Screenshot (184)

เรื่องราวที่น่าสนใจ เกี่ยบกับ Game-Based Learning

Print Friendly

บทความนี้จะขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Game based learning

เนื่องด้วย มีโอกาสที่ดีในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ game based learning จึงได้เข้ามาดูเว็บไซต์ของ edutopia ซึ่งเห็นว่ามีความน่าสนใจไม่น้อย วันนี้เลยอยากจะแชร์ให้อ่านนะครับ นั่นก็คือ link นี้ https://www.edutopia.org/blogs/beat/game-based-learning

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจคร่าวๆ เกี่ยวกับ Game based learning กันก่อน

Games-Based Learning (GBL) คือ “การเรียนรู้ผ่านเกม” หรือ “เกมเพื่อการเรียนรู้” ซึ่งก็คือสื่อในการเรียนรู้แบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการได้รับความรู้ โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนั้นๆ เอาไว้ในเกมและให้ผู้เรียนลงมือเล่นเกมโดยที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ต่างๆ ของหลักสูตรนั้นผ่านการเล่นเกมนั้นด้วย และถ้าเราใช้เทคโนโลยีด้านดิจิตอลมีเดียในการทำ GBL ก็อาจเรียกชื่อให้ชัดเจนว่าเป็น Digital Game-Based Learning ซึ่งจะถือว่าเป็น e-Learning อีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง บนพื้นฐานแนวคิดที่จะทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกสนาน และในปัจจุบันถ้าพูดถึง GBL โดยทั่วๆ ไปก็จะหมายถึง Digital GBL ไปโดยปริยาย

Game-Based Learning เป็นสื่อที่สามารถทำให้ผู้เรียนสนใจ สามารถช่วยเหลือในเรื่องของการสื่อสารระหว่างกันของผู้เรียน การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค์ได้ คือ สามารถสร้างให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วม (Engagement) และสนุกสนาน (Fun) ได้พร้อมๆกับได้รับความรู้ (Knowledge) และเมื่อไม่นานมานี้ สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (APA) ได้ออกรายงานการวิจัยชื่อว่า “ประโยชน์ของการเล่นวิดีโอเกม” ออกมา ซึ่งจากการวิจัยพบว่าการเล่นวิดีโอเกมของเด็กๆ มีผลกระทบทางด้านบวก 4 ด้านคือ cognitive, motivational, emotional, และ social

กระบวนการการรับรู้ (Cognitive) : เกมช่วยให้มีพัฒนาการในด้านการมีสมาธิจดจ่อ และการตอบสนองที่ดีขึ้น
กระบวนการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) : เกมช่วยให้เกิดการสร้างแรงจูงใจ และช่วยเสริมสร้างความฉลาดเพิ่มขึ้นทีละน้อยๆ
กระบวนการทางอารมณ์ (Emotional) : เกมช่วยสร้างอารมณ์ในเชิงบวก และมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเกมอาจช่วยเสริมสร้างการควบคุมอารมณ์ให้กับเด็กๆ ด้วย
การเข้าสังคม (Social ) : ผู้เล่นเกมแบบ co-playing หรือ multi-player จะช่วยเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคมได้อย่างดี แม้ว่าจะอยู่นอกเกมแล้วก็ตาม

ส่วนเว็บไซต์ edutopia คือ เว็บไซต์ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับการศึกษา เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การพัฒนาอาจารย์ เทคนิคการสอน การวัดและการประเมินผล เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับการศึกษา รวมถึงการแชร์ประสบการณ์และพูดคุยกัน ซึ่งนำเสนอออกมาในรูปแบบของบทความ วิดีโอ และกระดานสนทนา

 

อ้างอิง
Game based learning : https://forum.eduzones.com/topic/13662