STEM โรงเรียนในโรงงาน

Print Friendly

เล่าโดยอาจารย์ บัณพต ดร.ณัฐวุฒิ สวทน. Management ด้านการศึกษาในโรงงาน

โรงเรียนในโรงงาน มิชาลิน  – กระบวนการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ โดยการทำงานช่วงแรกร่วมกัน 8 คน จากพระนครเหนือ จัดหลักสูตรแบบ WILs ปัญหาเรื่องการอบรมให้เป็นวิศวกร ทางโรงงานอยากได้ยางรถเก๋ง มอเตอร์ไซด์ แม่พิมพ์ทั่วโลกอยู่ในเมืองไทย Best factory in Asia ตอนช่วงแรกมีปัญหานโยบายรถคันแรก เนื่องจากขาดคนที่มีทักษะการใช้เครื่องจักร CNC คนงาน 6000 คนมีการลาออก 600 คนต่อปี ซึ่งมีการค่า turn over rate สูง ดังนั้นจึงรับวุฒิปริญญา ปวส. โดยรับรุ่นแรก 20 คน ซึ่งเป็นช่างเทคนิคอุตสาหกรรม มีความรู้ด้านเทคนิค สามเดือนถัดมานักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะที่ดี ที่จะพัฒนานศ.มีสามเรื่อง คือ 1.Technical operation(Dimension & Drawing, programable controller) การใช้เครื่องจักร เครื่อง CMM วัดสามมิติ  2.QC ก็จะได้นศ.มีทักษะ 2 อย่าง หลังจากนั้นจึงมีการฝึกครูที่สอนเรื่องนี้เป็น โดยครูจะกินนอนในโรงงาน ซึ่งท้ายสุดช่างเทคนิค 20 คน ปริญญาโท 1 คน  มิติการทำ Production และมิติการสร้างคน เพราะโรงงานคนหนึ่งให้เข้าไปบริหารจัดการคนในโรงงาน โดยมีข้อสมมุติฐานว่า Operator เก่งงานก็จะดี นศ.ที่อยู่หอพักฟรี ค่าเทอมฟรี (25,000 บาท มิชาลินจ่ายค่าเทอมให้)

เฟส 2 ของโรงเรียนในโรงงาน STAR micro electronic จึงได้ไปทำโรงงานอิเลคโทรนิค ซึ่งมีคนงาน 1000 คน มีคนลาออกปีละ 100 คน ทักษะงานไม่ได้สูงมาก ซึ่งก็ปูทางด้าน Technical competency และ Managerial competency ซึ่งได้ผลดีเพราะแปลงนักศึกษามาเป็น Technical operation ครูพี่เลี้ยง 15,000 บาท ตารางเรียนคือ วันเสาร์ 8 ชั่วโมง เด็ก Active ตลอด ความแตกต่างคือ นักเรียนที่เรียนวิทยาลัยไม่ชัด Track ไม่ชัดเจน ไม่เห็นว่าจบออกไปแล้วทำอะไร  ส่วนของปริญญาโทจะมีการจัดให้เห็นภาพของโรงงานทั้งหมด เช่น Total process control, cost and deliver, management tool ตอนทำวิทยานิพนธ์ต้องทำ Project management เพราะกระบวนการในอุตสาหกรรมจะต้องดูเรื่อง interfere ของระบบใหม่ต่อระบบเก่าอย่างไร ฟิสิกส์ประยุกต์  ตัวเนื้อหาการสอนปริญญาโทเริ่มจาก 4M(Material, Machine, Manpower) 1E(envelopment) แล้วใช้โจทย์ในโรงงาน เช่น การตัดถาดเวิฟเฟอร์ (wafer) แล้วใช้ความรู้ทาง QC เข้าไปจับว่าวันหนึ่งใช้ resource เท่าไหร่  วิชาฟิสิกส์ที่เลือกก็ไม่ต้องเยอะเลือกเฉพาะ Integrate มาใช้

Quality RDII process – วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านนวัตกรรม > Risk 0 offer development ประเมินความเสี่ยงของ product performance ที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด  Risk 1 Design Process, Risk 2 Fabrication process(5M), Risk 3 Industrial Performance(QCD), Risk 4 Offer articulation ต้องมีการเช็คความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการก่อนที่นวัตกรรมจะถูกผลิต ด้านบนเป็น Risk ที่เป็น R&D development(ปวส.) ส่วนด้านล่าง Strategic Management(QC – managerial skill and technology expertise) ปริญญาโทจะเรียน Quality planning, PMM approach(product material process)

ทักษะสำหรับอาชีวะคืออะไร ต้องหาปรัชญาที่ชัดพอ แล้วออกมาเป็น Principle และ Method ให้ชัดเจน ถ้าจะขยายได้ไหมตรงนี้ต้องกลับมาดูผลตอบแทน คือการแปลงจาก labour มาเป็น technician ต้องมีกระบวนการ Total process control ที่ชัดเจน ต้องมีการอบรมที่ชัดเจน ต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคเอกชน มีการเรียนรู้ไปด้วยกัน มีการให้เงินเดือนที่ชัดเจน กระบวนการทั้งหมดมี 6 เดือน โรงงานที่ทำช่วงแรกเป็น OEM ที่เป็น incremental process เพราะ technical caliber ไม่พอ แนวคิดด้านนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยอาจจะมีชี้ทิศทางที่ผิด เพราะบริษัท R&D กับโรงงานเป็นเรื่องเดียวกัน สร้าง value change ในธุรกิจ การทำ Lean manufacturing ตัว Productivity ต้องมองที่ระบบมากกว่าต่อหัว

เทคโนโลยี คือ Family of technical solution that contribute to fill the gap of product performance/service or industrial performance that can be valorised for final user or customer. การใช้ Solution ในการปิดช่องว่างของสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ใช้หรือลูกค้า ตลาดต้องการ ปวส. ที่เป็น technical มากกว่า operator

การศึกษาแบบทวิภาคี อาจจะมีปัญหาด้านการบริหารจัดการ แต่การอบรมคนงานที่สถานประกอบการต้องฝึกทักษะที่แน่ชัด เช่น 1) ทักษะการควบคุมเครื่อง 2) ทักษะการตั้งเครื่อง 3) ทักษะการซ่อมเครื่อง จากทักษะง่ายไปยาก มิติอุตสาหกรรมกับมิติการศึกษาควรที่จะมีสมดุลย์กัน

ตัวเครื่องจักรเป็น indication ชั้นดีในการชี้วัดถึงเรื่องจำนวนคน และขนาดของอุตสาหกรรม เช่น เครื่อง CNC ต้องมีคนคุมเครื่องเท่าไหร่ อุตสาหกรรมที่มีเครื่องสแกนสามมิติจะมีความก้าวหน้ากว่าโรงงานอื่น ทุกอุตสาหกรรมมีเครื่องจักรพื้นฐานเหมือนๆ กัน ส่วนที่เป็นปัญหาของสวทน.ที่จะขยายการศึกษาแบบนี้คือ อุตสาหกรรมต้องมีการลงทุนด้านการศึกษาในโรงงาน