screenshot-2016-10-03-14-15-40

ความร่วมมือกับวิชา ETT 616 Solar Energy ของ ดร. กฤษณพงศ์

Print Friendly

สืบเนื่องจาก working lunch meeting เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ผมได้เสนองาน online peer evaluation system ต่อท่าน ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ทำให้ได้คำแนะนำดีๆ มามากมาย และหนึ่งในคำแนะนำที่มีค่าสูงมาก คือการนำโปรแกรมไปใช้ประโยชน์จริง โดย ดร. กฤษณพงศ์ เสนอให้ทดลองใช้ในวิชาที่ท่านกำลังจะสอนในเทอมต่อไป คือวิชา ETT 616 Solar Energy ระดับ ป.โท โดย อ. พนม ปริญญา นักวิจัยที่ มจธ. บางขุนเทียน เป็นผู้ช่วยสอน

ในเบื้องต้น ผมได้ set up โครงสร้างของเว็บไซต์เพื่อรวบรวมสื่อการสอน โดยนำ software เก่าที่เคยเขียนไว้ใช้ในวิชา Human-Computer Interactions (HCI) มาปรับใช้

เว็บไซต์รายวิชา ETT 616

เข้าถึงได้ที่นี่: http://celt.li.kmutt.ac.th/ETT616/home.php หรือใช้ QR Code:
y979570p46915h

เว็บไซต์รายวิชา ปัจจุบันมีหน้าตาดังนี้ (ของใหม่)

screenshot-2016-10-03-12-48-42 screenshot-2016-10-03-12-49-36

เว็บไซต์เก่าอยู่ที่ http://www.cssckmutt.in.th/cssc/ มีหน้าตาดังนี้ (ของเก่า)

screenshot-2016-10-03-12-57-24

ความสามารถที่เพิ่มขึ้น (นอกเหนือจากรูปลักษณ์ภายนอก)

 1. ผู้สอนสามารถ update สื่อการสอน (website, video clips) ผ่าน google spreadsheet ได้ โดยไม่ต้องแก้ไฟล์ HTML
 2. ผู้สอนสามารถเพิ่มรายการการบ้าน และ link ไปยังการบ้านได้ ผ่าน google spreadsheet
 3. สามารถเปิดอ่านบนโทรศัพท์ได้ (responsive design)

Behind-the-scene Infrastructure

 1. ลงทะเบียนอีเมล ett616staff@gmail.com เพื่อใช้ในการสื่อสาร
 2. ดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์ ETT616-accounts.txt และ ETT616-mock-plan.txt
 3. เก็บข้อมูลไว้ที่ ~/MockBox/Panuakdets-Mac-mini/SolarEnergy
 4. สร้าง Google spreadsheet เพื่อบันทึก online learning resources (links, video clips, และ assignments)
  1. screenshot-2016-10-03-13-10-48
  2. URL อยู่ในไฟล์ ETT616-mock-plan.txt
  3. ผู้สอน (อ.พนม) สามารถเพิ่ม link ที่ต้องการ พร้อมด้วยคำอธิบาย ไว้ในตารางนี้ได้เลย โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องเปิดดูตารางนี้ เพราะข้อมูลจะถูกดึงไปแสดงบนหน้าจอหลัก (หน้า Schedule: http://celt.li.kmutt.ac.th/ETT616/schedule.php) โดยอัตโนมัติทุก 5 นาที
   1. column A (week) คือเลขประจำสัปดาห์ เพื่อระบุสัปดาห์ที่ resource นี้ควรปรากฎ
   2. column D (kind) คือชนิดของ resource ซึ่งปัจจุบันอาจเป็น clip หรือ assignment
   3. รายการที่เป็น assignment จะถูกแสดงในคอลัมน์ขวาสุดของหน้า Schedule ดังภาพ
    screenshot-2016-10-03-13-17-02
 5. สร้าง mini PHP Library ชื่อ csv_streams  เพื่อใช้ประโยชน์ในการดาวน์โหลดไฟล์ CSV จาก Google Spreadsheet โดยอัตโนมัติตามเวลาที่ระบุ โดยไม่จำเป็นต้องเขียน cron job
  1. การ update ไฟล์ จะถูกกระตุ้นโดยการที่ user โหลดหน้านั้นอีกครั้ง
  2. ถ้าการ update ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นภายใน 5 นาทีที่ผ่านมา ระบบจะนำไฟล์เก่าใน cache ส่งให้ user
  3. ถ้าไฟล์ใน cache เก่าเกิน 5 นาที ระบบจะส่งไฟล์เก่านั้นแหละให้กับ user (เพื่อลด latency) แต่ในขณะเดียวกันจะทำการ update ไฟล์ในเบื้องหลัง (background process)
  4. source code อยู่ใน directory ชื่อ /var/www/celt/lib/csv_streams ซึ่งสามารถนำไปใช้ใน project อื่นๆ ได้
   screenshot-2016-10-03-13-31-51 screenshot-2016-10-03-13-32-07
  5. สามารถปรับระยะเวลาในการ update ได้โดยแก้ไขตัวแปรชื่อ $CSV_TTL_S (หน่วยเป็นวินาที)

การอัพโหลดไฟล์เพื่อส่งการบ้าน

หลังจาก working lunch meeting ระหว่างนักวิจัย LI และ ดร. กฤษณพงศ์ อีกครั้งเมื่อ 7 กันยายน 2559 ผมได้รับแจ้ง (แหะๆๆ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า… โดนทวงงาน) ว่ามีความต้องการที่จะให้นักศึกษาสามารถส่งการบ้านโดยการ upload file ต่างๆ ได้ เช่น Word, PDF หรือรูปภาพ โดยที่การบ้านแต่ละชิ้นอาจมีหลายไฟล์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถเห็นงานของเพื่อนๆ และร่วมวิพากษ์วิจารณ์ได้

จากการศึกษาความต้องการโดยสนทนากับ อ. พนม ปริญญา ผมได้สร้าง solution ขึ้นสองทางคือ

 1. ใช้ Moodle
 2. ใช้ WordPress

ในที่สุดเลือกใช้ WordPress เพราะว่า

 1. ใช้ง่ายกว่า (สำหรับ user)
 2. ทุกคนสามารถเห็นงานของทุกคนได้ทันที
 3. ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน feature อื่นๆ ของ Moodle ในขณะนี้

WordPress สำหรับการส่งการบ้าน

สามารถเข้าสู่ WordPress ของการส่งการบ้านได้ที่ http://celt.li.kmutt.ac.th/ETT616/wp/ หรือคลิกผ่านเว็บไซต์หลัก
screenshot-2016-10-03-13-50-50

หน้าตาของ WordPress ปัจจุบันเป็นแบบนี้:
screenshot-2016-10-03-13-54-28

ซึ่งจะมีคำอธิบายวิธีใช้อยู่ที่หน้าแรก เมื่อคลิกที่ชื่อการบ้านในแถบเมนูด้านบน เช่น hw7 จะได้พบกับ posts ที่มีการ tag ไว้ว่าเป็น hw7 ซึ่งอาจประกอบไปด้วยคำอธิบายงาน (โดยอาจารย์) และคำตอบ (โดยนักศึกษา) ในแต่ละ post นักศึกษาจะเขียนข้อความอะไรก็ได้ จะอัพโหลดไฟล์กี่ไฟล์ก็ได้ สามารถอ่านงานของคนอื่นๆ ได้ และสามารถ comment ให้ใครก็ได้

ตัวอย่าง hw7 และ hw9 ที่ อ.พนม ได้โพสไว้แล้ว

screenshot-2016-10-03-13-59-31

อาจารย์สามารถจัดย่อหน้าให้กับข้อความได้ตามความเหมาะสม

screenshot-2016-10-03-14-00-05

นักศึกษาสามารถส่งคำตอบได้ โดยแนบรูปหรือ link หรือไฟล์ใดก็ได้ เช่น

screenshot-2016-10-03-14-00-33

เว็บสำรองบน Moodle

เผื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งอาจทำให้มีความต้องการใช้ feature ที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าที่จะใช้ WordPress ได้ ผมจึงได้เตรียม course บน Moodle ไว้ บนระบบ e-Learning ของ CELT ในกลุ่มคอร์สทดลอง (experimental)
screenshot-2016-10-03-14-05-28

สิ่งที่ Moodle สามารถทำได้ เพิ่มเติมจาก WordPress ได้แก่

 1. การส่งการบ้านเป็นความลับ
 2. การประเมินเพื่อนเมื่อถึงเวลาที่กำหนดโดยผู้สอน
 3. การติดตามว่านักศึกษาส่งการบ้านแล้วหรือยัง (และ ใครยังไม่ส่งบ้าง, ใครส่งการบ้านใดแล้วบ้าง, ฯลฯ)
 4. การให้คะแนนนักศึกษา
 5. การส่ง feedback ให้นักศึกษาแบบไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

หากอาจารย์ มจธ. ต้องการใช้บ้าง จะทำอย่างไร?

ติดต่อ ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัย ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT), สถาบันการเรียนรู้, มจธ.

 • อีเมล: mocksk แอ็ท gmail.com
 • office: 02-470-8385

หรือติดต่อผ่านท่านผู้อำนวยการ ผศ. ดร. สกล ธีระวรัญญู

การใช้งานในวงกว้าง อย่างต่อเนื่อง ระยะยาว โดยใช้ server และการสนับสนุนของบุคลากรของ CELT อาจต้องมีการเจรจาเรื่องภาระงานและค่าใช้จ่าย โดยขึ้นกับการตัดสินใจของผู้บริหาร แต่เพื่อประโยชน์ของการทดลองใช้งาน การพัฒนาระบบ และการทำวิจัยในห้องเรียนร่วมกัน ทางศูนย์ CELT ยินดีให้ความร่วมมือกับอาจารย์ มจธ. เต็มที่ครับ (หรือมหาวิทยาลัยอื่นก็ได้!) … ถ้าสนใจโปรดติดต่อพูดคุยกับเรา หรือทิ้ง comment ไว้ก็ได้ครับ