Audiobooks & Podcasts – Make Learning Great Again

Print Friendly

Audiobooks & Podcasts

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

 1. การส่งข้อมูลแบบ Push
  ระบบช่วยดาวน์โหลดตอนใหม่ให้อัตโนมัติ และลบตอนเก่าเมื่อฟังจบ
 2. เรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมอื่นได้
  ฟังในรถระหว่างเดินทาง หรือฟังบนโทรศัพท์ระหว่างเดินเล่น
 3. เหมาะกับเนื้อหายาว
  ผู้ฟังใช้เวลากับสื่อทางเสียงยาวนานกว่าการอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์
 4. ปรับความเร็วได้
  ปรับช้าลงเพื่อให้เข้าใจภาษาต่างประเทศ หรือปรับเร็วขึ้นเพื่อประหยัดเวลา
 5. การทำ bookmark
  ไฟล์ .m4b สำหรับ audiobook มีการแบ่งตามบท สามารถคั่นหน้าได้
 6. ความเท่าเทียม
  ทำให้ผู้พิการทางสายตาและการอ่าน มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม

เคล็ดลับ

 1. แบ่งงานเป็นบทเล็ก ๆ
  ใช้ crowdsourcing ในการอ่านหนังสือเสียง โดยแบ่งกันอ่านคนละบท
 2. หนังสือฉบับย่นย่อ (abridged)
  แปลงหนังสือเล่มยาวให้เป็นหนังสือเสียงฉบับย่อ เพื่อให้วางขายได้เร็วขึ้น
 3. ลองอ่านแบบ drama
  ดัดเสียงตามตัวละคร หรือใช้ผู้อ่านสองคน อาจใช้เสียงดนตรีและ sound effect
 4. ใช้พิธีกรร่วม
  ทดลองรูปแบบการสัมภาษณ์ การแบ่งช่วงตอน การโต้วาที หรือเกมโชว์
 5. ระดมทุนด้วย crowdfunding
  รับเงินบริจาคจากผู้ฟัง ขายของ freemium และให้สิทธิพิเศษแก่ผู้สนับสนุน

การนำไปใช้

 1. ห้องสมุดเพื่อผู้พิการ
  คนตาบอดและ dyslexic สามารถฟังหนังสือเสียงผ่าน hot line ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. ห้องสมุดยุคใหม่
  ให้สมาชิกยืมหนังสือเสียงผ่านโปรแกรม OverDrive หรือ Hoopla
 3. บันทึกการสอนในห้อง
  ผู้เรียนทบทวนเนื้อหาผ่าน podcast แทนการอ่านตำรา ต้นทุนการผลิตต่ำ
 4. สื่อสารภายในองค์กร
  ใช้ podcast สร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน ร่วมกิจกรรมสนุกที่มีรางวัล
 5. สมาคมนักฟัง
  Audiobook & Podcast Club คล้าย Book Club เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น
 6. สื่อนำเที่ยว
  พิพิธภัณฑ์ จัดให้มี audio tour โดยผู้เข้าชมสามารถเป็นมัคคุเทสก์ให้ตนเองได้

ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้

** audiobooks **

 • Audible
  มีหนังสือเสียงกว่า 150,000 เล่ม สามารถซื้อ เช่า หรือเป็นสมาชิกเพื่อรับหนังสือรายเดือนก็ได้

 • โครงการ Read for the Blind
  โครงการ crowdsourcing ให้คนทั่วไปช่วยกันอ่านหนังสือให้คนตาบอด

  • หน้าตาของ App:
   screen696x696-1 screen696x696-2 screen696x696
 • Ookbee
  อุ๊คบี = อีบุ๊ค จำหน่ายทั้ง e-book และ audiobook ภาษาไทย มีหนังสือหลายประเภท เช่น การเลี้ยงลูก จิตวิทยา เด็กและเยาวชน

  • เช่น Cover Cover.635506690669602753  Cover.635506690335221427

** podcasts **

Poster Audio copy


Credits

ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงาน “โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่” ดำเนินการวิจัยโดย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดเผยแพร่ผลงานภายใต้หัวข้อ

Make Learning Great, Again and Again and Again!

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 – 12:30 น.
ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

website: http://MLGAAA.com

Some images are taken from FreePik.com. Those images are created by FreePik.


หน้าหลัก

Index – Make Learning Great Again and Again and Again