TQM

                                            TQM เนื่องจาก TQM เป็นหนึ่งในนโยบาย ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ มจธ. เป็นองค์กรที่บริหารแบบ TQM  จึงขอเสนอให้ผู้สนใจได้รู้จัก TQM มากขึ้น TQM  =  total quality management   เรียกว่า การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม ในยุคธุรกิจที่มีการแข่งขันมากขึ้น  “คุณภาพ” เป็นประเด็นสำคัญของบุคลากรทุกคนในสายงานของธุรกิจ ไม่ใช่งานของแผนกใดแผนกหนึ่ง ความอยู่รอดขององค์กรยุคแข่งขันนี้ จึงต้องเริ่มต้นด้วย -ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm) ในการดำเนินงานด้วยการพิจารณาถึงกิจกรรมที่จำเป็นของกระบวนการทางธุรกิจ DPSR* -ทำความเข้าใจกระบวนการ PDCA**  เพื่อการทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า -การนิยามคุณภาพที่จำเป็นต่อธุรกิจ -กำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต่อการบริหารคุณภาพที่มุ่งหวังให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรเกิด “ภูมิปัญญา” (wisdom) เพื่อความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนตนเองสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเสมอให้กับลูกค้า ความสำเร็จของธุรกิจข้างต้น  จำเป็นต้องให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีความคิดเชิงระบบที่มองธุรกิจอย่างเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน  และมองเห็นภาพรวม (holistic) ของระบบการบริหารทั่วองค์กร  DPSR*  เป็นกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้บุคลากรแต่ละคนเข้าใจว่างานที่ตนเองรับผิดชอบคืออะไร และมีความสัมพันธ์กับงานอื่น ๆ อย่างไร แนวความคิดที่มองกระบวนการผลิตให้เป็นระบบ  เสนอครั้งแรกโดยชิวฮาร์ท(W.A.Shewhart) ค.ศ. 1950 ในรูปเส้นตรง  ประกอบด้วย 1.การออกแบบ  2.การผลิต…

รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

การจอดรถในมจธ. สรุปประกาศ มจธ. 2 ฉบับ *เรื่องบัตรผ่านเข้า-ออกและการใช้งาน พ.ศ.2557 **เรื่องอัตราค่าบำรุงสถานที่จอดรถ พ.ศ. 2558 *บุคลากร หมายความว่า  พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บัตรผ่านเข้า – ออกสำหรับยานพาหนะมี 2 ประเภท        ปกติ  และ ชั่วคราว บัตรปกติ หากสูญหายหรือชำรุดต้องจ่ายค่าปรับ 100บาท/ใบ   ใช้ร่วมกับ sticker ติดรถยนต์มี  3 สี สีส้ม  อายุ 2 ปี เริ่ม 1 มกราคม 2558 – สำหรับ กก.สภามหาวิทยาลัย/กก.ส่งเสริมฯ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/บุคลากรของมหาวิทยาลัย/พนง.สมทบ/บุคลากรของหน่วยงานในกำกับ (ยกเว้นหอพักนศ./รร.ดรุณสิกขาลัย)   ขอ sticker ครั้งแรก Free   ทำหายหรือชำรุด ขอใหม่จ่าย 500 บาท/แผ่น สีชมพู  อายุ 1 ปี…

BOCCIA SPORT

                      BOCCIA SPORT เนื่องจากไทยได้เหรียญทองจากกีฬาพาราโอลิมปิก 2016  ที่ประเทศบราซิล หนึ่งในเหรียญทองที่สามารถชิงจากญี่ปุ่นประเทศตัวเต็งได้คือ  บอคเซีย   จึงขอขยายถ่ายทอดให้รู้จักกีฬาประเภทนี้  บอคเซียเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการทดลองกับบุคคลพิการทางกาย เป็นเกมกีฬาที่อนุญาตให้คนพิการทางกายระดับเดียวกันได้แข่งขันกันเช่นเดียวกับคนปกติ     กีฬาบอคเซียยังเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่สังคมที่ดี สำหรับคนพิการทางสมอง และคนพิการทางร่างกายระดับรุนแรง โดยลักษณะการเล่นกีฬาบอคเซีย มีลักษณะการเล่นคล้ายกีฬาเปตอง คือ ต้องแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย แต่ละฝ่ายพยายามโยน กลิ้ง ขว้าง เตะ หรือปล่อยลูกบอลสีแดงหรือสีน้ำเงินไปตามราง (ตามลักษณะความพิการ) เพื่อให้ลูกเข้าไปใกล้ลูกเป้าหมายสีขาว ให้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด บนพื้นสนามเรียบ ฝ่ายใดบอลมีใกล้มากกว่า เป็นฝ่ายชนะ ขนาด และรูปแบบของสนาม   ความกว้างของสนาม 6 เมตร ยาว 12.5 เมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนท้ายสนามแบ่งเป็น 6 ช่อง สำหรับผู้แข่งขันใส่หมายเลขที่ ช่อง…

เด็กเก่งแห่ง มจธ.

เปิดใจเด็กเก่ง “มอส” เจ้าของไอเดียที่นักบินอวกาศญี่ปุ่นนำไปทดลองนอกโลก       จากหนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 21 กันยายน 2559             หลังจากเป็นกระแสชื่นชมในโซเชียลมีเดียเมื่อเด็กไทยอย่าง มอส – นายวรวุฒิ จันทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วัย 20 ปี ไปสร้างชื่อเสียงให้โลกได้รับรู้ กับการเป็นเจ้าของไอเดียการทดลอง “การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ” ซึ่งได้ส่งให้นายทะกุยะ โอะนิชิ มนุษย์อวกาศญี่ปุ่น นำไปใช้ทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศนานาชาติ เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นไม่น้อย จนกระทั่งสื่อดังอย่าง NHK ยังให้ความสนใจ         เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 20 กันยายน ที่ห้องโถงชั้น 1…

tv39493w5980a1

ชีวิตทั้งชีวิต

เก็บข่าวมาเล่า  จากนสพ.มติชน เป็นประสบการณ์อันมีค่าที่คุณแก้วขวัญ วัชโรทัย ถ่ายทอดไว้                                         ชีวิตทั้งชีวิตของ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง นับได้ถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่อายุ 17 ปี จนกระทั่งถึงวัยเกษียณก็ยังทรงต่ออายุราชการให้ปฏิบัติงานเรื่อยมาจนวาระสุดท้ายของชีวิต ดั่งที่นายแก้วขวัญได้กล่าวไว้ในหนังสือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ตอนหนึ่งว่า “ตอนนี้อายุมากแล้ว พระองค์ก็ยังทรงใช้งานอยู่ แสดงว่าทรงวางพระราชหฤทัยในตัวเรา คิดแบบนี้ก็ไม่เหนื่อย และขอทำงานด้วยด้วยความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุดต่อไป” ตลอดทั้งชีวิตที่ได้ใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดิน นายแก้วขวัญได้ยึดหลักการดำเนินชีวิตและหลักการทำงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสั่งสอน ซึ่งได้บรรยายในการอบรมข้าราชการแห่งหนึ่ง โดยได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือที่พิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ท่านเลขาธิการพระราชวัง คุณแก้วขวัญ วัชโรทัย ดังนี้ ข้อแรก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า “ทำอะไรต้องมีสติ” นึกอยู่จนกระทั่งพ.ศ.2509…

สุภาษิตสอนหญิง

มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท……. คนสมัยได้เรียนเขียนอ่านสุภาษิตสอนหญิง ของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของไทยสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๔ ที่องค์การยูเนสโกยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ จะต่อกลอนบทนี้ได้ …….อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อ ให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวาน เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชรากาล จงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระทดใจ กลอนของท่านสุนทรภู่ เมื่ออ่านจะได้อรรถรสทางภาษาไม่รู้ลืม และได้บทสอนใจให้เป็นคนมีกตัญญูกตเวที คนโบราณนำมาถอดเป็นภาคปฏิบัติสอนลูกหลานให้หยอดกระปุกออมสิน ซึ่งขณะเป็นเด็กก็ได้แต่หยอดกระปุก เต็มเมื่อไหร่ก็นำไปฝากธนาคารออมสิน เป็นความภูมิใจวัยเด็ก เมื่อเป็นผู้ใหญ่ทำงานได้เองไม่ได้หยอดกระปุก แต่ได้ความคิดว่า การสอนของคนโบราณแค่เรื่องให้เด็กหยอดกระปุก จะได้ outcome หลายประการ :- ฝึกการรู้จักใช้เงินให้เหลือในแต่ละวัน เพื่อหยอดกระปุกทุกวัน ฝึกการมีวินัยทำอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นนิสัยการออม ฝึกให้รู้จักรอคอย อยากได้อะไรจะใช้เงินที่หยอดกระปุกไว้ ไม่แบมือขอพ่อแม่ กลอนแต่ละบรรทัดมีความหมายอย่างลึกซึ้ง หากอ่านทั้งบทจะยิ่งได้ทราบว่าเป็นสุภาษิตที่ไม่มีวันล้าสมัย ไม่ต้องเป็นหญิงก็อ่านได้ ศิวะทัศน์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

Touch Typing

พิมพ์สัมผัส Touch typing ฟ ห ก ด เอก อา ส ว ปัจจุบันทุกคนใช้แป้นพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ หากพิมพ์สัมผัสได้จะทำให้การพิมพ์ข้อความรวดเร็วมาก และไม่ทำให้ผู้พิมพ์ล้า เพราะไม่ต้องดูแป้นพิมพ์ตลอดเวลา อยากชวนให้ลองฝึกพิมพ์สัมผัสด้วยตนเอง ประมาณวันละ 1-2 ชั่วโมง ไม่เกิน 3 สัปดาห์ ท่านจะรู้สึกว่าการพิมพ์สัมผัสง่ายมาก แบบฝึกพิมพ์หาง่ายในเน็ต เลือกได้ตามใจชอบ ที่มาของแบบแป้นพิมพ์เรียกว่า แป้นพิมพ์เกษมณี ผู้คิดค้นคือ คุณสุวรรณประเสริฐ เกษมณี และกระทรวงอุตสาหกรรมใช้เป็นแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ การวางมือแป้นเหย้า (ครั้งแรก) มือซ้าย นิ้วก้อยอักษร ฟ นิ้วนางอักษร ห นิ้วกลางอักษร ก นิ้วชี้อักษร ด มือขวา นิ้วชี้ ไม้เอก นิ้วกลาง สระอา นิ้วนางอักษร ส นิ้วก้อยอักษร ว ผู้ถูกฝึกพิมพ์จะจำขึ้นใจว่า ฟ ห ก…

ปรัชญาแห่งมด

เราชาวบางมด ควรรู้จักมด และนำข้อคิดจากมดมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต The Ant Philosophy ปรัชญาแห่งมด by Jim Rohn 1. Ants never quit มดไม่เคยละความพยายาม “จงอย่าละความพยายามในการหาหนทางสู่สิ่งที่หมาย” 2. Ants think winter all summer มดคิดถึงฤดูหนาวตลอดฤดูร้อน “ตระหนักความเป็นจริง และเตรียมรับกับเหตุการณ์ในอนาคต” 3. Ants think summer all winter มดคิดถึงฤดูร้อนตลอดฤดูหนาว “จงมองทุกสิ่งเชิงบวกตลอดเวลา” 4. Ants think “all – you – possible – can” มดคิดทุ่มเททุกสิ่งเท่าที่สามารถ “จงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกำลัง” สรุป อย่ายอมแพ้ – มองไปข้างหน้า – มองโลกในแง่ดี – ทำเต็มความสามารถ ………………. Siwatas…

n20131127145954_882793

ตะไคร้ให้ความคิด

วันหนึ่งซื้อตะไคร้มาต้มกินแก้ท้องขึ้น  6-7 ต้น  ต้มไป 3 ต้น เหลือ 4  ต้น ด้วยความเสียดายจับมาแช่น้ำในแก้ว แล้วก็ลืมไป 3 วัน นึกได้ไปดูอาการ ดีใจที่ตะไคร้ทั้ง 3 ใบยาวเกือบคืบ ส่วนหัวที่อยู่ในน้ำมีรากสีขาวงาม  ส่วนอีกหนึ่งไม่งอกราก ใบกาบนอกเปลี่ยนสีเป็นน้ำตาลอ่อนแห้งๆ   ท่าทางไม่รอด พิจารณาแล้วต้องลองช่วยชีวิต โดยลอกกาบนอกออก 1-2 ใบ เหลือชั้นในสีขาว  แยกแช่น้ำต่างหาก รออีก 3 วัน ได้ผล ต้นหนึ่งเดียวงอกทั้งรากและใบเกือบทันรุ่นพี่ทั้งสาม  นำลงดินได้ การปลูกตะไคร้ก็ทำมาหลายครั้ง  บางครั้งก็ตาย ไม่ได้ผล ทั้งๆ ที่ใครๆ คิดว่าธรรมดามาก ตะไคร้ขึ้นง่าย ตายยาก ตะไคร้ 4 ต้น ให้ความคิด จะทำอะไรต้องใส่ใจในสิ่งนั้น ต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ ต้นไม้แม้ชนิดเดียวกันก็ไม่เจริญเติบโตได้เท่ากัน เปรียบเหมือนนิสัยคนแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน นำมาปรับใช้ในการสื่อสารกับผู้คน  แต่ละคนใช้วิธีการต่างกัน ทำให้เข้าใจคนอื่นมากขึ้น ศิวะทัศน์  บันทึก 22 สิงหาคม…