รวบรวม link เกี่ยวกับ Data Science โดย Jean-Nicholas Hould

Print Friendly

ตารางนี้นับเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมาก

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1keJShUdC4Vxonoa03fvzud6lT9zpAFawLyObFmREIo0/edit#gid=959434439

เผื่อว่าต้นฉบับจะเข้าไม่ได้ ผมจึง download มาเก็บไว้เป็นไฟล์ xlsx ด้วย (แต่ไฟล์นี้คงไม่อัพเดตเท่า link ด้านบนครับ)