1n82177r81469o
Print Friendly

เพิ่งได้ตัว Sphero robot มาสัปดาห์ที่แล้วก็รู้สึกว่าตัวหุ่นยนต์นี้สามารถนำไปใช้สอนในห้องเรียนได้มากกว่าเป็นแค่ของเล่น อีกทั้งยังมีนักพัฒนาอีกมากมายรวมถึงครูในระดับประถมที่ใช้ตัวหุ่นยนต์นี้ในห้องเรียน โดยครูจะซื้อเป็นชุดที่ต้องไปใช้ร่วมกับ iPad หรือมือถือ ส่วนที่สำคัญคือว่าเราจะประยุกต์ใช้ตัวหุ่นยนต์นี้กับวิชาได้บ้าง เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือได้มีการผสมผสานตัวหุ่นยนต์นี้เข้ากับเทคโนโลยีอื่นเช่นเครื่องพิมพ์ภาพสามมิติ ก็จะช่วยแปลงหุ่นยนต์นี้ให้ทำอะไรต่างๆมากขึ้นมากกว่ากลิ้งไปมา ดูไปมาอาจจะเป็นของเล่นราคาแพงแต่ก็ลองย้อนกลับมานึกอีกทีว่า ในอนาคตทักษะการควบคุมหุ่นยนต์มีความจำเป็นสำหรับเด็กรุ่นใหม่เพราะแรงงานต่างๆจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์เป็นจำนวนมาก เช่นหุ่นยนต์เช็ดกระจก หุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน หุ่นยนต์พ่อครัว เมื่อถึงเวลานั้นทักษะที่จำเป็นคือ โปรแกรมมิ่ง และประยุกต์การใช้งานหุ่นยนต์