่ายขึ้น

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page9

หลังจากจัดตำแหน่งเสียงของคลิปวิดีโอให้ตรงกันแล้ว ให้ผู้สอนทำการเลือกใช้เสียงจากคลิปวิดีโอที่มีเสียงชัดเจนเพียง 1 คลิป โดยปิดเสียงคลิปวิดีโออื่น ๆ ที่คำสั่ง Volume > Mute audio ที่แสดงอยู่ด้านบนหน้าจอแสดงผล

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page10

2. เทคนิค Picture in Picture คือการซ้อนภาพวิดีโอ ทำให้วิดีโอน่าสนใจ เช่น มีทั้งภาพหน้าตรงของผู้สอนไปพร้อมกับภาพการเขียนกระดานหรือการทดลอง เป็นต้น โดยให้ผู้สอนเลือกคลิปวิดีโอหน้าตนเอง และไปที่คำสั่ง Video overlay settings แล้วเปลี่ยน Cutaway เป็น Picture in Picture

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page11

จากนั้นคลิปวิดีโอก็จะมีขนาดเล็กลง ผู้สอนสามารถขยับคลิปไปยังมุมด้านใดด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้บังวิดีโอที่แสดงการเขียนได้

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page12

3. การลด Noise เสียง ในบางช่วงอาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามา เช่น พัดลม หรือ แอร์ ผู้สอนสามารถทำการลดเสียงรบกวนดังกล่าว โดยไปที่คำสั่ง Noise Reduction and Equalizer และ ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Reduce background noise เสียงรบกวนต่าง ๆ ออกไปได้

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page13

4. การตัดวิดีโอให้กระชับ ผู้สอนสามารถตัดคลิปวิดีโอให้กระชับขึ้น โดยตัดช่วงที่พูดผิด หรือไม่ต้องการเผยแพร่ออก ด้วยการเลือกคลิปวิดีโอ และวาง cursor ในตำแหน่งที่ต้องการตัด จากนั้นคลิกขวา ใช้คำสั่ง Split Clip หรือใช้ shortcut command+B เพื่อช่วยให้ตัดต่อได้เร็วขึ้น

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page14

5. การลดหรือเพิ่มความเร็วของวิดีโอ ผู้สอนสามารถทำการลดหรือเพิ่มความเร็วของวิดีโอในบางช่วง โดย Split วิดีโอออกเป็นช่วง แล้วไปที่คำสั่ง Speed ปรับ Speed จาก Normal เป็น Slow เพื่อลด Speed หรือ ปรับเป็น Fast เพื่อเพิ่ม Speed ของวิดีโอ

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page15

6. ซูมด้วยเทคนิค Ken Burns หากผู้สอนต้องการซูมคลิปวิดีโอบางช่วงเพื่อให้ผู้เรียนโฟกัสไปยังส่วนสำคัญนั้น ๆ โดยทำการ Split วิดีโอช่วงที่ต้องการขยาย แล้วใช้คำสั่ง Cropping เปลี่ยน Style เป็น Kenburns

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page16

หลังจากนั้นที่หน้าจอแสดงผล จะปรากฏกรอบ Start และ End ขึ้นมา ให้ผู้สอนทำการปรับ โดย กรอบ Start หมายถึง จุดเริ่มต้นของวิดีโอก่อนการซูม กรอบ End คือ จุดสิ้นสุดของการซูมวิดีโอ

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page17

หลังจากนั้น ให้ผู้สอนทำการตัดคลิปนี้ออกเป็น 3 ส่วน โดย Split ส่วนหัวคลิป และท้ายคลิป ให้มีความยาวประมาณ  0.8-1.1 วินาที

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page18

จากนั้น ให้เลือกส่วนท้ายคลิป แล้วไปที่คำสั่ง Cropping และกด Swap the Start and areas เพื่อทำการสลับระหว่างจุด Start และ End

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page19

และเลือกส่วนกลางของคลิป ไปที่คำสั่ง Cropping และกด Swap the Start and areas เพื่อทำการสลับระหว่างจุด Start และ End จากนั้น เปลี่ยน Style เป็น Crop to fill เพื่อให้วิดีโอในส่วนนี้ค้างการซูม เนื้อหาสำคัญนั้นไว้ ส่วนวิดีโอหัวคลิปนั้น ไม่ต้องทำการปรับแต่งเพิ่มเติม

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page20

7. เพิ่ม Title ให้กับวิดีโอ หากผู้สอนต้องการใส่ชื่อผู้สอน หรือชื่อรายวิชา ในโปรแกรม iMovie ก็มี function Title ให้ใช้งาน โดยเลือกที่แถบ Titles โปรแกรมก็จะแสดงรูปแบบ Title มาให้เลือก ผู้สอนสามารถ Double click เลือก Title ที่ต้องการแล้ว ปรับแก้ไขข้อความที่หน้าจอแสดงผลได้ทันที

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page21

8. การ Export วิดีโอ เมื่อทำการตัดต่อวิดีโอเรียบร้อยแล้วก็สามารถ Export วิดีโอไปเผยแพร่ได้ โดยไปที่คำสั่ง Share ที่มุมขวาบนของโปรแกรม และกด Export File

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page22

ผู้สอนสามารถปรับความละเอียดและคุณภาพของวิดีโอได้ จากนั้น กด Next

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page23

ทำการเปลี่ยนชื่อวิดีโอและเลือกตำแหน่งของวิดีโอที่ Export จากนั้นกด Save

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page24

4. Upload คลิปวิดีโอบน YouTube หลังจากผู้สอนทำการตัดต่อวิดีโอเรียบร้อยแล้ว

ผู้สอนสามารถ Upload บน YouTube และสร้าง Playlist ตามหัวข้อที่สอนไว้เพื่อความสะดวกในการค้นหา

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page25

สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal
โดย ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ดูวิดีโอย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/3xIGuxf