everyone-can-create-feature

Every One Can Create คู่มือฟรี สำหรับครูผู้สอน

Print Friendly

Every One Can Create คู่มือฟรี สำหรับครูผู้สอน

everyone can info-01

—-> download Infographic

ปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยได้มีการปรับให้เป็นลักษณะของ Active learning มากยิ่งขึ้น ทำให้เทคโนโลยีมีบทบาทกับการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการเรียนรู้อย่างมาก มีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในด้านต่าง ๆ มากมายให้นำไปประยุกต์ใช้

Screen Shot 2019-05-21 at 3.01.34 PM

ซึ่งคู่มือ “Everyone Can Create ” ทาง Apple ได้ออกแบบมาเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาประสบความสำเร็จ ผู้เรียนสามารถอ่านเนื้อหาความรู้ ได้จาก Application Books โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย Drawing (วาดภาพ) Photo (ถ่ายภาพ) Video (วีดีโอ) และMusic(ดนตรี) และมีกิจกรรมให้ฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเองมากมาย

download Every one can create on the Books App : https://books.apple.com/th/book-series/everyone-can-create/id1364129830


Everyone Can Create : Drawing

เป็นคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกทักษะทางด้านศิลปะ ให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน การวาดรูป ช่วยฝึกทักษะที่สำคัญ เช่น การร่างวัตถุ ,sketch note ซึ่ง application ที่แนะนำนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำโลโก้และอินโฟกราฟิกได้

“กิจกรรมสำหรับฝึกฝน: วาด ก. ให้น่ารัก”

55864914_2561733620546320_4915233914403946496_o

ออกแบบ และวาดภาพ ตัวอักษร ก.ไก่ ให้สร้างสรรค์ สวยงาม ด้วย application Tayasui sketches school draw

download Tayasui sketches school draw on the App Store :https://itunes.apple.com/us/app/tayasui-sketches-draw-paint/id641900855?mt=8


Everyone Can Create : Photo 

เป็นคู่มือที่ช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านการถ่ายรูป ตกแต่งรูปถ่าย ที่สามารถเลือกใช้เทคนิคในการพัฒนาผลงานได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้หลักการพื้นฐานของการถ่ายภาพ องค์ประกอบภาพและ การเพิ่มมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ให้ภาพดูมีชีวิตชีวา

“กิจกรรมสำหรับฝึกฝน: ใส่ชีวิตให้ภาพที่ถ่าย”

60346096_343831576276704_7205614341272371200_n

ถ่ายภาพ สิ่งของต่าง ๆ เช่น ปากกา แก้วน้ำ แม็กเย็บกระดาษ ต้นไม้ ฯลฯ ด้วย application Camera และวาดตกแต่งภาพถ่ายนั้นใน application Photos ให้ภาพนั้นมีเรื่องราว มีชีวิต และสร้างสรรค์ เพื่อนำไปประกอบ slide หรืองานนำเสนอ


Everyone Can Create : Video

เป็นคู่มือสำหรับเรียนรู้ขั้นตอนถ่ายวีดีโอ คลิป หนังสั้น หรือสารคดี และตัดต่อ ปรับแต่งวีดีโอ ให้สนุกสนาน น่าสนใจ และน่าติดตาม

“กิจกรรมสำหรับฝึกฝน: Silent movie – หนังเงียบ”

55908472_2561732767213072_8146294440604991488_o

แต่งเรื่องราว ถ่ายทำ และตัดต่อหนังเงียบ ความยาวประมาณ 3 นาที ด้วย application Clips ,iMovies

download Clips on the App Store : https://itunes.apple.com/th/app/clips/id1212699939?mt=8

download iMovies on the App Store : https://itunes.apple.com/th/app/imovie/id377298193?mt=8


Everyone Can Create : Music

เป็นคู่มือสำหรับเรียนรู้ทักษะด้านดนตรี เช่น การเล่นเครื่องดนตรี ต่างๆ ด้วย application GarageBand บันทึกเสียง วงดนตรี เสียงร้อง หรือเสียงสิ่งแวดล้อม เพื่อ สร้างสรรค์ไอเดียและวิธีการใหม่ๆ ด้วยเสียงดนตรี

“กิจกรรม: เพลงเพราะฟังสบาย”

Screen Shot 2019-05-21 at 3.04.06 PM
บันทึกเสียงเพลงที่ชื่นชอบจากเครื่องดนตรี หรือเล่นเครื่องดนตรีด้วย application : Garage band  และตัดต่อเพลงให้เรียบร้อยเพื่อใช้ในงานวีดีโอ

download Garage band  on the App Store : https://itunes.apple.com/th/app/garageband/id408709785?mt=8


รวมภาพบรรยากาศกิจกรรม : https://www.facebook.com/li.kmutt/media_set?set=a.2561732380546444&type=3

บทความโดย นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้

ขอขอบคุณกิจกรรมอบรมจากทาง com7 ไว้ ณ ที่นี้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.apple.com/education/everyone-can-create/