visual-thinking-info-feature

Visual Thinking คืออะไร

Visual Thinking คืออะไร ในการเรียนรู้ ฟังบรรยาย การเข้าอบรมต่างๆ เรามักจะได้รับข้อมูลจำนวนมากเข้ามาในสมองในระยะเวลาอันสั้น ทำให้หลายครั้งไม่สามารถเชื่อมโยง ทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นได้ ส่งผลให้ไม่สามารถจดจำข้อมูลหรือไม่เข้าใจข้อมูลบางจุด นอกจากนี้การสอนบรรยาย เล่าเรื่อง ปัจจุบันต้องรับมือกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป เช่นสมาธิสั้น เบื่อง่าย ต้องการสิ่งเร้ามากระตุ้นในการเรียนรู้ ทำให้การบรรยายหน้าห้องแบบเดิมๆไม่ดึงดูดผู้เรียนอีกต่อไป ซึ่งปัจจุบันได้มีนักคิดใช้เทคนิควาดภาพง่ายๆ ที่เรียกว่า Visual เข้ามาช่วยในการเรียนรู้และการสอนของอาจารย์และผู้เรียนได้ นิยามของ Visual Thinking คือกระบวนการออกแบบความคิดที่จะช่วยสร้าง “วิธี” คิดใหม่ให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น เห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ ประโยชน์ของ Visual Thinking เร้าการคิด ด้วยภาพง่ายๆ (Visual Note-taking) การได้จดข้อมูลเป็นการขยับร่างกายหนึ่งเดียวระหว่างรับความรู้ ข้อมูลต่างๆจากการฟังบรรยาย หากเปลี่ยนการจดมาเป็นการวาดภาพง่ายๆ ใช้สีสัน เส้น และลดปริมาณตัวอักษรให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ จะทำให้เห็นภาพรวมของเรื่องทั้งหมด และเห็นความเชื่องโยงกลุ่มข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังทำให้คงสมาธิของผู้เรียนได้นานขึ้นเพราะได้คิดภาพและวาดตาม สามารถถามประเด็นที่ตกหล่น สงสัย หรือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ง่าย ใช้ภาพช่วยเล่าเรื่อง (Visual Aid for Storytelling) ในการสอนแบบบรรยาย การเล่าเรื่องราวต่างๆ…

IMG_2920

Team teaching & Active learning กับ Class ครูแก้ว (IED312)

Team teaching & Active learning กับ Class ครูแก้ว (IED312) จากความหมายและความสำคัญของรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร (IED 312) ที่เน้นย้ำให้นักศึกษาสามารถสร้างหลักสูตรได้ ซึ่งดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรเล็งเห็นว่าการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ควรมีการเพิ่มเติมรูปแบบการให้ประสบการณ์นักศึกษาในแง่มุมของรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ ตามนโยบายพัฒนาการศึกษาระดับประเทศ ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทางอ.ปกรณ์ จึงนำเรื่องมาปรึกษา ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ อันนำมาสู่การวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนในหัวข้อ STEM Education by LEGO ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำลังผลักดัน และสนับสนุนอยู่ในขณะนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ STEM Education – เป็นกิจกรรมให้ประสบการณ์นักศึกษาผ่านการฟังบรรยาย และการสะท้อนผล ในเรื่องของ STEM Model of FIET ที่พูดถึงแนวคิดของโครงการ STEM ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเคยทำมาช่วงปี 2556-2559 อันประกอบไปด้วยหัวใจหลัก 3 ด้าน คือ กระบวนกร มจธ. วงจรการเรียนรู้ของคอลป์ (Kolb’s…

pic3046708

วิธีเล่น Board Game :Room 25

นี่เป็นเกมแห่งการวิเคราะห์ และวางแผน เพื่อหลบหนีจากวงกตของห้องต่างๆ และหาทางออกให้พบก่อนที่เวลาจะหมดลงไป ซึ่งเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งแบบร่วมมือ และแบ่งฝ่ายฆ่าฟันกัน ขั้นตอนSETUPเกม ให้ผู้เล่นเลือกตัวละครของตัวเอง พร้อมแจกอุปกรณ์การเล่นอื่นๆ ได้แก่ Turn Marker  เหรียญจดจำ และ แผ่นกระดานของตัวละคร แจกแผ่น Action ทั้ง 4 ชนิดให้ผู้เล่นแต่ละคน นำ Turn Marker ของผู้เล่นไปวางไว้บนแผ่น นับ turn ตามโหมดการเล่น ดังนี้ โหมด SUSPICION,COMPETION or TEAM จะใช้ด้าน 10 turn      ส่วน โหมด SOLO และ COOPERATION จะใช้ด้าน 8  turn 4. จัดเรียนแผ่นห้องทั้ง 25 (จตุรัส 5*5) ตามลำดับดังนี้ แยกแผ่นห้องเริ่มต้น และแผ่นทางออกแยกไว้ วางห้องเริ่มต้นไว้ตรงกลาง วางแผ่นห้องทั้ง 8 แผ่นรอบจุดเริ่มต้น คว่ำหน้าไว้…

Screenshot (184)

เรื่องราวที่น่าสนใจ เกี่ยบกับ Game-Based Learning

บทความนี้จะขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Game based learning เนื่องด้วย มีโอกาสที่ดีในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ game based learning จึงได้เข้ามาดูเว็บไซต์ของ edutopia ซึ่งเห็นว่ามีความน่าสนใจไม่น้อย วันนี้เลยอยากจะแชร์ให้อ่านนะครับ นั่นก็คือ link นี้ https://www.edutopia.org/blogs/beat/game-based-learning ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจคร่าวๆ เกี่ยวกับ Game based learning กันก่อน Games-Based Learning (GBL) คือ “การเรียนรู้ผ่านเกม” หรือ “เกมเพื่อการเรียนรู้” ซึ่งก็คือสื่อในการเรียนรู้แบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการได้รับความรู้ โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนั้นๆ เอาไว้ในเกมและให้ผู้เรียนลงมือเล่นเกมโดยที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ต่างๆ ของหลักสูตรนั้นผ่านการเล่นเกมนั้นด้วย และถ้าเราใช้เทคโนโลยีด้านดิจิตอลมีเดียในการทำ GBL ก็อาจเรียกชื่อให้ชัดเจนว่าเป็น Digital Game-Based Learning ซึ่งจะถือว่าเป็น e-Learning อีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง บนพื้นฐานแนวคิดที่จะทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกสนาน และในปัจจุบันถ้าพูดถึง GBL โดยทั่วๆ ไปก็จะหมายถึง Digital GBL ไปโดยปริยาย Game-Based Learning…

6z8925gv4154yv

HOW TO – ทาโร่ อบกรอบ

เนื่องจากล่าสุด พี่ต้นย้วย ได้ทำทาโร่ไหม้ส่งกลิ่นแสบจมูกไปทั่วชั้น ผมเลยมาแนะนำวิธีทำ ทาโร่อบกรอบด้วยไมโครเวฟของ Li หลังจากไปพบเทคนิคนี้มาจากโซเชียล และทำบ่อยจนพบเวลาที่เหมาะสม ขั้นตอนแรก—แกะทาโร่วางบนจานที่เอาเข้าไมโครเวฟได้ โดยพยายามกระจายทาโร่ไว้รอบๆ เว้นตรงกลางไว้ดังรูป เพราะถ้าทาโร่จะไหม้ มันจะเริ่มไหม้จากตำแหน่งกลางจานเสมอ!! ขั้นตอนที่สอง—นำทาโร่เราเข้าไปเวฟ ด้วยไฟออโต้ รอบแรกประมาณ1นาที (ถ้ามีคนปรับเวลาไว้เกินก็ ใช้เพียง1นาทีก่อน นะครับ)  เพื่อลดความเสี่ยงที่มันจะไหม้ก่อนกรอบ ขั้นตอนที่สาม—นำทาโร่ออกจากไมโครเวฟ แล้วขยุ้มๆเพื่อพักให้ไอน้ำระเหยออกจากตัวเส้นทาโร่ ซึ่งทาโร่เราจะกรอบจากขั้นตอนนี้!! สำหรับคนที่ไม่ชอบกรอบมาก 1 นาทีก็สามารถนำไปทานได้แล้วนะครับ ขั้นตอนที่สี่—อบเพื่อความเหลืองกรอบ ให้จัดทาโร่ เป็นวงแบบขั้นตอนแรกอีกครั้ง และนำไปเวฟเพิ่มอีกประมาณ 30 วินาที  แล้วนำมาขยุ้มพักไว้สักครู่ ทาโร่ก็จะเหลืองกรอบครับ >w< หน้าตาทาโร่ทั้งสองแบบหลังอบเสร็จ แบบ 1 นาที แบบ1นาที 30 วินาที (แบบนี้จะเหลืองและกรอบกว่าแบบแรกนิดนึง) ลองทำดูนะครับ !!!  

Screenshot 2016-08-23 16.11.13

เทคนิคการจัดไฟสำหรับการถ่ายวิดิโอ

จัดไฟอย่างไรไม่ให้หน้ามืด?  ลดสัญญาณรบกวนได้อย่างไร? การจัดไฟสามตำแหน่ง: key light, fill light, rim light คืออะไร? แสงสีต่างๆ มีผลต่อมิติของภาพอย่างไร?  เราจะลดเงามืดได้อย่างไร? หาคำตอบได้ในวิดิโอนี้ครับ   อ่านเพิ่มเติมได้ที่: http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/

story-board2

การเขียน Story Board

Story Board คือ การเขียนภาพร่างและข้อความเพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานสื่อมัลติมีเดีย เพื่อกำหนดการเล่าเรื่อง ลำดับเรื่องให้เนื้อหากระชับไม่ยืดเยื้อ จัดมุมกล้องและเลือกภาพประกอบที่สำคัญและจำเป็น กำหนดเวลาของแต่ละฉากให้สัมพันธ์กับบทบรรยาย ซึ่งภาพร่างที่วาดไม่จำเป็นจะต้องละเอียดมากแต่ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะการวาดภาพมากนัก ข้อดีของการทำ Story Board 1.ทำให้เห็นภาพรวมของสื่อที่จะสร้างและทำให้ทีมงานเข้าใจตรงกัน 2.แสดงลำดับของการดำเนินเรื่องที่ชัดเจนและการเลือกใช้ภาพประกอบที่เหมาะสม 3.ควบคุมปริมาณเนื้อหาและเวลา ให้กระชับไม่ยืดเยื้อเกินไป 4.สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของสื่อระหว่างการทำงานและหลังการทำงานได้ 5.สามารถประเมินและขอคำแนะนำจากผู้ใช้งานสื่อได้ก่อนที่จะลงมือทำ ขั้นตอนการทำ Story Board สิ่งสำคัญที่ควรมีใน Story Board – ตัวละคร สิ่งของ ท่าทางที่ตัวละครต้องทำภายในฉาก – มุมกล้อง ฉาก หรือภาพประกอบ ที่สำคัญต่อเนื้อเรื่องหลัก – บทบรรยาย บทพูด หรือเสียงประกอบอื่นๆ หลังจากสรุปแนวคิด โครงเรื่อง และทำบทบรรยายเสร็จ ให้นำบทบรรยายมาวาดให้เป็น Story Board ซึ่งปัจจุบันจะมี Template สำหรับการวาด Storyboard บนสื่อออนไลน์จำนวนมากที่นำมาใช้ได้เช่น http://www.educationworld.com/tools_templates/template_strybrd_8panels.doc http://reggiewolfpro.deviantart.com/art/Free-Storyboard-Template-32783552 ขั้นตอนวาด Story Board หลังจากหา Template ของ Story Board…