การขอใบเสร็จไม่ให้พลาด-feature

checklist ขอใบเสร็จ ไม่ให้พลาด

Print Friendly

checklist ขอใบเสร็จ ไม่ให้พลาด

การขอใบเสร็จไม่ให้พลาด

ในใบเสร็จจะต้องประกอบไปด้วย

  1. ชื่อและที่อยู่ผู้ขาย
  2. ชื่อและที่อยู่ + เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของมหาวิทยาลัย 099-4000-1600-97
  3. รายการสินค้าและจำนวนเงินถูกต้อง
  4. มีลายเซ็นต์ ผู้รับเงิน

กรณีที่ทางร้านค้าไม่สามารถออกใบเสร็จให้ได้จริงๆให้ใช้ใบสำคัญรับเงินแทน