y92474zh9420fl

เทคนิคการประเมินผลด้วยกระดานขนาดเล็ก Dry-erase board

Dry-erase board เทคนิคนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Formative assessment โดยที่จะต้องมีบอร์ดขนาดเล็กประมาณ ขนาดเท่ากับกระดาษ A4 ประโยชน์ของวิธีนี้ได้แก่ สามารถช่วยทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของผู้เรียนทุกคน นาทีต่อนาที รู้ว่านักศึกษาเข้าใจเนื้อหาหรือไม่ ช่วยประหยัดกระดาษ เพราะสามารถลบคำตอบออกได้ ไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เทคโนโลยีนี้มากนัก สามารถเห็นการตอบคำถามของผู้เรียนพร้อมกัน โดยปกติผู้สอนจะตั้งคำถามและให้เวลานักศึกษาเขียนคำตอบบนกระดานหลังจากนั้นให้ชูคำตอบขึ้นพร้อมกัน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสามารถนำไปทดสอบ Learning outcome ระดับ Remembering และ Understanding ได้ง่าย วิชาที่สามารถนำไปใช้ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น ให้ผู้เรียนเขียน คำศัพท์ ลงบนบอร์ดพร้อมกัน ได้มีการประยุกต์ใช้โดยให้ผู้เรียนลองทดสอบความจำหลังจากสอนด้วย Powerpoint เช่น การจำสัญลักษณ์ของวงจรไฟฟ้า ตัวต้านทาน ไดโอด เมื่อผู้เรียนสามารถเขียนสัญลักษณ์ของอุปกรณ์อิเลคโทนิคนี้ได้ ก็ลองให้ต่อวงจรโดยการเขียนแผนภาพการเชื่อมต่อของวงจรเข้าด้วยกัน   นอกจากนี้เพื่อทำการทดสอบว่าผู้เรียนเข้าใจวงจรจริงหรือไม่ก็ให้นำตัวอุปกรณ์อิเลคโทนิควางทับบนวงจร พร้อมสายไฟ ผู้สอนสามารถตรวจสอบว่าการวางอุปกรณ์อิเลคโทรนิค สีของสายไฟตรงวางทับลงบนแผนผังวงจรที่เขียนไว้ ผู้สอนสามารถตรวจสอบว่าวางตรงถูกหรือไม่ ส่วนนี้ก็เหมือนกับการแปลงจากสัญลักษณ์ไปสู่ของจริง ดังจะเห็นว่าตัว Dry-erase board สามารถประยุกต์ให้เท่ากับระดับของการประยุกต์ (Apply) ของ…

km

โมเดลของกระบวนการ KM

  เราทุกคนคงมีข้อสงสัยว่าทำไมเราทำ KM ออกมาแล้วใช้เวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนมากมายแล้วแต่ไม่เห็นผลอะไรออกมา นั่นแสดงว่ากระบวนการที่เราทำไม่ได้เกิดครบวงจร ดังนั้นวันนี้จะมาอธิบายเกล็ดปลีกย่อยว่ากระบวนการ KM มีอะไรบ้าง กำหนด คือ การวางแผน KM ว่าในระยะเวลาที่ทำจะมีแผนอะไรบ้าง ทั้งนี้แผนสามารถมองเป็นภาพรวมและภาพโครงการย่อยได้ เช่น แผน Roadmap ของ KM ทั้งระบบองค์กร 4 ปี ส่วนถ้าเป็นภาพย่อยก็อาจจะวางแผนการทำ KM ตามระยะเวลาของโครงการที่สิ้นสุด สร้าง/ได้มา กระบวนการนี้จะกล่าวถึงการได้มาซึ่งความรู้ เช่น การหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การเชิญวิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ รวบรวม/จัดเก็บ ส่วนนี้หมายถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บไว้ใน Archive เข้าถึง หมายถึงการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น มี Blog หรือ KM ในการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้อื่นได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยน สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันโดยการจัดการประชุม การทำชุมชนนักปฏิบัติ ส่วนนี้ถ้าจะให้เข้มข้นควรมีเรื่องการทดลองทำในสิ่งที่แลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดนวัตกรรม เช่น อาจจะคุยเรื่องวิธีการทำงานให้ใช้ระยะเวลาในการทำที่สั้น กระชับ  ถ้าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีก็สามารถนำไปใช้ต่อได้ การใช้ นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้คนอื่นได้ปฏิบัติตาม ซึ่งโจทย์อื่นๆ อาจจะมีลักษณะที่ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ทำก็ควรที่จะประยุกต์ให้เป็นไปตามกรณีนั้นๆ…

Rubric

Two types of Rubrics What’s the difference between analytic and holistic rubrics? Analytic rubrics identify and assess components of a finished product. Holistic rubrics assess student work as a whole. Example of holistic rubric Example of Analytic rubric  

screen-shot-2559-11-16-at-5-14-54-am

ทำเครื่องวัดคลื่นสมองด้วย 3D printer

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะสร้างเครื่องวัดคลื่นสมอง ทุกคนสามารถที่จะซื้อกล้องดูดาวเพื่อใช้ในการสำรวจอวกาศ ถ้าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจบางสิ่งบางอย่างเช่น สมอง อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่เกิดจากกลุ่ม Startup จาก Brooklyn ที่ชื่อว่า OpenBCI โดยกลุ่มนี้ได้ทดลองจากห้องแล๊ปเล็กๆ เช่น ทดลองบังคับให้ของเล่นปลาฉลามวิ่งตามที่สมองคิดโดยใช้ OpenBCI กับไมโครคอนโทรเลอร์สุดฮิต Arduino OpenBCI เป็นสิ่งที่ทีมงานอยากทำให้ทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และไม่มีเงินไปซื้อเครื่องวัดสมองราคาแพงระดับล้านมาใช้ในการทดลอง ราคาเริ่มต้นของชุตคิทคือ $450 เหรียญ ตัวหมวกมีรูปร่างลักษณะคล้ายหมวกจักรยานซึ่งจะมีความแตกต่างกับหมวกที่นักประสาทวิทยาใช้กัน ตัวหมวกใช้ขั้วอิเลคโทดแบบแห้งซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องใช้เจลแบบน้ำที่ยุ่งยากในการติดตั้งบนศรีษะคุณ ตัวเซนเซอร์นี้ก็จะส่งสัญญาณไปที่บอร์ดเป็นสัญญาณไฟฟ้าขนาดเล็ก หลังจากนั้นคุณก็จะเห็นคลื่นสมองในความถี่ที่แตกต่างกัน ซึ่งจริงๆก็ใช้หลักการเดียวกันกับเครื่องวัดกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า EMG ล่าสุดทางทีมได้พัฒนาเซนเซอร์ช่องทางจาก 16 ถึง 21 ช่องทาง ซึ่งทางทีมจะพยายามเพิ่มช่องทางหรือจำนวนเซนเซอร์ให้มากถึง 60 ตัวในอนาคตเพื่อความละเอียดในการวัดสมองทุกจุด สิ่งที่ทีมทำให้ผลิตภัณฑ์เขาแปลกคือ การทำธุรกิจแบบ Open source ซึ่งก็คล้ายกับที่ Google ทำ ทั้งตัวหมวกและตัวซอฟแวร์สามารถดาวโหลดได้จากเว๊ป ส่วนที่ต้องซื้อคือ บอร์ดและตัวอุปกรณ์เซนเซอร์ ดูรายละเอียดการทำได้เพิ่มเติมที่ Learning Page เราคงสงสัยว่าทำไมเขาใจดีขนาดนี้แล้วเขาจะทำมาหากินอะไรต่อถ้ามีคนทำเลียนแบบเขา คำตอบคือ สิ่งที่เขาทำสามารถที่จะถูกลอกเลียนแบบง่ายแต่สิ่งที่ลอกเลียนแบบไม่ได้คือ สมองของคนทำงาน ทีมพวกนี้ได้มีการคิดต่อยอดผลิตภัณฑ์ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นยิ่งเปิดความลับการวิจัย เขาก็ยิ่งได้เพราะคนทั่วไปได้ทดลองและเกิดไอเดียส่งกลับไปยังทีมเขาด้วย คราวนี้เรามาดูเครื่องพิมพ์สามมิติกันดีกว่า…

การควบคุมคุณภาพ นศ. ขาเข้า

ค่าย To Be KMUTT เป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาน.ศ.ให้เป็นนักวิจัย มากกว่าเป็นช่องทางการรับนักศึกษาเพราะคนสมัครมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้ได้เข้ามาเรียน หรือมาล่าใบประกาศนียบัตร ปีนี้น่าจะให้เด็กส่ง Proposal เข้ามา เราอยากจะสื่อสารออกไปว่าถ้าอยากทำอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาพ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ สิ่งที่น่ากังวลว่ามีนศ.ส่วนมาก ไม่ต่ำกว่า 10% มีความรู้ที่ไม่น่าจะเข้ามาศึกษาได้ เลยจัดทำโครงการสอนเสริม ทาง GEO ได้ใช้พี่สอนน้อง เราไม่เคยพัฒนา Teaching assistant โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนที่ดี ซึ่งเราอยากจะให้ TA ช่วยอาจารย์ในการให้ feedback และช่วยเด็กที่อ่อน ส่วนนี้อาจจะเป็น Strategic risk ซึ่งมีปัญหาสำหรับเด็กที่จบปีที่ 4 ด้วย ควรจะหันมาวัด Learning outcomes เราต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย leadership ของนักศึกษา ซึ่งเราสับสนระหว่าง Leader กับ expert(คือคนที่เก่งเฉพาะด้านทางวิชาชีพ) leader ควรรู้อะไรได้หลายอย่าง สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ พัฒนาทักษะนักศึกษาหลาย track เช่น คนที่อยากจะไปช่วยชาวบ้าน คนที่เป็นนักศึกษาต้องมีความรู้ด้านลึกและกว้าง ควรมีการเขียน Competency ของ…

affectivedomain

การประเมิน Learning outcome ตาม Bloom’s taxonomy ของ Affective domain

หายหน้าหายตาไปนาน คนเขียนก็เข้าโรงพยาบาลไปเรียบร้อย แล้วก็กลับมาทำงานใหม่ด้วยจิตใจแจ่มใส แอ๊ะเราจะวัดได้ไงว่าจิตใจเราแจ่มใส เราก็ต้องประเมินใช่ไหมครับ ผมได้อ่านงานวิจัยหนึ่งของต่างประเทศเรื่องการประเมินหมวดของ affective domain หรือ Soft skill เช่น กลุ่มด้านเจตนาคติ หรืออารมณ์ ในบทวิจัยนี้เขาได้กล่าวว่า affective domain คือกลุ่มที่อ้างอิงถึงทัศนคติ (Attitude) และ คุณค่า(Value) มากที่สุด ตามมาด้วย แรงจูงใจ(Motivation) และความเชื่อ(Beliefs) แค่ฟังพวกนี้ก็วัดยากใช่ไหมครับ เชื่อหรือไม่ว่าต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีคนวัดมากเหมือนกัน คราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างของ LO ของ affective domain ตาม Bloom ดีกว่า Receiving /attending – Take interest in innovation of technological sciences. Collect information about healthy life style. Tolerate different attitudes towards…

1n3369wo5916ye

รีวิว Flipgrid

Flipgrid เป็น application หนึ่งที่ใช้สำหรับการประเมินเพื่อพัฒนา Formative assessment โดยการให้นักศึกษาอัดวีดีโอคลิปทางออนไลน์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ อาจารย์สามารถให้นักศึกษาสะท้อนความคิดและอาจารย์ยังสามารถสะท้อนความคิดของตัวเองสะท้อนกลับให้นักศึกษาเพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง วิธีการคือ ตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการตอบ โดยคำถามไม่ควรมีหลายคำถามเกินไป ใน Flipgrid จะมีตัวอย่างการใช้งาน โดยดูตรงที่ Supports ตัว Flipgrid ไม่จำเป็นต้องใช้แบบ off-line เสมอไป ยังสามารถใช้ในชั่วโมงเรียนได้ โดยอาจจะแบ่งเป็นสามระยะคือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและเมื่อจบท้ายชั่วโมง เช่นเราต้องการตรวจสอบว่านักศึกษาเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร อะไรที่เขาได้เรียน หรือเขาต้องการที่จะปรับปรุงและดำเนินขั้นตอนต่อไปอย่างไร ตัวอย่างหัวข้อจะถูกวางไว้ตามเทคนิคการเรียนรู้ต่อไปนี้ Make it Personal เชื่อมโยงหัวข้อที่นำเสนอให้เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวันของนักเรียน Invite comparison เชื้อเชิญให้ผู้เรียนเปรียบเทียบแนวคิดหรือวิธีการต่างๆ Find meaning ช่วยผู้เรียนตั้งคำถามหรือค้นหาสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ Be current เชื่อมโยงเข้ากับปัจจุบันโดยหาตัวอย่าง Use visual ให้ผู้เรียนใช้สื่อ เช่น วัตถุ กราฟ สมการ ตารางข้อมูลที่แสดงผลและอธิบาย Collaborate ให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันโดยการแชร์ข้อมูล Clip review of…

mb3006hl4222o4

การประยุกต์ใช้ 3D printing กับ Sphere robot ร่วมกัน

เมื่อครั้งก่อนพูดถึงเรื่องการใช้ Sphero robot ในการเรียนการสอนด้าน Programming มาคราวนี้ก็จะมาประยุกต์เครื่องมืออีกชิ้นที่เรียกว่า 3D printer ถ้าท่านผู้ใดไม่เคยเล่นอาจจะสงสัยว่ามันทำงานอย่างไร ในยุคอนาคตผู้บริโภคสามารถที่จะพิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองต้องการด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องรอผลิตภัณฑ์ส่งตรงจากผู้ผลิตมาถึงผู้บริโภคอย่างแต่ก่อน เช่น ถ้าเราอยากได้เสื้อผ้าที่มีขนาดสัดส่วนเท่าตัวเรา เราก็พิมพ์ออกมาเลยโดยเราจ่ายแค่ค่าออกแบบเท่านั้น นักออกแบบจะทำการส่งแบบมาทางออนไลน์แทนที่จะส่งให้ผู้ผลิต ด้วยระบบแบบ Mass customization เห็นแล้วน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ วันนี้ก็เลยเอาตัวอย่างแบบที่ออกมาจากเว๊ปมาให้ดู โดยเราก็จะทำการดาวโหลดแบบมาแล้วก็พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ แบบอันนี้เป็นรูปรถที่สามารถติดปากกาเขียนบนกระดาษได้ เมื่อรถลากไปมาก็จะถูกเขียน เราสามารถเขียนด้วยใช้ Programming หรือ วาดแบบอิสระ นอกจากนี้เราสามารถติดกล้องขนาดเล็กบนตัวรถเพื่อที่จะเห็นภาพด้านล่าง(ต้องระวังอย่าไปใกล้กระโปรงนะครับเดี๋ยวโดนตำรวจจับ) มาชมคลิปกันเลยดีกว่าครับ

theta

ใช้กล้อง 360 องศา ในชั้นเรียน

กล้อง 360 องศามีความสามารถในการบันทึกทั้งภาพและวีดีโอ ทำให้อาจารย์สามารถที่จะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้อง อีกทั้งยังสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานเยี่ยมชมไปเผยแพร่ ช่วยทำให้ประสบการณ์เหล่านั้นสมจริงขึ้นเพราะนักเรียนสามารถที่จะดูองค์ประกอบต่างๆรอบๆสถานที่ได้อย่างถ้วนถี่ นอกจากนี้ไฟล์ยังสามารถนำขึ้นบนเว๊ป Youtube และใช้สำหรับการประชุม (ตอนนี้การพัฒนากล้องนี้ยังไม่ได้ชัดเจนสำหรับการถ่ายวีดีทัศน์มาก ต้องรอรุ่นต่อไป)

1n82177r81469o

เพิ่งได้ตัว Sphero robot มาสัปดาห์ที่แล้วก็รู้สึกว่าตัวหุ่นยนต์นี้สามารถนำไปใช้สอนในห้องเรียนได้มากกว่าเป็นแค่ของเล่น อีกทั้งยังมีนักพัฒนาอีกมากมายรวมถึงครูในระดับประถมที่ใช้ตัวหุ่นยนต์นี้ในห้องเรียน โดยครูจะซื้อเป็นชุดที่ต้องไปใช้ร่วมกับ iPad หรือมือถือ ส่วนที่สำคัญคือว่าเราจะประยุกต์ใช้ตัวหุ่นยนต์นี้กับวิชาได้บ้าง เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือได้มีการผสมผสานตัวหุ่นยนต์นี้เข้ากับเทคโนโลยีอื่นเช่นเครื่องพิมพ์ภาพสามมิติ ก็จะช่วยแปลงหุ่นยนต์นี้ให้ทำอะไรต่างๆมากขึ้นมากกว่ากลิ้งไปมา ดูไปมาอาจจะเป็นของเล่นราคาแพงแต่ก็ลองย้อนกลับมานึกอีกทีว่า ในอนาคตทักษะการควบคุมหุ่นยนต์มีความจำเป็นสำหรับเด็กรุ่นใหม่เพราะแรงงานต่างๆจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์เป็นจำนวนมาก เช่นหุ่นยนต์เช็ดกระจก หุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน หุ่นยนต์พ่อครัว เมื่อถึงเวลานั้นทักษะที่จำเป็นคือ โปรแกรมมิ่ง และประยุกต์การใช้งานหุ่นยนต์

STEM โรงเรียนในโรงงาน

เล่าโดยอาจารย์ บัณพต ดร.ณัฐวุฒิ สวทน. Management ด้านการศึกษาในโรงงาน โรงเรียนในโรงงาน มิชาลิน  – กระบวนการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ โดยการทำงานช่วงแรกร่วมกัน 8 คน จากพระนครเหนือ จัดหลักสูตรแบบ WILs ปัญหาเรื่องการอบรมให้เป็นวิศวกร ทางโรงงานอยากได้ยางรถเก๋ง มอเตอร์ไซด์ แม่พิมพ์ทั่วโลกอยู่ในเมืองไทย Best factory in Asia ตอนช่วงแรกมีปัญหานโยบายรถคันแรก เนื่องจากขาดคนที่มีทักษะการใช้เครื่องจักร CNC คนงาน 6000 คนมีการลาออก 600 คนต่อปี ซึ่งมีการค่า turn over rate สูง ดังนั้นจึงรับวุฒิปริญญา ปวส. โดยรับรุ่นแรก 20 คน ซึ่งเป็นช่างเทคนิคอุตสาหกรรม มีความรู้ด้านเทคนิค สามเดือนถัดมานักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะที่ดี ที่จะพัฒนานศ.มีสามเรื่อง คือ 1.Technical operation(Dimension & Drawing, programable controller) การใช้เครื่องจักร เครื่อง…

mekong

USAID Comet – Outcome based education

หลังจากที่ได้ไปงานสัมมนาเชิงวิชาการของคลังสมองวันที่ 5-6 กันยายน 2559 ดร.พัฒนาช พัฒนะศรี มหาวิทยาลัยมหิดลได้มาบรรยายเรื่อง USAID COMET อาจารย์ได้ร่วมงานกับ USAID ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆที่สหรัฐสนับสนุนการศึกษาสำหรับประเทศที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือ Outcome based education คำถามว่าคล้ายอย่างไรก็เห็นได้จาก Instruction toolkit ที่พูดถึงเรื่องการทำ Backward design และการใช้ Bloom’s taxonomy รวมถึงวิธีการเขียน Learning outcome โครงการนี้มีส่วนดีคือ จะมีการพูดถึงการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการสอน เช่น Blended learning และ Peer active learning ถ้าสนใจสามารถดาวโหลดเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ Mekong Skill 2 work  

onlinecourse

รีวิวที่เรียนฟรีออนไลน์ ฟรีสื่อการสอน

การเรียนรู้โดยเฉพาะเนื้อหาสามารถหาเรียนรู้ได้ฟรีออนไลน์ เพราะเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เรียนที่ไหนก็ได้ของโลก วันนี้จะนำเสนอว่าออนไลน์แต่ละที่มีที่ไหนบ้าง Alison เป็นเว๊ปที่สอนด้านภาษาต่างประเทศ หลักสูตรของโรงเรียน สุขภาพความปลอดภัย  การเงินและเศรษฐศาสตร์  เว๊ปนี้มีปริญญาบัตรให้ด้วยหลังผ่านการอบรม Carnegie Melon University’s Open Learning Initiative เว๊ปนี้สร้างไว้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน มีคอร์สที่น่าสนใจเช่น STEM foundations เว๊ปนี้ไม่ได้ให้ปริญญาบัตร Class Central ส่วนใหญ่เป็นวิชาด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และปัชญา เช่น โปรแกรมมิ่ง ประสาทวิทยา Community College Consortium for Open Educational Resources แหล่งรวมหนังสือมากกว่า 750 ลิ้งก์ Coursera ฟรีออนไลน์คอร์สจากมหาวิทยาลัยดังๆ เช่น University of Pennsylvania, Stanford, Johns Hopkins university EdX คอร์สจากมหาวิทยาลัยดังๆ เช่น MIT, Harvard university, UC Berkeley และอื่นๆ มีคอร์สการออกแบบจากค่าย MIT Merlot แหล่งรวมลิงก์สื่อการสอนสำหรับอุดมศึกษา…

Program learning outcome ของวิชาพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ทำอย่างไรที่จะวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างชัดและเห็นตรงกันกับคณะต่างๆ ผลลัพธ์การเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ความเก่งจะแสดงออกมาได้อย่างไร ควรจะมีแกนหลักในการสอนทางคณิตศาสตร์แล้วก็มีความต้องการของภาควิชา ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้สำรวจคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย เช่น วิศวะ สถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม และพบว่ามีเนื้อหาบางเรื่องที่ทางคณะต้องการและไม่ต้องการ ตอนนี้ได้ผลตอบกลับมาในรายระดับภาค ครุศาสตร์มีการเรียนสองกลุ่ม คือ เรียนกับวิศวะ อีกกลุ่มเรียนกับครุศาสตร์ กลุ่มที่เรียนกับวิศวะจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะนศ.จะตกมาก ในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีมีปัญหาเรื่องเนื้อหาสักเท่าไหร่ แต่ทางคณะอยากเพิ่มเรื่อง Application ส่วนทางสถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม มีระบบติดตามนักศึกษาตลอด เช่น สำรวจนักศึกษาออนไลน์ นศ.มีทัศนคติที่ดี สิ่งที่สถาบันขอคือ อยากให้มีการบูรณาการกับวิชาพื้นฐาน ถ้าทำอะไรพิเศษกับหลักสูตรหนึ่งจะกระทบกับคณะอื่นที่เรียนร่วมกัน การสอนจะมีสอนประมาณ 4 ชม. เผื่อว่าจะมีการทำกิจกรรม ส่วนวิชาฟิสิกส์ มีการปรับเนื้อหาค่อนข้างยากเพราะต้องตรงตามการควบคุมทางวิชาชีพของวิศวกร บางส่วนต้องตอบคำถามทาง Soft-skill มีการปรับเทคนิคการสอนเช่น ทางสถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม มีการสอนในรูปแบบ Active learning และพบว่ามีสาเหตุหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของความรู้พื้นฐานยังไม่พร้อม นศ.เจอเรื่อง Dif และ Integrate ทางคณิตศาสตร์ได้ช่วยปรับพื้นฐาน ควรเรียนสองเรื่องนี้ให้จบสิ้นก่อนสอบกลางภาค ควรมีการใช้ TA เข้ามาช่วย ตอนนี้ได้มีการวิจัยจาก LI และ GEO โดยให้เด็ก…

สาระจากการประชุม GENEDU เรื่อง Soft skill

ในที่ประชุมได้มีการพูดถึงการวัด Soft skill โดยทางสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปกำลังทำ Rubric ในการวัดประเมิน แต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ซึ่งการวัดนี้สามารถเชื่อมโยงกับภาควิชาถ้ามีมาตราวัดเดียวกัน อีกส่วนหนึ่งคือ ระดับการวัดนี้สามารถส่งต่อไปยังภาควิชา ตัวเครื่องมือที่จะใช้วัดและคนวัดก็ต้องมีความน่าเชื่อถือ ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรวัดและประเมินผล Soft skill ด้านจิตอาสาที่เน้นการประเมินผ่านการสังเกตผ่านการทำกิจกรรรม การทำงาน หรือโครงการมากกว่าที่ใช้ข้อสอบวัด แต่ในกรณีที่มีจำนวนนักศึกษาจำนวนมาก อาจจะใช้แบบวัดเป็นข้อคำถามปลายเปิด-ปลายปิด เข้ามาช่วยเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการอธิบายได้ โดยต้องปรับข้อคำถามให้สอดคล้องกับบริบทของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องใกล้ชิดกับนักศึกษามากและรู้จักนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ประชุม GenEdu

ในที่ประชุมได้มีการพูดถึงการวัด Soft skill โดยทางสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปกำลังทำ Rubric ในการวัดประเมิน แต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ซึ่งการวัดนี้สามารถเชื่อมโยงกับภาควิชาถ้ามีมาตราวัดเดียวกัน อีกส่วนหนึ่งคือ ระดับการวัดนี้สามารถส่งต่อไปยังภาควิชาเพื่อใช้ในการประเมินต่อ ตัวเครื่องมือที่จะใช้วัดและคนวัดก็ต้องมีความน่าเชื่อถือ ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรวัดและประเมินผล Soft skill ด้านจิตอาสาที่เน้นการประเมินผ่านการสังเกตผ่านการทำกิจกรรรม การทำงาน หรือโครงการมากกว่าที่ใช้ข้อสอบวัด แต่ในกรณีที่มีจำนวนนักศึกษาจำนวนมาก อาจจะใช้แบบวัดเป็นข้อคำถามปลายเปิด-ปลายปิด เข้ามาช่วยเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการอธิบายได้ โดยต้องปรับข้อคำถามให้สอดคล้องกับบริบทของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องใกล้ชิดกับนักศึกษามากและรู้จักนักศึกษาเป็นรายบุคคล

สาระหน้ารู้เกี่ยวกับการจัดความรู้ในเกณฑ์ของ Edpex

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ: สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน รวมทั้งสารสนเทศ และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ (45 คะแนน) [กระบวนการ] อธิบายวิธีการจัดการและเพิ่มพูนสินทรัพย์ทางความรู้และวิธีการเรียนรู้ของ สถาบัน รวมทั้งวิธีการที่ทำให้มั่นใจว่าคุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นโดยตอบคำถามต่อไปนี้ ก. ความรู้ของสถาบัน (1) การจัดการความรู้ สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ของสถาบันสถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการ ● รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร ● ผสมผสานและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อสร้าง องค์ความรู้ใหม่ ● ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ระหว่างสถาบันกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ● รวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการสร้าง นวัตกรรมและในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน สถาบันใช้ความรู้และทรัพยากรอย่างไร เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกเข้าไป ในวิถีการปฏิบัติงานของสถาบัน ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันมีวิธีการจัดการอย่างไรในการทวนสอบและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในสถาบันมีคุณภาพ สถาบันมีวิธีการจัดการอย่างไรในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์และในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความแม่นยำ ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน (2)…