Audiobooks & Podcasts – Make Learning Great Again

Audiobooks & Podcasts ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ การส่งข้อมูลแบบ Push ระบบช่วยดาวน์โหลดตอนใหม่ให้อัตโนมัติ และลบตอนเก่าเมื่อฟังจบ เรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมอื่นได้ ฟังในรถระหว่างเดินทาง หรือฟังบนโทรศัพท์ระหว่างเดินเล่น เหมาะกับเนื้อหายาว ผู้ฟังใช้เวลากับสื่อทางเสียงยาวนานกว่าการอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ ปรับความเร็วได้ ปรับช้าลงเพื่อให้เข้าใจภาษาต่างประเทศ หรือปรับเร็วขึ้นเพื่อประหยัดเวลา การทำ bookmark ไฟล์ .m4b สำหรับ audiobook มีการแบ่งตามบท สามารถคั่นหน้าได้ ความเท่าเทียม ทำให้ผู้พิการทางสายตาและการอ่าน มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เคล็ดลับ แบ่งงานเป็นบทเล็ก ๆ ใช้ crowdsourcing ในการอ่านหนังสือเสียง โดยแบ่งกันอ่านคนละบท หนังสือฉบับย่นย่อ (abridged) แปลงหนังสือเล่มยาวให้เป็นหนังสือเสียงฉบับย่อ เพื่อให้วางขายได้เร็วขึ้น ลองอ่านแบบ drama ดัดเสียงตามตัวละคร หรือใช้ผู้อ่านสองคน อาจใช้เสียงดนตรีและ sound effect ใช้พิธีกรร่วม ทดลองรูปแบบการสัมภาษณ์ การแบ่งช่วงตอน การโต้วาที หรือเกมโชว์ ระดมทุนด้วย crowdfunding รับเงินบริจาคจากผู้ฟัง ขายของ freemium … Continue reading Audiobooks & Podcasts – Make Learning Great Again