Future Trends – Make Learning Great Again

Print Friendly

แนวโน้มในอนาคต

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

Learning Analytics
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ ช่วยให้พี่เลี้ยงเข้าใจผู้เรียน เพื่อให้คำแนะนำแบบเฉพาะตน เสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน

Mentors 
ระบบพี่เลี้ยงอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ช่วยวิเคราะห์จัดกลุ่มผู้เรียน เครือข่ายสังคม และโครงสร้างเนื้อหา
Chatbot
เช่น bot ช่วยเตือนเวลาส่งการบ้านของ Alec Jones และ bot ชื่อ Jill Watson โดย Professor Ashok Goel ตอบคำถามผู้เรียนในห้องสนทนา
Cognitive Agents 
AI ที่มีความเป็นตัวตน คิดอ่านแทนมนุษย์ได้ สามารถช่วยจัดตารางเวลา ค้นหาข้อมูล วิเคราะห์อารมณ์ของผู้เรียน
การรวมพลังจากฝูงชน (Crowdsourcing)
Crowdfunding 
ผู้ผลิตสื่อรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธารายย่อย โดยมอบของที่ระลึก (freemium) หรือสิทธิพิเศษเป็นการตอบแทน
MMORPGs
แบ่งงานและแบ่งบทบาทระหว่างผู้เล่น เช่น หน้าที่รบ หน้าที่รวบรวมทรัพยากร เกมดำเนินต่อไปแม้ออกจากระบบ
Blockchain
เก็บข้อมูล Nanodegree ซ้ำซ้อนไว้หลายแห่ง ใช้พลังการประมวลผลของเครือข่ายช่วยรับประกันความน่าเชื่อถือ
Uberization
Sharing Economy จะก้าวเข้าสู่วงการการศึกษา แบ่งปันทรัพยากรเพื่อเพิ่ม utilization เช่น ห้องเรียน สื่อ พี่เลี้ยง อุปกรณ์
อาชีพในอนาคต (Jobs)
พี่เลี้ยงแบบ Uber
ผู้เรียนสามารถเรียกพี่เลี้ยงมาให้คำปรึกษาเมื่อใดก็ได้ ระบบจะทำการจับคู่ผู้เรียนเข้ากับพี่เลี้ยงที่มีเวลาว่างขณะนั้น
Podcaster
อาจมีอาชีพอื่นอยู่แล้ว เช่น พิธิกรรายการวิทยุ อาจารย์ หรืออาจทำอาชีพนี้เต็มตัว เช่น Dan Carlin (รายการ Hardcore History) 
YouTuber
มีทุกเพศ วัย และสาขาอาชีพ ผู้จัดรายการได้ส่วนแบ่งค่าโฆษณา แต่จะต้องทำเนื้อหาให้ปลอดภัย ไม่ขัดนโยบายของ Google
นักอ่านหนังสือเสียง 
voice actors อาจถูกแย่งอาชีพโดย AI ที่สามารถอ่านได้เป็นธรรมชาติ ทำเสียงไอ ลมหายใจ ความตื่นเต้นแบบมนุษย์ได้
Integration
E-Book + Audiobook 
บบ Whispersync สำหรับ Kindle และ Audible (Amazon เป็นเจ้าของร่วม) ทำให้ผู้เรียนสามารถอ่านและฟังหนังสือเล่มเดียวกันได้แบบต่อเนื่อง ระบบจดจำตำแหน่งล่าสุดที่อ่าน/ฟัง และกระโดดข้ามไปที่จุดนั้นให้ ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ช้ินใด
Videos
ความนิยมของ e-sport ทำให้เกิด video platform ที่ออกแบบเพื่อการถ่ายทอดสด video game โดยเฉพาะ (เช่น Twitch.tv)
Social Media 
การควบรวมสื่อวีดีโอเข้ามาบน Facebook มีจุดขายคือ auto play และการให้ผู้ชมกด reaction ระหว่างการถ่ายทอดสด
แนวโน้มอื่น ๆ (Other Trends)
Nano degrees (ประกาศนียบัตรจิ๋ว)
Live (การถ่ายทอดสด)
360 (วีดิโอแบบเห็นได้รอบทิศ)
AR/VR (ระบบความจริงเสริม และความจริงเสมือน)

Poster FT copy


Credits

ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงาน “โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่” ดำเนินการวิจัยโดย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดเผยแพร่ผลงานภายใต้หัวข้อ

Make Learning Great, Again and Again and Again!

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 – 12:30 น.
ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

website: http://MLGAAA.com

Some images are taken from FreePik.com. Those images are created by FreePik.


หน้าหลัก

Index – Make Learning Great Again and Again and Again